skip to Main Content
Landsbergonamas

Po Vijūnėlės dvaro teks griauti ir V.Landsbergio namą prie jūros, ir A.Avulio kvartalą Vilniuje ant vogtos žemės, ir tūkstančius kitų namų

Aurimas Drižius

Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimas, kad reikės griauti vadinamąjį Vijūnėlės dvarą Druskininkuose, turės milžinišką poveikį visiems „statybininkams“, kurie pastatus pasistatė pusiau legaliai, arba ant vogtos žemės, kaip garsiojo „verslinyko“ Arvydo Avulio atveju Vilniaus mieste.

„Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo per šešis mėnesius yra įpareigojama nugriauti pastatą, esantį Druskininkuose, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistą“, – rašoma teismo pranešime spaudai.

 Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. LAT konstatavo, kad pastačius gyvenamosios paskirties pastatą kurorto apsaugos zonos antrojoje juostoje buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Byloje nustatyta, kad fizinis asmuo, įsigijęs valčių nuomos punktą Druskininkuose, taip pat įsigijo teisę nuomotis žemės sklypą, kuris priklausė valstybei. 2010 m. valčių nuomos punktas sudegė. 2011 m. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sujungus valčių nuomos punktą su kitais sklypais į vieną, buvo patvirtintas detalusis planas. Jo patvirtinimu buvo pakeistas ginčo žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, iš rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, į gyvenamąją teritoriją. 

„Valstybė išnuomoja valstybinę žemę lengvatine (ne aukciono) tvarka, jeigu asmuo tame sklype turi teisėtai pastatytą statinį. Nagrinėtoje LAT byloje buvo nustatyta, kad vietoj nugriauto paslaugų paskirties valčių nuomos punkto buvo pastatytas gyvenamasis pastatas. Asmuo, statydamas statinį, kurio paskirtis visai kita ir kitoks teritorijos naudojimo būdas, neturėjo teisės į lengvatinę žemės sklypo nuomą“, – paskelbė teismas. LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad „asmens lūkestis, jog pakeitus ginčo sklypo paskirtį į gyvenamąją, šis sklypas jam bus išnuomotas ne aukciono tvarka, nėra teisėtas ir todėl negali būti saugomas teisės“.

Galutinėje ir neskundžiamoje kasacinio teismo nutartyje pažymima, kad ginčo sklypas pagal naudojimo būdą buvo rekreacinė teritorija, todėl pagal įstatymus jo naudojimo būdas negalėjo būti pakeistas į gyvenamosios teritorijos. Toks pakeitimas prieštaravo Druskininkų savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų specialiajam planui.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčo žemės sklypas priklauso antrajai kurorto apsaugos zonos juostai. Ji tiksliai apibrėžta Alytaus apskrities viršininko 2003 m. įsakyme „Dėl valstybinės žemės sklypo įregistravimo“.

  Šioje juostoje draudžiama vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto paskirtimi ir jo plėtojimu. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad individualiai ir privačiai naudojamo gyvenamojo namo statyba nebuvo skirta kurorto infrastruktūros plėtrai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Druskininkuose pastatytas pastatas prieštarauja saugomų teritorijų apsaugos ir žemės nuomos teisės aktų reikalavimams, todėl būtina pašalinti neteisėtos statybos padarinius, atkuriant buvusią iki statybos darbų padėtį, ir sutvarkyti statybvietę. Druskininkų centre, kurortinėje zonoje, sudegusio valčių nuomos punkto vietoje, 2013 metais pradėtas statyti beveik 600 kvadratinių metrų gyvenamasis namas, vietos gyventojų pramintas Vijūnėlės dvaru. Statybai reikalingus leidimus davė Druskininkų savivaldybė ir vietos žemėtvarkininkai. Iš pradžių šis turtas priklausė Alytaus miesto gyventojui, vienos saugos firmos apsaugininkui Romui Baranauskui, vėliau – kauniečiams sutuoktiniams, verslininkui Žilvinui ir Zinai Poviloniams. Šie asmenys taip pat parašė kasacinius skundus Aukščiausiajam Teismui.

Gindama viešąjį interesą 2014 metais Generalinė prokuratūra kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą, siekdama panaikinti visus su statybomis šioje teritorijoje susijusius dokumentus. Tačiau šis teismas atsisakė tenkinti prokuratūros reikalavimus. 2015-ųjų rudenį Vyriausybė iš savo nutarimo išbraukė visą skyrių, kuris reglamentavo kurortų apsaugos zonas. Teisėsauga buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą, įtardama neteisėtą poveikį naikinant šį teisės aktą. Tyrimas nutrauktas, nes nerasta nusikalstamos veikos požymių. Tačiau paviešinus jame figūravusių politikų ir Vyriausybės narių pokalbių išklotines, paaiškėjo, kad kurortinių zonų panaikinimo siekė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, jis tuo metu priklausė Socialdemokratų partijai. Dėl to jis ne kartą skambino tuometiniam aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui, Vyriausybės kancleriui Alminui Mačiuliui, kitiems pareigūnams. Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančia pagrindiniam šalies įstatymui Vyriausybės darbo reglamento nuostatą, kuri leidžia Vyriausybės posėdžio darbotvarkę papildyti iš anksto nederintais klausimais.

 

Ši LAT nutartis turės milžinišką įtaką tūkstančiams žmonių – teks griauti visus namus, kurie pastatyti antrojoje kurorto apsaugos zonai. Tame tarpe  – ir patriarcho V.Landsbergio namą Palangoje, antroje Palangos apsaugos zonoje.

Landsbergonamas

Iš teismo išdėstytų argumentų matyti, kad būtina nugriauti dar mažiausiai dvidešimt pastatų, esančių Druskininkuose. Ir beveik du šimtus Palangoje.

Mat visi šie pastatai yra pastatyti antrojoje kurortų apsaugos zonos juostoje, o pagal teismo išaiškinimą ten jokia gyvenamoji statyba negalima. Ginti viešąjį interesą ir griauti šioje juostoje Palangoje bei Druskininkuose esą neteisėtai pastatytus namus generalinį prokurorą jau paragino aštuoniolika Druskininkų savivaldybės tarybos narių.

Mat įstatymo nuostatos turi būti taikomos visiems vienodai, o Teismų įstatymas aiškiai sako, kad :

2. Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Į Aukščiausiojo Teismo nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus.

4. Plėtodamas ir užtikrindamas vienodą teisės aiškinimą ir taikymą bendrosios kompetencijos teismuose, Aukščiausiasis Teismas analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką, kitus teisės šaltinius, rengia teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas, viešai skelbia informaciją apie savo veiklą.

 

Teks sugriauti ir „Hanner“ kvartalą ant iš Vilniaus pavogtos žemės

LAT nutarime aiškiai pasakyta, kad neteisėta ir ta valstybės turto užgrobimo schema, kurią panaudojo „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis.

 

„Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis sugalvojo, kaip legaliai iš Vilniaus miesto ir Lietuvos respublikos pavogti maždaug 50 mln. eurų vertės žemės sklypą, kuriame anksčiau buvo „Žalgirio“ futbolo stadionas.

A.Avulis mano, kad neteisėtu būdu perėmęs šio stadiono griuvėsius jis įgijo teisę valdyti šį žemės sklypą kaip savo nuosavybę, ant kiekvieno kv. centimetro pristatyti didžiausių namų, ir pardavinėi juos už astroniminę kainą.

Visa tai įvardijama kaip „investicijomis“, kurias stabdo „korumpuota Nacionalinė žemės tarnyba“.

 

 Zalgiriostadionas

nuotr. – visa ši milžiniška miesto ir Lietuvos nuosavybė – „Žalgirio“ stadionas – dabar yra Avulio, nors nei miestas, nei Lietuvos Respublika už tai negavo nė cento

 

Jokių A.Avulio investicijų čia nėra – „Hanner“ investuoja Šiaulių banko skolintus pinigus, stato namus, sukelia nekilnojamojo turto kainas, parduoda butus, ir susižeria keliasdešimt milijono eurų pelno.

Kas iš to Vilniaus miestui? Nieko, nė cento už žemės sklypą, kurio vertė – maždaug 50 mln. eurų. Tiiek Vilnius gautų, jeigu šis žemės sklypas būtų parduodamas viešame konkurse už rinkos kainą. 

Kaip žinia, vilnietis Almas Rupšplaukis kreipėsi į prokuratūrą ir nurodė, kad visi minėti Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus ir A.Avulio sandėriai yra neteisėti.

 Prokuratūra nurodė, kad šis  žemės sklypas „Hanner“ buvo išnuomotas ne aukciono būdu. Tokiu būdu išnuomota valstybinė žemė gali būti naudojama tik pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, adresu Rinktinės g. 3, Vilniuje, buvo įregistruotas pastatas-stadionas, todėl išnuomotas žemės sklypas privalėjo būti naudojamas tik stadionui eksploatuoti.

Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro nutarime konstatuojama, kad stadionas ir jo priklausiniai buvo perduotas Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, tačiau, kaip matyti iš vėliau parengtų teritorijų planavimo dokumentų, Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, UAB „Žalgirio sporto arena“ ir UAB „Promola“ neturėjo ketinimo atstatyti pastatus ir vykdyti jų eksploataciją. 

Tai reiškia, kad įsigijus stadioną ir jo priklausinius buvo siekiama sukurti menamas sąlygas įgyti valstybinės žemės nuomos teises ne aukciono būdu. Todėl 1999 m. sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ją iš dalies 2012 m. ir 2015 m. keitę susitarimai turi būti nutraukti. Prokuroro teigimu, susitarimai dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo sudaryti jau patvirtinus teritorijos detalųjį planą, numatantį šioje vietoje komercinės, gyvenamosios paskirties pastatų statybą, tai yra, veiklą, nesusijusią su stadiono eksploatavimu. Taip pat pažymima, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotas leidimas nugriauti šešis sporto paskirties pastatus, akivaizdžiai prieštarauja viešajam interesui ir valstybinės žemės nuomos be aukciono socialinei paskirčiai.     

 

Šiandien, gegužės 10 d. A.Avulis paskelbė, kad jis jau išsprendė problemą – „Hanner“ teigia baigusi buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijos detaliojo plano pakeitimo procedūras – tai turėtų panaikinti kliūtis investuoti į naujus projektus šioje teritorijoje“.

Pranešime rašoma, kad „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis sako, kad atnaujintas detalusis planas dar šią savaitę turėtų būti pateiktas Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT).  Pasak A.Avulio, koreguojant buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijos detalųjų planą jame atsirado ir vieta sporto objektui, nors jo statyti realiai neketinama.

„Detaliojo plano korektūroje mes buvome priversti numatyti zonas, kuriose parodyta galimybė statyti sporto paskirties pastatą, nes Vilniaus bendrajame plane dar yra numatyta vieta stadionui. Bendrasis planas yra aukštesnis dokumentas, detalusis planas negali jam prieštarauti, todėl mes sutikome parodyti teritoriją, kurioje galėtų būti stadionas“, – BNS sakė A.Avulis.

Tačiau, anot jo, Vilniaus taryba balandį primtoje rezoliucijoje deklaravo, kad valdžiai keičiant miesto bendrąjį planą, šioje teritorijoje bus atsisakyta nacionalinio futbolo stadiono su daugiafunkciu kultūros ir pramogų centru.

„Todėl mes dabar turime tokį kompromisinį, diplomatinį susitarimą. Bendrasis planas bus patvirtintas tik metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, tačiau politikai pareiškė politinę valią, kad stadiono čia nebus, o mes, siekdami išvengti teisinių prieštaravimų, jį vis dar rodome“, – aiškino A.Avulis.

Jis patvirtino, kad pakeitus miesto bendrąjį planą, buvusio stadiono teritorijos detalusis planas bus dar kartą pakoreguotas, atsisakant sporto objekto.

Kitaip sakant, A.Avulis pakeitė projektą, jame numatė, kad bus nedidukas stadionas, tačiau iš karto pareiškė, kad jo net neketina statyti. 

A.Avulis mano, kad jis rado būdą, kaip apeiti įstatymus, ir tuo labai didžiuojasi.

Kadangi visa Vilniaus taryba jau galimai sėdi „Hannerio“ kišenėje (neįtikėtina, kad Vilniaus miesto valdžia už dyką kam nors dovanotų 50 mln. eurų turtą, kai Vilnius jau seniai yra bankrotas), tai dabar visa sprendimų galia permesta NŽT ir prokuratūrai, kitaip sakant – premjerui S.Skverneliui.

 

Afera veja aferą

Kaip žinia, visas šis sklypas ilgai priklausė Vladimiro Romanovo Ūkio bankui, kuris bent 15 metų bandė daryti biznį šioje vietoje – keisti paskirtį, kažką statyti, tačiau visus šiuos bandymus blokavo Vilniaus miestas.

Viskas pasikeitė, kai Ūkio bankas buvo dirbtinai subankrotintas, o jo turtas atimtas iš akcininkų.

Nors įstatymai aiškiai sako, kad visas bankrutavusios įmonės turtas yra parduodamas viešame aukcione, o gauti pinigai lygiomis dalimis padalijami visiems šios įmonėms kreditoriams, tačiau visas geras Ūkio banko turtas kažkodėl buvo už dyką dovanotas Šiaulių bankui, o kreditoriams ir akcininkams liko tik skolos.

Todėl akivaizdu, kad visa šis istorija – nuo pradžios iki pabaigos yra afera, kuri vykdoma su aukščiausios valdžios palaiminimu.

Itin originaliai A.Avulis įrodinėja, kad neva valstybė gavo naudos iš to, kad „Hanner“ užgrobė tokį didžiulį valstybės turtą.

A.Avulis „Verslo žiniose“ įrodinėja, kad visi teiginiai, kad valstybė ir Vilnius iš buvusio „Žalgirio“ stadiono pardavimo negavo naudos nes už šią žemę negavo pinigų, o teritorijos kaina buvo simbolinė – yra klaidinantys. „Valstybė reikšmingą naudos dalį iš šios teritorijos gavo jau 2013 m, kai turėdama šios teritorijos kontrolę, perdavė ją į Šiaulių banko balansą už maksimalią vertę šitaip sumažindama savo išlaidas Ūkio banko bankroto metu“, – teigia Avulis.

Ūkio banko investicinė grupė (ŪBIG) 2004 m. įsigijo Vilniaus koncertų ir sporto rūmus ir teritoriją aplink juos. Žalgirio stadiono kontrolę Ūkio banko investicinės grupės antrinė bendrovė „Žalgirio sporto arena“ perėmė 2007 m. spalio 25 dieną. 2013 m. vasarį bankrutavus Ūkio bankui, bendrovės „Žalgirio sporto arena“, kuri valdė buvusią Žalgirio stadiono teritoriją, akcijos atiteko Šiaulių bankui.

Kokiu būdu valstybė, nemokamai perdavusi Šiaulių bankui didžiulį Ūkio banko turtą vietoj to, kad jį parduoti varžytinėse, kaip numato įstatymai, Avulis nepakomentavo, nes matyt supranta, kad jeigu pradėsi gilintis į šią aferą, išlis visi galai.

 

Plačiau: http://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2017/04/04/avulis-valstybe-gavo-naudos-is-zalgirio-stadiono-sandorio#ixzz4gfvjYB3w

 

NŽT vadovas Danielius Kuprys teigė žinantis, kad detaliojo plano sprendiniai buvo derinami, tačiau sakė negalintis jų komentuoti, nes nėra susipažinęs su galutiniu variantu.

„Žinau, kad detaliojo plano sprendiniai buvo derinami, jie buvo kurį laiką užstrigę savivaldybėje, nes Vilniaus taryba nežinojo, ko jie toje teritorijoje, kur vyksta „Hanner“ statybos, nori. Jeigu pasiekti sprendimiai atitinka ir savivaldybės sprendinius, tai procesas juda toliau. Tačiau šiandien kas ten yra patvirtinta ar nepatvirtinta, pasakyti negaliu“, – BNS sakė D.Kuprys.

Vasario pabaigoje NŽT pranešė prokurorų nurodymu ketinanti nutraukti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį su „Hanner“ – esą sklypai buvo išnuomoti ne aukcione, todėl ši žemė gali būti naudojama tik pagal įteisintą jos paskirtį – stadiono veiklai.

„Mes esame prokurorus informavę, kad tiek procesai vyksta. Kadangi detaliojo plano sprendiniai nesutampa su bendruoju planu, todėl jie turėjo būti patikslinti ir pakoreguoti. Jei kažkas toliau pajudėjo, mes įvertinsime visas aplinkybes ir žiūrėsime“, – teigė D.Kuprys.

„Matome, kad „Hanner“ aktyviai ėmėsi veiksmų tuos nesklandumus išspręsti, jie patys yra suinteresuoti, kad dokumentai būtų tvarkingi“, – pridūrė jis.

Plano derinimas užtruko beveik pusmetį

Pasak A.Avulio, teritorijos detaliojo plano korektūros procedūras buvo derinamos su Vilniaus savivaldybe, Statybos inspekcija, kuri pareikalavo atlikti dar vieną – jau penktą projekto viešinimą, NŽT ir kitomis valstybės institucijomis. „Hanner“ teigimu, šis procesas užtruko beveik pusę metų – kelis kartus ilgiau nei tai reglamentuoja teisės aktai.

„Apmaudu, kad savo laiką ir gebėjimus turime skirti ne darbui, bet beprasmiškai kovai su biurokratija ir apsišaukėliais „ginančiais“ viešąjį interesą, kuris prasideda ir baigiasi prie savo namo slenksčio“, – „Hanner“ pranešime spaudai sakė A.Avulis.

Detaliojo plano korektūra patikslino zonas, kur bus statomi gyvenamieji namai, patikslinti ir jų aukštingumo reglamentai, nustatyta ir patikslinta viešųjų erdvių teritorija, atsisakyta dviejų lygių požeminio parkavimo ir požeminės transporto jungties.

Visa 6,6 hektaro teritorija bus skirta pėstiesiems, joje bus leidžiamas tik aptarnaujančio transporto eismas. Po visu kvartalu bus įrengta požeminė 2000 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

NŽT ir „Hanner“ kovo pradžioje sutarė, kad bus keičiamas buvusio „Žalgirio“ stadiono detalusis planas ir jame bus numatyta erdvė stadionui, todėl sklypo nuomos sutartis nebus nutraukiama. A.Avulis jau tuomet teigė stadiono čia statyti neketinantis, nes tikisi, kad miesto valdžia pakeis bendrąjį planą, kuriame jau nebus tokio reikalavimo.

Teritorijoje šiuo metu yra statomas 200 kambarių viešbutis „Courtyard by Marriott“, ir 15,5 tūkst. kv. metrų ploto verslo centras. Netrukus čia bus pradėtos ir gyvenamųjų namų statybos. Iš viso į teritorijos plėtrą, kur numatyta viešbučio, verslo centrų bei gyvenamųjų namų statyba, planuojama investuoti daugiau nei 200 mln. eurų.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));