Nida Vasiliauskaitė : Pandemija negali būti pagrindu nepaprastajai padėčiai

temp_file_Nida_V-susi13_383_385

temp_file_Nida_V-susi13_383_385

Pasak dabar galiojančio nepaprastosios padėties įvedimo įstatymo,
1. Nepaprastoji padėtis gali būti įvedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai ir šios grėsmės neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir šiame Įstatyme nustatytų nepaprastųjų priemonių.
2. Nepaprastoji padėtis gali būti įvesta, kai šio straipsnio 1 dalyje nustatyta grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai kyla dėl kitose valstybėse susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės.
VISKAS. Nė žodžio apie epidemijas ar pandemijas – jos NĖRA pagrindu nepaprastąjai padėčiai. Kitaip tariant, nepaprastosios padėties įvedimas – arba neteisėtas, arba nesusijęs su jokiu „pandemijos valdymu”, dėl grynai politinių priežasčių – grėsmės konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai. Pala, kokios grėsmės? Kas ją kelia? Virusas? Piliečių vengimas skiepytis?
Ar dar reikia sakyti, kad tikroji akivaizdi grėsmė ir pavojus konstitucinei santvarkai – būtent šis paslaptingai motyvuotas ad hoc nepaprastosios padėties įvedimas?
Facebook komentarai
});}(jQuery));