PO „renovacijos“ namas baigia supūti

birsstone

PO „renovacijos“ namas baigia supūti

Aurimas Drižius

 

Birštone gyvenantis Edvardas Žukauskas pasakoja, kaip vyko jų gyvenamojo namo renovacija – po „iškilmingo“ renovuoto namo atidarymo, kuriame dalyvavo aplinkos ministras ir garbūs svečiai, namas ėmė pūti tiesiog akyse – dėl statytinio broko butus nuolat užpila lietus, šilumos sistema neveikia, o tam, kad paslėpti savo broką, namo administratoriai kabina ant šilumos mazgo naujas spynas, kad tik į jį nepatektų revizoriai. E.Žukauskas atsakė į LL klausimus:

 • Papasakokite, kas nutiko su ta jūsų namo „renovacija“?
 • Aš esu Edvardas Žukauskas, pensininkas, 2013 metais apsigyvenau Birštone, o kitais metais prasidėjo ir namų mūsų mieste atrinkimas renovacijai. Mūsų namas taip pat buvo atrinktas renovacijai, tačiau iš karto prasidėjo problemos. Mat projekto autoriai padarė investicinį projektą, tačiau net nebuvo atvykę apžiūrėti mūsų namo. Paskui, kai reikėjo padaryti jau darbų projektą, paaiškėjo ir to investicinio projekto spragos. Mat mūsų name yra sulipdyti du namai, o viena laiptinė jau turi įsivedusi dujinį šildymą, ir ten nėra nei šiluminio mazgo, nei kitų dalykų. O investiciniame projekte numatyta, kad  bus du šilumos mazgai. Tada jie susigriebė, ir po pusmečio padarė kitą investicinį projektą. Net nepažiūrėję, kaip atrodo mūsų namas, jie susirado seną dar 1980 m. projektą, darytą dar kai tas namas buvo statomas. Ant to seno projekto uždėjo savo antspaudą, ir parašė, kad viskas bus gerai, ir tereikia pastatyti termoliaguliatorius – ventilius.

 

Daugiabutis namas , Birštone , kestučio g. 25

Įvertinimo aktas

 1. Analizuojant projektą , kuriuo vadovaujantis paaiškėjo , kad jis neatitinka STR1.05.06:2010 .8 priedo p. 21.4.3. „Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, oro valymo, dūmų šalinimo, avarinio vėdinimo sistemų funkcinės schemos su jose nurodytomis šildymo prietaisų šiluminėmis galiomis ir šilumnešio (vandens ar oro) debitais, vamzdynų ar ortakių skersmenimis ir jų pravedimo altitudėmis, vamzdynų nuolydžiais, oro ir vandens išleidimo įranga“

Vadovautis tokiu projektu praktiškai vykdyti darbų buvo negalima.

 1. Rengiant projekktą nebuvo net nuvyktą į vietą ir analizuojama esama situacija . Tai parodo šildymo stovų projektinės vietos neatitinkančios esančių iš tikrųjų .
 2. Nėra nurodyta koks faktiškai reikalinga šildymo prietaisų šiluminė galia po pastato konstrukcijų apšiltinimo ir prieš apšiltinimą.
 3. Buvo rengiamas TDP konkrečias balansavimo ventilių padėtis ir debitus. To visai nėra.
 4. Visiškai neaišku , kodėl palikti seni trijų eigų reguliavimo čiaupai ir kokia funkcija jie atlieką ?
 5. Visiškai neaišku kaip reikalinga įrengti naujus termostatinius ventilius . Techninėse specifikacijojse visškai nebuvo nurodyta reikalavimai termostatiniams ventiliams. Nėra jokių duomenų apie sumontuotų termostatinių ventilių technines charakteristikas ir negalima įvertinti ar jie tikrai tinkami šiai šildymo sistemai.
 6. Projekte nurodyti apvadų duomenys . Visiškai neaišku ko vadovaujantis jie buvo vykdydomi. Kodėl daugumoje stovų palikti esami apvadai. Nėra jokių dokumentų įrodančių , kad jie tinkami.
 7. Šildymo sistemos vamzdynai pakloti neprisilaikant montavimo reikalavimų. Nėra įmaučių , praeinančių pro statubines konstrukcijas.
 8. Dalis vamzdynų stipriai pakorodavę ir jie nepakeisti.
 9. Nėra sistemos balansavimo protokolo .
 10. Nėra šildymo sistemos šiluminio išbandymo protokolo.
 11. Montuota visiškai neaišku ko vadovaujantis parinkti privedimai prie šildymo prietaisų.

13 . Esamas šiluminis mazgas visškai netvarkytas. Palikta sena atjungimo -reguliavimo armatūra.

Nėra balansinių ventilių pastatymoschemos.

14 Visiškai nenurodyta kaip bus įrengiami vėdinimo kanalai , atšiltinus stogą . Kiek reiks pakelti kanalus.

15 -ar galima TEISINGA nuotolinė šilumos apskaita kai šildymo sistema NESUBALANSUOTA

 1. Ar gyventojų perkelti radiatoriai /naikinant lodžijas-1984m./ nekeičiant stovų vietos-išbalansavo šildymo sistemą ir tai neleido tinkamai paruošti TDP.
 2. – ar cokolyje išgręžta 15cm.anga gali pakeisti rūsio vėdinimo /užkišto st. laužu/ kurio anga 4kart. didesnė-TDP sprendimo nėra./pr.kanalas/.

 

eksperto R.Vailionio išvados apie „renovaciją”

 • O kiek paėmė pinigų už tą projektą?

Mes nemokėjome, nes valstybė mokėjo. Tačiau paėmus seną projektą, paaiškėjo, kad statybininkai net ir pagal seną projektą pridarė broko – stogą pastatė kitoje vietoje, nei buvo projekte. Todėl iš karto buvo aišku, kad tas projektas neatitinka tikrovės. Tačiau jie tik uždėjo antspaudą, ir pasakė, kad viskas bus gerai. Tačiau kai pradėjo dirbti, pamatė, kad visas projektas yra nesąmonė. Statybininkai name pastatė netgi ne tuos termoliaguliatorius – ventilius. Jie buvo skirti dvivamzdei šildymo sistemai, o pas mus tėra vienas šildymo vamzdis. Tačiau statybininkai paėmė netinkamus termoliagoriatorius, nes jie buvo pigesni. Tada sulūžo visa šildymo sistema. Tuomet aš pasakiau, kad daugiau tų „statybininkų į savo butą jau neįsileisiu, ir net neleidau jiems keisti tų reguliatorių. Pasakiau statybininkams, kad kai jie viską sutvarkys, pradedant nuo projekto, , tada gali ateiti ir pas mane. Tada jie man perdavė termoliaguliatorius – ventilius maišelyje. Tačiau kai jie taip sudarkė visą šildymo sistemą, tai kai reikėjo tą visą subalansuoti, išlindo visas brokas. Kaip tu subalansuosi šildymo sistemą jeigu ji padaryta pagal netinkamą projektą? Mat jame numatyta, kad kiekviename bute bus tik po vieną naują  radiatorių, o kitus radiatorius paliko senus. Žodžiu, tos šildymo sistemos niekaip nepavyko subalansuoti, o projekte aiškiai parašyta, kad jeigu sistema nesubalansuota, tai nuotolinė apskaita taip pat neveikia. Kitaip sakant, neįmanoma apskaičiuoti visos šilumos, ir tame visame kvartale, kurį ministras Masiulis apdovanojo kaip geriausią renovaciją, visur namuose pastatyta tų elektroninių šilumos daviklių, tačiau jie rodo nesąmones. Gyventojai prisipirko kompiuterių, tačiau apskaitos sistema vis tiek neveikia. Ji rodo, kiek šilumos sunaudota visame name, tačiau nepaskirsto šilumos tarp butų.  Visam namui yra vienas bendras skaitliukas, tačiau kiekvieno buto sunaudotą šilumą turi skaičiuoti tie elektroniniai davikliai. Jie perduoda duomenis administratoriui, kuris tada išrašo sąskaitas už šildymą. Tačiau iš karto tapo aišku, kad tai fikcija, nes vienuose butuose – šalti radiatoriai, o kituose – šilti. Pvz., man tie davikliai paskaičiuoja penkis kartus daugiau mokėti už šildymą, nei apatiniam butui, nors abu butai identiški.  Tada aš nuo 2017 m. atsisakiau apmokėti tas sąskaitas. Tada mūsų namo renovacijos ekspertizę padarė buvęs šilumos asociacijos prezidentas Edvardas Tomas. Savo išvadose jis aiškiai parašė, kad projektas šiam namui netinkamas ir šildymo sistema pagal šį projektą neveiks. Tačiau administratoriui tai nieko nereiškia – jis ir toliau atsirašinėja nesąmones namo gyventojams. Tada pasikvietėme dar vieną ekspertą Vailionį. Jis specialiai atvažiavo į Birštoną, o namo administratorius, sužinojęs šią naujieną, specialiai pakeitė namo šilumos mazgo spyną, kad tik ekspertas negalėtų ten patekti. Nes ekspertas šilumos mazge būtų pamatęs, kad net šilumos mazgo pagrindinės sklendės yra nekeistos nuo 1979 m., ir jos užrūdiję, jų nebegalima pasukti. Kad ekspertas patektų į šilumos mazgą, paėmėme „bulgarkę“ ir tą spyną nupjovėme. Tada ir parodėme, kad ta „renovacija“ tik kabutėse, nes vamzdžiai nekeisti jau 50 metų. Namo gyventojai mane, kaip buvusį inžinierių, įpareigojo atstovauti jų interesams, tačiau kai baigėsi „renovacija“, tai darbų aktą pasirašė gal dešimt žmonių – jie visi parašė, kad šildymo sistema yra pilnai sutvarkyta pagal projektą, ir „subalansuota“.  Nors ekspertizė jau buvo nustačiusi, kad minėtas projektas visiškai netinka minėto namo renovacijai. Kai aš nuėjau į bendrovę „Birštono šiluma“ paprašiau pateikti mūsų namo sistemos subalansavimo aktą, tai įmones specialistas man atsakė, kad tokio dokumento nėra matęs.

Tai jūs vis tiek penkis kartus mokate daugiau, nei kaimynai?

Aš nemoku, jau man paskaičiuota daugiau nei 1000 eurų skola, vis laukiu, kol administratorius kreipsis į teismą. Antro ir trečio aukšto butai yra vienodi, tačiau aš gaunu penkis kartus didesnę sąskaitą. Tačiau moku tiek pat, kiek ir kaimynai, ir laukiu, kol administratorius kreipsis į teismą dėl skolos.

birstonas Page 2

birstonas Page 3

Tai negalite pasireguliuoti radiatorių savo bute?

Galim, tačiau jeigu aš vieną savo radiatorių užsuku, tai automatiškai išsijungia ir visų kaimynų radiatoriai. O jie butus persiplanavę ir pasidarę ten miegamuosius, todėl kai aš išjungiu radiatorių, šąla visas namas. Kyla skandalas. Viskas padaryta bet kaip, administratoriai tiesiog tyčiojasi iš gyventojų.  Kreipiausi į mūsų Seimo narį Palionį, pateikiau jam visus dokumentus, kokia yra problema. Tačiau Palionis vietoj ta, kad spęstų problemą, visą medžiagą nusiuntė į Aplinkos ministeriją, kuri ir atsakinga už visą šią betvarkę.  Aplinkos ministreijai priklauso ir agentūra Beta, ir jos vadovas SErbenta. Jis man atrašė, kad namas renovuotas puikiai. Tada beliko kreiptis tik į Seimą. Buvau susitikęs su E.Genvilu, o su Puteikiu kalbėjau tris valandas.  Kalbėjau ir su Seimo nariu Poderiu, kuris buvo parengęs naują „mažosios renovacijos“ projektą. Šio projekto esmė – pakeisti tik šildymo mazgą ir sistemą, daugiau nieko nedarant.  Vietinio laikraščio žurnalistė parašė didelį straipsnį, kaip puikiai renovuotas mūsų namas.

Daugiabučių renovacija Birštone įsibėgėja

Tačiau kartu parašė ir per daug teisybės, nors ta žurnalistė man ir prisipažino, kad derino, ką galima rašyti, o ko ne. Nuotraukas padarė – jose – supilti butai. Butai supilti todėl, kad per „renovaciją“ nebuvo pakeisti lietaus nuvedimo stovai.  Tai yra stogo dangą pastorino, tačiau nesujungė tų nutekėjimo kanalų, liko tarpai. Ir kai tik lietus stipriau palyja, lietus teka į butus ir juos užlieja, Visa tai vyksta po „renovacijos“, ir po jos pasirašytas labai gražus aktas – neva  laboratorija net chemiškai apdorojo tuos stovus. O tas rūsio ventiliacijos stovas – tai 30 ant 20 cm anga iš plytų. Ji buvo užpilta plytomis, tereikėjo ją išvalyti, ir ta ventiliacija būtų veikusi. Tačiau „renovuotojai“ tik cokolyje išgręžė 15 cm. skylutę, ir sako, kad bus gerai.  Nors ekspertas aiškiai parašė, kad tokia ventiliacija netinka, ji neatstoja to, kas numatyta projekte. Ekspertas parašė, kad šilumos apskaitos sistemos nėra, stogų ventiliacija kiaura. Visos buitinės atliekos iš virtuvių teka į Nemuną, nors turi tekėti į kanalizaciją. Tačiau patenka į lietaus kanalizaciją ir nuteka į Nemuną. Ir tokių namų Birštone yra daug. Tada dėl minėtos „renovacijos“ kreipiausi į teismą. Teismas man kainavo kaip dvi renovacijos, nes reikėjo samdyti advokatus. Iš pradžių – apylinkės teisme, paskui – apeliaciniame. Šiame teisme pats raginau gyventojus nekišti pinigų, nes aš už viską pasižadėjau sumokėti. Kuo baigėsi teismas“ Aišku, kuo baigėsi. Juk mūsų administracinio teismo teisėjas Čekanauskas – tarp tų pagautų kyšininkų teisėjų. Tačiau teisėjas Čekanauskas savo žmoną pasodino į Birštono savivaldybę teisininke. Ji ten viską ir tvarkė. Įsivaizduokite – tris mėnesius Seimo kontrolierius Šukys darė patikrinimą, dirbo sąžiningai ir išvadose parašė „ Edvardo Žukausko skunde nurodyti trūkumai pagrįsti“. Jis rekomendavo pataisyti visą broką ir ne gyventojų sąskaita. Tačiau iki šiol niekas nepadaryta.

Pateikiama Kauno apygardos teismo nutartis dėl namo „renovacijos” broko:

 

[2020-05-26][nutartis byloje][e2A-858-924-2020]

Facebook komentarai
});}(jQuery));