Nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei. Už ją, kaip įprasta neteisėtai nesąmones atsirašė Kanceliarija.

 

„2017.07.14 Vilniaus apygardos teisėja Aida Survilienė parašė neteisėtą nutartį palikti galioti kažkurio Apylinkės teismo, prokurorų ir policajų sprendimus skirti jam psichiatrų ekspertizę. Nutartį išsiuntė kito žmogaus adresu, kuris auką gal melagingai apkaltino. Ten aukai lankytis uždraudė pats teismas.

Tuo atėmė jai galimybę skųsti save.

Nutartis tariamai neskundžiama. Tokią vis tiek galima skųsti pagal teismų priežiūrą ir teisėjų drausmę. Galima skųsti kasaciškai Aukščiausiajam teismui. Galima ir bendra tvarka kaip teisių pažeidimą tiesiogiai pagal Konstitucijos §30 bet kuriam šalies teismui.

Netruko pas auką atvažiuoti policajai. – Kažkodėl ne tuo adresu, kur siuntė nutartį… Ir pareiškė, neva jis ją turi todėl žino ko jie atvažiavo.

Auka juos pasiuntė rodyti nutartį. Teko jiems kažkur suvažinėti ir grįžti su ja.

Psichiatrai pripažino auką sveiku. Užtat sugaišino jį ir pažemino.

Aida Survilienė neteisėtai nepaisė, kad kažkas, tikriausiai Policija, skyrė psichiatrus ne pagal tvarką: BPK §286, BPK §243. Bet kuris pareigūnas pirma privalo pasiūlyti aukai ir nagrinėti aukos nuomonę, pasiūlymus (o ji gali siūlyti atsisakyti ekspertizės, arba siųsti į ją pačius pareigūnus), klausimus ekspertams. Tą tvarką aprašiau straipsnyje apie psichiatrus „policininkus”. – Baudžiamąja psichiatriją.

Tokį neteisėtą Policijos sprendimą telktis psichiatrus patvirtino prokurorai ir abu teismai.

Teisėja Aida Survilienė dar pridėliojo į nutartį vienodų sakinių po porą kartų. – Kaltinimus, įtarimus. Bet priskyrė juos skirtingiems BK straipsniams.

Tuo sulaužė dar ir Teisėjų Etikos Kodekso §15 2sk.: surašyti procesinius dokumentus taip, kad jie atitiktų įstatymų ir valstybinės kalbos reikalavimus. Kartojimas ir painiava laužo ir kalbą, ir įstatymus.

Dar ji neskaitė ką pati rašė. Gal peckiojo bet kaip.

Tai kelia abejones: gal Aida Survilienė yra psichinė ligonė.

Teisėją galima dar skųsti nusikaltėlei Prezidentei (bet ta jau neveikė) ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijai. Vieni nuo kitų nepriklauso. Galima skųsti tik 1, arba abiem. – Ir bet kada, nepaisant kiek laiko prabėgo.

Auka tai apskundė:

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui.

Tas neteisėtai neatsakė, nutylėjo. Tuo pažeidė VAĮ.

To įstatymo pažeidimus galima skųsti Seimo Kontrolieriams. Tas įstatymas yra ne Baudžiamojo Kodekso pažeidimas, o žmogaus teisės išvis turėti kažkokį kodeksą.

Nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei. Už ją, kaip įprasta neteisėtai nesąmones atsirašė Kanceliarija. Pasiuntė auką pas skundžiamus policininkus ir teisėjus. Niekas neturi teisės pavaduoti Grybę.

2017.09.04 Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai. Tas jau gavo ir kitų tokių skundų. Į anuos atsirašė neįgalioti valdininkai. Pavadino aukas psichiatrų pacientėmis ir pasiuntė jas atgal pas skundžiamus psichiatrus. Dar pasiūlė kreiptis į kažkokią komisiją ir nešti anai krūvas dokumentų. Nors anos aukos nėra pacientės. Jas grobė ir kankino neteisėtai. – Be jokių dokumentų ir biurokratijos.

Tikėtina, kad ir šiai aukai atrašys tą patį. Pats ministras pasirašyti vengs.

Visus 3 juos galima skųsti nusikaltėliams Seimo Kontrolieriams. Nors, Seimo Kontrolieriai netiria Prezidentės, jie vis tiek privalo tirti jos pavaldines, Kanceliariją, o ir apie kitus jos nusikaltimus pranešti Seimui. Tai ten aiškinu.”

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));