Mes ne prancūzai, mes liaudis, ir todėl jiems ir negalime prilygti …

Mes ne prancūzai, mes liaudis, ir todėl jiems ir negalime prilygti …

 AVvXsEiR9t0Xqqk2jmTiwzMNZHnRbVt4S4zMumZZX7p4QbL2qQHQNdiwP66K1eqeWimEiFA4CwBs QMfZy3RZtcgShLvSwmn2bqyl1zknKM3teq39ziqacjbpZ2IBFoOQnx JIsalflKyFZscHzR9 yri3Zo

 

 

 

 

Žemiau pateikti Prancūzijos „geltonų liemenių” reikalavimai.

Jos skelbia:

Prancūzija – šalis, turtinga drąsių ir darbščių žmonių. 

Mes nenusipelnėme gyventi skurde.

 

Visai kas kita mūsų šalis – mes, palyginus su prancūzais, esame liaudis, ir todėl esame, kur esame – tarp skurdžiausių ES šalių.

Na bet kai kuo ir galime pasigirti, tai savo šalies vadovu -„Gerovės valstybės” prezidentu…., jo „aristokratiška” stoike ir povyza ….

O jo reitingas rodo, kad esme tamsi liaudis…….

 

**************************************

 25 prancūziškų „geltonų liemenių“ reikalavimai:

1. Ekonomika ir darbas. Nacionalinės asamblėjos sušaukimas mokesčių reformai. Įstatyminis draudimas mokėti mokesčius, viršijančius 25% piliečio turto.

2. Nedelsiant 40% padidintas minimalus atlyginimas, pensijos ir pragyvenimo lygis.

3. Nedelsiant sukurti naujas darbo vietas sveikatos apsaugos, švietimo, viešojo transporto, teisėsaugos ir kt., kad būtų užtikrintas tinkamas visų infrastruktūrų funkcionavimas.

4. Nedelsiant pradėti statyti 5 milijonus vienetų įperkamo būsto, taip sumažinant nuomos mokesčius, hipotekas ir kuriant darbo vietas statybų pramonėje. Griežtai bausti miesto rotušes ir regionines administracijas, kurios palieka benamius.

5. Sumažinti bankų dydį ir nutraukti bankų monopolijas, taip apsaugant finansų sektorių nuo krizės. Uždrausti bankams, turintiems indėlininkus, spekuliuoti mainais. Uždrausti mokesčių mokėtojų pinigais „gelbėti“ nelikvidius bankus.

6. Atšaukti vidaus skolą kaip fikciją. Tokios skolos nėra, ji jau buvo sumokėta daug kartų iš eilės.

7. Su visuomenės palaikymu perrašyti Konstituciją žmonių suvereniteto labui. Įteisinti visuotinius referendumus liaudies iniciatyva.

8. Uždrausti lobistines ir įtakos schemas. Uždrausti asmenims, turintiems teistumą, eiti renkamas pareigas iki gyvos galvos. Uždrausti vienu metu užimti kelias renkamas pareigas.

9. Frexite. Išstoti iš ES, grąžinti mūsų politinį, finansinį ir ekonominį suverenitetą (tokia buvo žmonių valia 2005 m. referendume). Atnaujinkite savo valiutos apyvartą pasitraukdami iš Lisabonos sutarties. Net ir ši viena priemonė jau sutaupys 50 milijardų eurų per metus.

10. Nutraukite mokesčių bėgimą. Grąžinti 80 milijardų eurų, kuriuos 40 didžiausių įmonių skolingos valstybei, kuri neskuba jų išsireikalauti.

11. Nedelsiant stabdyti tolesnį privatizavimą ir grąžinti valstybės nuosavybėn jau privatizuotą turtą: oro uostus, geležinkelius ir greitkelius, automobilių stovėjimo aikšteles…

12. Nedelsdami pašalinkite radarus ir sustabdykite kameras nuo kelių. Jie nenaudingi siekiant užkirsti kelią eismo įvykiams ir yra ne kas kita, kaip paslėptas mokestis.

13. Nacionalinė švietimo sistema – pašalinti iš švietimo ideologiją ir kritiškai peržiūrėti destruktyvius ir diskredituojamus mokymo metodus.

14. Teisingumo srityje keturis kartus padidinti biudžetą. Įteisinti maksimalų leistiną teisminio proceso laukimo laiką. Supaprastinti teismų sistemą. Padarykite teisingumą laisvą ir prieinamą visiems.

15. Žiniasklaida. Sulaužykite žiniasklaidos monopolijas, išnaikinkite nepotizmą tarp žiniasklaidos ir politikų. Padaryti žiniasklaidą prieinamą visuomenei ir užtikrinti nuomonių įvairovę. Uždrausti redakcinę propagandą. Sustabdyti žiniasklaidos subsidijas – 2 mlrd. Sustabdyti mokesčių lengvatas žurnalistams.

16. Garantuoti pilietines laisves. Konstitucijoje numatyti visišką valstybės kišimosi į švietimo, sveikatos apsaugos ir šeimos instituto reikalus draudimą.

17. Aplinka ir sveikata. Įstatymais įpareigoti įrangos gamintojus pratęsti galiojimo laiką bent iki 10 metų. Įpareigokite juos turėti atsarginių dalių sandėlyje.

18. Kuo skubiau uždrausti plastikinės taros ir kitų aplinką teršiančių pakuočių gamybą ir apyvartą.

19. Apriboti farmacijos įmonių įtaką sveikatos apsaugos sistemai. Surengti nacionalinį suvažiavimą dėl sveikatos priežiūros reformos.

20. Žemės ūkis. Uždrausti GMO, pesticidus, įtariamus vėžiu ir endokrininės sistemos patologijomis. Uždrausti naudoti žemės ūkio paskirties žemę be sėjomainos.

21. Reindustrializuoti šalį, siekiant atsisakyti importo, darančio didžiausią žalą aplinkai.

22. Užsienio politika. Nedelsiant išstoti iš NATO. Įstatymais uždrausti naudoti prancūzų kariuomenę agresijos karuose.

23. Prancūzijos ir Afrikos santykiai. Nutraukite plėšimų politiką, sustabdykite karinį ir politinį kišimąsi. Diktatorių neteisėtai gautus pinigus ir turtą atiduokite Afrikos žmonėms. Nedelsdami grąžinkite prancūzų kariuomenę namo. CFA frankų sistemos nutraukimas [apytiksliai – kolonijinė sistema įpareigoja Afrikos šalis laikyti užsienio valiutos atsargas – ir mokėti už šį „malonumą“ Prancūzijos centriniame banke] sistema, kuri laiko Afriką skurde. Derėtis kaip su lygiais.

24. Sustabdyti imigrantų srautą, srautą, kurio neturime nei priimti, nei integruoti, ir kuris mūsų šalį įvedė į giliausią krizę, kuri kelia pavojų mūsų išlikimui.

25. Užsienio politikoje – išskirtinė pagarba tarptautinei teisei ir pasirašytoms sutartims.

  

taip kad šios 25 priemonės akimirksniu pakeistų mūsų kasdienį gyvenimą. 

Tačiau net 9 ir 10 punktai į iždą atneš 130 mlrd. 

Prancūzija – šalis, turtinga drąsių ir darbščių žmonių. 

Mes nenusipelnėme gyventi skurde.

*************************

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));