2021-08-28 Šiaulių rajone, Gegužių kaime vyko trečioji visuomeninių ir pilietinių organizacijų sueiga. Įvykusių pasitarimų pasekoje sutarta veikti kartu. Nutarta suvienyti jėgas ir dirbti kartu dėl Lietuvai svarbių klausimų.

Prieš pradedant darbus organizacijos ir aktyvūs visuomenininkai sutarė dėl vienijančių vertybių:

-Žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių viršenybės

-Prigimtinės šeimos sąvokos, kuri gali būti kildinama tik iš laisva valia sudarytos vyro ir moters sąjungos

-Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir joje įtvirtintų nuostatų visiškos viršenybės Lietuvos erdvėje

-Abipusiai našių ir draugiškų santykių su kaimyninėmis šalimis

Susitikimų metu išsikėlė pradines užduotis:

dėl “100 tūkstančių“ referendumo įgyvendinimo

-2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie Seimo „Jungtinio tyrimo“ atlikimo.

Bendru organizacijų ir piliečių sutarimu darbų pasiskirstymui ir našiam valdymui išrinktas pavadinimas „Susitelkimo branduolys“. Veiklos darnumui ir darbų pasiskirstymui nuo kiekvienos organizacijos paskirta iki 2 atstovų. “Susitelkimo branduolį” sudaro po 2 atstovus iš organizacijų. Norinčios veikti kartu organizacijos yra mielai laukiamos.

“Susitelkimo branduolio” bendriems darbams sutarė:

“Šeimų maršas”, ”Press Jazz TV”, ”Ekspertai.eu”, ”Bukimevieningi.lt”, “Mūsų -TV”, ”Pasipriešinimo okupacijai centras”, Judėjimas „Aušra“, Judėjimas „Žemaičių pasipriešinimas“, Judėjimas „Grupinis ieškinys”, Asociacija „Lietuvos visuomenės taryba“, „Kreditų unijų asociacija“, „Susitelkimas“, ”Lietuvos liaudies partija”, Asociacija „Lietuva yra čia“, „Gintaro pokalbiai“, ”Cerebrinio paralyžiaus asociacija”, radijo stotis “Spindulys”, „Biblijos aiškinimo“ bendrija”, “Lietuvos sveikuolių sąjunga”, “Smulkaus ir vidutinio verslo asociacija”, “Lietuvos koordinatoriai” bei pavieniai aktyvūs visuomenininkai ir žiniasklaidininkai.

Taip pat, atskiru kvietimu kviečiame asociaciją „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ bendradarbiauti ir paskirti iki dviejų atstovų į „Susitelkimo branduolį“.

Organizacijas, norinčias bendradarbiauti, kviečiame susisiekti el. paštu: susitelkimobranduolys@gmail.com