Pensininkai,, reikalaukite gražinti Stanislovui Tomui sumokėtus pinigus

 

Dėl Stanislovo Tomo ( Jonas Kovalskis )

 

Prisipažinsiu, mane labai nustebino „advokato” Stanislovo Tomo iniciatyva, kai jis ėmė raginti pensininkus, ne šiaip atskirus pensininkus, bet visą pulką, 1000 pensininkų susimesti po 50 Eur ir atiduoti jam šį „kuklų” 50000 EUR honorarą už „atstovavimą” Europos Žmogaus Teisių Teisme, kuriame S.Tomas žadėjo kiekvienam pensininkui padvigubinti ir patrigubinti jų gaunamą varganą pensiją.

Nustebino ne tik nekuklūs „advokato” užmojai, bet ir atviras piktnaudžiavimas žmonių pasitikėjimu, naivumu. Į mane anksčiau kreipėsi pensininkai prašydami padėti prisiteistti iš Lietuvos padoresnias pensijas. Todėl susipažinau su ne vienu EŽTT sprendimu panašiose bylose – jie visada būdavo neigiami, pareiškimai atmetami kaip nepagrįsti. Net Rusijos piliečių skundus dėl pensijų padidinimo EŽTT visus atmetė. Net iš Rusijos EŽTT nebandydavo priteisti didesnių pensijų, nors Rusijos atžvilgiu EŽTT sprendimai visada būdavo politiškai angažuoti ir tenkindavo net žinomų teroristų, tarptautinių nusikaltėlių pareiškimus prieš Rusiją. Tačiau pensijų klausimų EŽTT būdavo kategoriškas – atmesti. Todėl žmonėms paaiškindavau padėtį, EŽTT poziciją pensijų klausimu, jų mistines galimybes laimėti bylas prieš Lietuvą dėl pensijų padidinimo ir jie mane suprasdavo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3mmPFjxMPh4

Tačiau S.Tomas vėl pabandė nušauti visą krūva zuikių – ir naudos gauti, ir rinkimuose sudalyvauti, ir europarlamentaru tapti. Prieš tai iš Zenono Zebkino paėmė 3000 lt už pusės puslapio „skundą” EŽTT, kurį buvo atsisakyta net priimti – https://tv2.lrytas.lt/?id=14206160481419905490 . R.Pakso byloje jo vaidmuo labai nevienareikšmiškas, kaip teigia R.Pakso bendražygiai. Dėl V.Adamkaus nuteisimo aš jam pritariu, tačiau tai tėra tik S.Tomo PR-akcija ir nieko daugiau. Dabar A.Dryžius paviešino eilę , švelniai tariant, negražių S.Tomo „bylų”, (EŽTT 2016-05-24 raštas Tomui Valinčiui yra tikras, registruotas EŽTT sekretoriate).

 

Ir LIetuvos vyriausybės atstovas EŽTT patvirtina Aurimo Dryžiaus teiginius – Stanislovas Tomas nėra advokatas – http://lrv-atstovas-eztt.lt/…/moldovos-lietuvos-ar-andoros-…

 

„MOLDOVOS, LIETUVOS AR ANDOROS ADVOKATU PRISISTATYDAVUSIAM STANISLOVUI TOMUI VISAM LAIKUI UŽDRAUSTA ATSTOVAUTI PAREIŠKĖJAMS EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME

2016 m. gegužės 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) informavo Vyriausybės atstovą EŽTT, kad 2016 m. gegužės 3 d. kolegijos pirmininkas, vadovaudamasis Teismo Reglamento 361 taisyklės 4(b) dalimi, nusprendė, kad Moldovos, Lietuvos ar Andoros advokatu prisistatydavęs Stanislovas Tomas daugiau nebegali atstovauti ar kitaip padėti pareiškėjams, kurių peticijos pateiktos Teismui ir visose ateityje EŽTT nagrinėjamose bylose.

 

Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme pareiškėjų interesus atstovauti gali tik advokatas, turintis leidimą užsiimti advokato praktika bet kurioje Susitariančiojoje Šalyje ir nuolat vienoje iš jų gyvenantis, ar bet kuris kitas kolegijos pirmininko patvirtintas asmuo (Teismo Reglamento 361 taisyklės 4(a) dalis). Tuo tarpu 2016 m. sausio 29 d. Lietuvos advokatūra teisės portale „INFOLEX“ buvo išplatinusi pranešimą, kuriame nurodė, kad Stanislovas Tomas buvo įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir kurį laiką atliko advokato padėjėjo praktiką, tačiau buvo išbrauktas iš minėto sąrašo už šiurkščius profesinės etikos pažeidimus Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo sprendimu paskyrus jam drausminę nuobaudą. Taip pat pažymėjo, kad Stanislovas Tomas, viešoje erdvėje naudojantis profesinį vardą „advokatas“, nėra ir niekada nebuvo nei pripažintas advokatu Lietuvoje, nei įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. Jis taip pat nėra įrašytas ir į Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, turinčių teisę teikti nuolatines teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą. Apie tai buvo informuotas ir EŽTT, kuriam apie S. Tomo nebuvimą nei Moldovos, nei Andoros advokatu pranešė atitinkamų valstybių advokatų savivaldos struktūros.

 

Norime atkreipti dėmesį, kad jau 2014 m. liepos 8 d. byloje Aleksandravičius ir 13 kitų prieš Lietuvą (peticijos Nr. 32344/13, 4009/13, 40163/13, 43576/13, 43635/13, 4803/13, 49516/13, 51043/13, 54553/13, 65956/13, 6628/13, 70048/13, 70065/13, 71139/13) Teismas nusprendė nepripažinti Stanislovo Tomo pareiškėjų Ž. Aleksandravičiaus, R. Klintovič, R. Vaivados, A. Novikov, R. Vitanio, S. Šukio, R. Gaskos, V. Traknio, D. Zeleniako ir D. Antonovo atstovu pagal Teismo Reglamento 361 taisyklės 4(a) dalį ir pasiūlė pareiškėjams susirasti kitą atstovą, atsižvelgiant į tai, kad tuo metu S. Tomas neturėjo teisės verstis advokato praktika nei vienoje iš 47 valstybių – Konvencijos dalyvių.

 

Vėliau minėtose sujungtose bylose teikdama pastabas dėl teisingo atlyginimo Vyriausybė laikėsi pozicijos, kad pareiškėjų reikalavimai atlyginti bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįsti, kadangi nepaisant to, kad Stanislovui Tomui minėtose bylose buvo uždrausta atstovauti pareiškėjams, bylinėjimosi išlaidoms pagrįsti pateiktos sąskaitos buvo pasirašytos ne naujo atstovo, t. y. Lietuvoje praktikuojančio advokato, o S. Tomo. Todėl Vyriausybė atkreipė Teismo dėmesį į tai, kad tokiu būdu Stanislovas Tomas bandė veikti formaliai prisidengdamas kito advokato vardu, t. y. pasinaudodamas Lietuvoje praktikuojančių advokatų pagalba, o de facto toliau tęsdamas pareiškėjų atstovavimą. Tikėtina, kad tai galėjo paskatinti Teismą apsvarstyti advokatu prisistatydavusio Stanislovo Tomo elgesį ir priimti tokį beprecedentį sprendimą – uždrausti jam visam laikui atstovauti pareiškėjams ar teikti jiems kitą pagalbą Europos Žmogaus Teisių Teisme.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai Lietuvoje praktikuojantys advokatai tokiu būdu leidžia pasinaudoti savo vardu Stanislovui Tomui, kuris daugiau nebegali atstovauti pareiškėjų Europos Žmogaus Teisių Teisme, kyla pagrįstų abejonių, ar tokia advokatų veikla yra suderinama su Advokatų etikos kodekso reikalavimais.. „

 

Vertinant įrodymų visumą yra pagrindo manyti, kad kandidatas į prezidentus Kazimieras Juraitis pasirinko sau patogų, mėgstantį paplepėti teisinėmis temomis pašnekovą savo televizijos laidoms, tačiau labai prastą bendražygį rinkiminei kampanijai, o pensininkai, kurie jau atidavė savo 50 EUR šiam „advokatui”. reikalaukite juos grąžinti.

Facebook komentarai
});}(jQuery));