NAKTINIS NAMO ŠTURMAS – APGULTIS   

du-1

du-1

Alvydas Veberis

 

      NAKTINIS NAMO ŠTURMAS – APGULTIS

  

       UNIFORMUOTI AR GATVĖS BANDITAI ?

 

 

Spalio mėn. 13 dienos 4 val. nakties namo gyventojams ramybę sudrumstė į vieną Santariškių g., Vilniuje  namo butų, įsibrovėlių gauja. Jų buvo ne mažiau  aštuonių. Vieni apsirengę civiliai, kiti kaukėti su neperšaunamomis liemenėmis. Buto savininkė, gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje.  Sutartį yra sudariusi su nuomotoju Arminu Pimpe. Sutartis pasibaigusi. Dėl problemų už nesavalaikius atsiskaitymus nuomotojas perspėtas, kad artimiausiu metu bus iškeldintas.  Tą padaryti buto savininkei sutrukdė koronaviruso epidemija, įvairūs ribojimai, atstumas bei sveikatos patikros.

 

nuotr. įtariamasis sulaikytas. Pareigūnai užgrobė butą nusavindami  visus buto, garažo raktus, palikdami bute savininkei nežinomą pašalinį asmenį (sulaikytojo buto nuomotojo  merginą).

 

Namo apgulties metu, bute nakvojo nuomotojas A.Pimpė ir jo mergina-sugulovė. Savininkė apie ją nieko nežinojo. Pareigūnų ar banditų komanda reikalavo atidaryti duris. A.Pimpė, galimai susijęs su vienokiais ar kitokiais nusikaltimais, bandė pabėgti iššokant iš antro aukšto balkono. Išėjęs į balkoną pamatė, kad gatvėje jo lauke sustiprintos pajėgos-pasala. Neliko nieko kito, kaip atidaryti duris.

Atliekant žurnalistinį tyrimą sužinota, kad buvo nuomininkui pateiktas kratos orderis. Koks jo turinys iki šiol buto savininkei nėra žinoma. Atlikta krata. Sulaikytas nuomotojas. Iš jo paimti visi, buto savininkei priklausantys buto, garažo vartų, pašto dėžutės, el. skydinių ir kt. raktai. Taip pat kratos metu paimti A.Pimpės kompiuteriai, telefonai, jo automobilio raktai. Bute, kratos tikrintojai paliko pašalinį asmenį, nuomotojo sugulovę. Po sulaikyto jos vaikino A.Pimpės,  ji pasišalino iš buto, paimdama visus bute esančius daiktus.

Dėl šio įvykio, tuoj pat buvo kreiptasi, pagal gyvenamą vietą, į Vilniaus miesto pirmą policijos komisariatą.

Kalbėjau su administratore Jurgita Jančiukiene. Ji pareiškė, kad apie įvykį nieko nežinanti. Jokio registracijos žurnalo apie įvykius policijos komisariatas neveda. Pareiškė, kad jų komisariatas atlieka užduotis, kurias gauna iš Vilniaus Vyriausiojo policijos komisariato.  Pasiūlė parašyti prašymą ir laukti atsakymo, kuris bus gautas per 20 dienų. Prašymai parašyti visoms instancijoms: Vilniaus I policijos komisariatui, Vilniaus apskrities VPK, generalinei prokuratūrai, tų tarnybų atstovams  spaudai. Spalio 14 dieną vėl paskambinau į Vilniaus I-ojo  policijos komisariatą.   Administratorė Dana Vilkaitienė nukreipė pas tyrėją Aną Isliamovą bei jos viršininkę Liną Baranovienę.  Vėliau pas tyrėją Nelią Michalovskienę. Ji nukreipė į Alytaus policijos komisariatą,  pas tyrėją Astą Marčiulaitienę. Ši pasiūlė rašyti prašymą į Kauno prokuratūrą prokurorui Tomui Stelioniui. Prisiskambinti prokurorui visą savaitę neįmanoma. Kabinete telefonas neatsako. Galiausiai gautas el. paštu nutarimas, kad dėl užgrobto pareigūnų buto, garažo ir kitų raktų reikia susisiekti su tyrėja A.Marčiulaitiene į Alytų. Ši arogantiška pareigūnė nesiteikė kalbėti ir suteikti norimą informaciją. Sužinojusi, kad tuos įvykius seka žiniasklaida, bandė grąžinti užgrobto buto, garažo raktus kitam asmeniui nei nurodyta savininkės įgaliojime. Tą darė susisiekdama su Jungtinėje Karalystėje gyvenančia buto savininke. Be to prašė, kad savininkė grąžinus raktus pasirašytų, kad pretenzijų neturi. Jos intrigai šis jos  prašymas nebuvo patenkintas, nes savininkė turėjo daug pretenzijų dėl jų pasibaisėtino darbo broko. Nuo 13 d. iki spalio 27 d. nuomotojas sulaikytas, užgrobtas ir nusavintas butas, garažas, paliktas jame pašalinis asmuo-mergina, kuri, kaip minėjau, po jos vaikino sulaikymo dingo su visais daiktais. Iki šiol į  butą neįmanoma patekti, raktai negrąžinti, o prašo, kad pasirašyti, kad nėra pretenzijų! Pareigūnei Astai Marčiulaitienei gal ,,ne visi namie”?

Po keletos susirašinėjimo dienų, pokalbių telefonu, LR Policijos departamento, prie vidaus reikalų ministerijos informacijos teikimo skyriaus, darbuotoja Ramunė Kvietkauskienė pasiūlė rašyti dar vieną prašymą, pareikšdama, kad atsakymas bus gautas per 20 dienų. Mat toks terminas. Butas, garažas, raktai  užgrobti pradžioje nežinant banditų ar kaukėtų pareigūnų ir niekas nieko nežino!! ,,Puikiai” dirba mūsų išlaikytiniai! Jau dvi savaitės, kai vyksta tik biurokratiniai atsirašinėjimai, o savininkė ir jos įgaliotas asmuo negali įeiti į jos nuosavybės teise priklausantį butą, užimtas garažas. Siuntinėjama nuo Judošiaus prie Tamošiaus.

Netenka stebėtis, kad šaukdamiesi policijos pagalbos sudega bagažinėje merginos, praranda gyvybes piliečiai, o komisarai prekiauja cigarečių kontrabanda, narkotikais, reketuoja gyventojus, daro nusikaltimus.  Objektyviai dirbant ir bendradarbiaujant su visuomene, žiniasklaidos atstovais galima užkardinti nusikaltimus, išsaugoti gyvybes.  Jų reklamuojamas trafaretas GINTI, SAUGOTI, PADĖTI, tik priedanga jų darbo brokui.

Facebook komentarai
});}(jQuery));