Panevėžį užvaldžius STT–išniko P.Urbšio koalicijai, mieste suklestėjo korupcija

T_Jukna2

T_Jukna2

Panevėžį užvaldžius STT –išniko P.Urbšio koalicijai, mieste suklestėjo korupcija

 

Jonas Papievis 

 

 T Jukna2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl fakto, kai Panevėžio savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna (nuotr.), pažeisdamas tvarką, nurodė pavaldiniams už miesto pinigus sutvarkyti gatvę, kurioje jis gyvena.

 STT dar 2017-10-10 gavo anoniminį skundą, kuriame nurodyta, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (tuo metu ėjęs Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas) Tomas Jukna „akiplėšiškai piktnaudžiauja tarnyba“.

Skunde nurodoma, kad 2017 m. balandžio mėn. T Jukna, pažeisdamas tvarką (savo palies 2017-03-30 įsakymas Nr. 276) nurodė miesto infrastruktūros specialistui įtraukti į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2017 metams lėšų paskirstymo sąrašą miesto pakraštyje esančią, bet į jo namų valdą vedančią Stetiškių gatvę už 136,9 tūkst.etirų. 

 86

Tačiau T.Juknai to neužteko : to paties sąrašo 16-tu punktu skirta dar 22 tūkst. eurų tos pačios gatvės atkarpai tiksliai toje vietoje, kur T. Jukna išvažiuoja iš savo namų valdos. T. Jukna, būdamas administracijos direktoriumi, tiesiogiai vadovavo skyriaus specialistui, nurodydamas jam sutvarkyti minėtą kelią, grubiai pažeisdamas Valstybės tarnybos įstatymą. 

Pasak anonimo, to nebūtų įmanoma dar 2016 m„ nes buvęs direktoriaus pavaduotojas R.Vytintas ir skyriaus vedėjas A.Karalevičius dirbo pagal galiojančią tvarką ir buvo užkarda piktnaudžiavimui ir korupcijai.

 

Atjaunės Stetiškių gatvė

2017.08.04
stetiskiu gatve2

Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu kitos savaitės pradžioje prasidės Stetiškių gatvės dalies (nuo Aitvarų g. iki Stetiškių g. 42) rekonstrukcija.

„Atsižvelgėme į pietinės miesto dalies, kurios gyventojai sakė esantys pamiršti remontuojant gatves, pageidavimus. Tai bus vienas didžiųjų šių metų remonto darbų. Jeigu reikėtų palyginti pagal svarbą ir apimtis, jie bus analogiški kaip pernykštė J. Tilvyčio gatvė“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža.

Bus įrengti lietaus nuotekų tinklai, gatvės pagrindai, nauja asfalto danga, dešinėje pusėje – šaligatvis su dviračių taku, eismo saugumo priemonės, apšvietimas, autobusų stovėjimo, apsisukimo vietos.

Skaičiuojama, kad bus išklota apie 805 m asfalto, 1080 m šaligatvio (dalis – Aitvarų g.).

Rekonstrukciją atliks AB „Panevėžio keliai“ su Tiltų ekspertų centru. Tam bus panaudota apie 750 tūkst. Eur iš miesto biudžeto.

Dėmesio! Dėl Stetiškių g. dalies rekonstrukcijos klojant lietaus nuotekų tinklus nuo rugpjūčio 7 d. 10 val. iki 21 d. 17 val. bus draudžiamas eismas Matininkų g. (tarp Nendrės ir Stetiškių g.). Apvažiavimų schemų informaciniai skydai bei eismą draudžiantys kelio ženklai bus įrengti rekonstruojamos gatvės atkarpos prieigose.

 

 

 Nuo 2016-09-01 buvo įvykdyta savivaldybės administracijos reorganizacija, po kurios atleisti skyriaus vedėjas, jo pavaduotojas ir vyr. specialistas. Taip pat buvo atleistas ir direktoriaus pavaduotojas R.Vyžintas.

 

Tada nebeliko kam trukdyti T Juknai tvarkyti savo, kaimynų ir draugų reikalus.

 

Nebelikus užkardos piktnaudžiavimui ir korupcijai, atsirado toks lėšų skirstymas. Kur ir kiek lėšų dar buvo piktybiškai paskirta reiktų aiškintis{to paties dokumento 7,8 punktai). Taip pat nurodoma, kad be mero žinios tokios lėšos svarbiems miesto objektams neturėtų būti skirstomos. 

 

Ar tai, kad nuo reorganizacijos pradžios iki dabar (13,5 mėnesių) „nesugebama” priimti naujo infrastruktūros skyriaus vedėjo, kurio funkcijose įrašytas minėtų (Kelių priežiūros ir plėtras programos finansavimo lėšos vielinės reikšmės keltams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti lėšų administravimas) nepatvirtina piktnaudžiavimo valstybės tarnyboje masto? 

 

Grubiai pažeisti LR Valstybės tarnybos įstatymo 3-io straipsnio etikos principai, galiojantys ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams. Toks elgesys galbūt turėtų būti vertinamas ir pagal: https://ww’wiiifolexJVta/C6150:sir228 . 

 

 

PictureThumbnail

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBUOTOJO, ATSAKINGO UŽ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI, NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ, PASKYRIMO

 

2017 m. rugpjūčio  3   d. Nr. A-711

Panevėžys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2017 m. gegužės 2 d. finansavimo sutarties Nr. S-229 4.4 papunkčiu:

1.              S k i r i u atsakingą už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybei, naudojimo priežiūrą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Tomą Jukną, kuriam bus suteikta prieiga prie informacinės sistemos „Kelių projektai“.

2.              P r i p a ž į s t u netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A-945 „Dėl darbuotojo, atsakingo už Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybei, naudojimo priežiūrą, paskyrimo“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rimantas Pauža

 

 

Nebenorėdamas būti priklausomas ir nuo likusio vieno infrastruktūros specialisto, T.  Jukna 2017- 08-03 direktoriaus įsakymu Nr. A-71I „pasiskyrė“ save minėtų lėšų administratoriumi http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21037609.

 

Lietuvos Respublikoje dar nebuvo atvejo, kad administracijos direktoriaus pavaduotojas direktoriaus įsakymu perimtų dalį veikiančio infrastruktūros skyriaus vedėjo funkcijų: 7.6. organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo miesto infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą: 7,6,1. organizuoja Keltų priežiūros Ir plėtros programos (toliau ~ KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą; 7.6.2, koordinuoja KPPP finansavimo sutarčių vykdymą, analizuoja, kaupta ir sistemina duomenis; 7,6,3. sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu; 7.6,4. organizuoja ataskaitų, projektų ir kitų, Lietuvos automobilių keltų direkcijos reikalaujamų, dokumentų parengimą ir pateikimą; 7,6,5, įveda į informacinę sistemą „Kelių projektai“ objektų (rangos sutarčių) ir atliktų darbų duomenis, susijusius su sutartimis;

 

 Tai ir yra atsakymas, kodėl 13,5 mėnesių “nesugebama priimti darbuotojo į vedėjo pareigas f.,.)“

 

Beje, įdomu, kad minėtą skundą išnagrinėjusi STT Administravimo valdybos viršininko pavaduotoja Rūta Kaziliūnaitė, artimos prezidentės Dalios Grybauskaitės draugės ir sekretorės Rimos Kaziliūnaitės, dukra, kuri tik per mamos protekcijas, vos baigusi universitetą, buvo paskirta viena iš STT vadovių.

 Kazilinait

 

Rūta Kaziliūnaitė nusprendė, kad „šiuo metu neturime pagrindo priimti procesini sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteismini tyrimą), tačiau ši informacija bus naudojama atliekant su ikiteisminio tyrimo atlikimu nesusijusias STT funkcijas. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi, anoniminiame pranešime pateiktą informaciją pagal kompetenciją perduodame Jums ir prašome informuoti STT apie priimtus sprendimus. Gavusi papildomą informaciją, STT ją analizuos ir vertins,

Kartu norėtume pažymėti, kad jei įgyvendinant STT pavestas funkcijas bus gauta papildomų konkrečių faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, nedelsiant bus sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatyto proceso sprendimo priėmimo.

 

 

 Kaziliunaites

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));