Mėnuo iki Prezidento (~ės) rinkimų: TRYS „ReiTINGINIAI“ KANDIDATAI Į PREZIDENTUS

Mėnuo iki Prezidento (~ės) rinkimų:
TRYS „ReiTINGINIAI“ KANDIDATAI Į PREZIDENTUS

Juozas Valiušaitis

Ar gi kas ginčijasi, ar draudžia turėti savo nuomonę, bet pasižiūrėkime į šiuos 3 kandidatus, kurie pateikiami mūsų bemotyvaciniai užduodančios klausimus žiniasklaidos.
Šiuokart palikime nuošaly – galimus pasirinkimus II rinkimų ture.

Tėvynės Sąjunga / Krikščionys Demokratai buvo iškėlę 4 kandidatus: Žygimantą Pavilionį, Vygaudą Ušacką, Gitaną Nausėdą ir Ingridą Šimonytę. Deja, tik 2 iš jų buvo TS/KD partijų nariai, t.y. (Žygimantas) Žygis Pavilionis ir Vygaudas Ušackas. Kokiu pagrindu TS„atstovu“ pasirinktas Gitanas Nausėda, galbūt, paaiškins Istorija, tačiau išdavystė pasimatė tuoj pat, pradėjus artėti vidaus rinkimams – pasvarsčius, kad galimai „naudingiau“ būtų nesisieti su TS partija, ir norint gauti daugiau „visų“ balsų, GN numigravo balotiruotis pats.

Ingrida Šimonytė.
Be Tėvynės Sąjungos. Žygimantas Pavilionis (būčiau neabejotinai balsavęs už jį kaip už kandidatą į LR Prezidentus), buvo pačios partijos viduje „pakištas“ per tą pačią Gegužės 17-osios bylą, užsiuntus jį visiškai absurdiškai „misijai“ į JAV – „perkalbėti“ (=atkalbėti), būnant LT ambasadoriumi JAV pažintą senatorių Smith’ą, garbingai ėmusįjį apginti USA Senate Neringą Venckienę, kurs , skirtingai nuo daugelio šiandienos bestuburių mūsų Seimo narių – jau nebedrįsta pasakyti jokios nuomonės šiuo klausimu, išskyrus apgailėtiną „pritarimą“ skverneliavimui. Taip Žygimantas buvo sudirbtas partijos viduje, ir prastumta niekada nieko Krikščionių Demokratų partijoje neveikusi p. Ingrida Šimonytė. Prieš keliant ją į kandidatūras nuo KD, labai laikas paklausti Jos atvirai: Ar apskritai JI TIKI DIEVO BUVIMU, ar tik Ekonomikos svarba mūsų gyvenime?
Kaip ji tai ketina išreikšti savo kadencijoje?

Gitanas Nausėda.
Gal, gerbiamas Algirdai, šitas „kandidatas“ yra „nesusijęs su jokia partija“!? Gal šis pilietis yra kaip nors, nors kaip – susijęs su SĄJŪDŽIU arba ATGIMIMU?
Gal galėtumėte papasakote, kas Jums yra Žinoma apie šį žmogų – Kuo buvo jis – 1987-1991 metais? Būtų įdomu išgirsti.

Saulius Skvernelis.
Iš kurio pulko išniro šitas „politikas“!?
Gal apskritai kam nors, nors kam – yra, buvo žinomas šitas pilietis – savo nuveiktais darbais kuo nors pasižymėjęs (neklausiu apie jo pasireiškimą Atgimimo metais) – savo veikloje iki 2012 m. Gegužės 17 d.? Gal kas atsimintumėte, galėtumėte – be abstrakcijų, svaičiojimų apie niekuo nepasireiškusią „pavyzdingą tarnybą“ Policijoje, kilimą karjeros laiptais iki Kauno miesto vyriausio skvernelio, papasakoti apie į Valstybės vadovus siekiantį būti išrinktu žmogų? Kokiuose „Protų mūšiuose“ jis dalyvavęs, kol išplaukė iki Premjero ir dabar – jau nebegalėdamas nurimti, (kaip kažkada Vytautas Šustauskas – įtikėjęs, ir barzdos nenusiskutęs (nors žadėjęs), tapo Kauno meru, pamanęs, jog bus įtakingesnis, tapęs Seimo nariu, paskui – kaip pasakoj apie Auksinę žuvelę, panorėjęs tapti pačiu Valdovu ir dar kad ji nebe 3 jo norus išpildytų, bet kad tiesiog kasdien pildytų visus norus, – galiausiai grįžo prie pačiutės su suskilusia gelda. Taip ir dabar, mūsų „tretininkas“ visu rimtu veidu – baigia įtikėti, kad ne tik metas „eiti“ į Aukščiausiąjį mūsų Tėvynės postą, bet kad jis yra pajėgus vadovauti pačiai Valstybei…

Atsitinka, kartais, žmonėms – įtikėti savo neribotomis, tiesiog „galiomis“, kol gyvenimas nešyptelia iš tokių užsimojimų… Ir graudžiausia čia, kad Seime šiandien visai rimtai įsigalėjusioji suvienytoji sąjunga – nežiūrint visai puikių eilės jos Vyriausybės narių, ryžtasi iškelti šitokį „žvejį“ – įsakinėti pačiai Jūrai ir žuvelei. Nepasidarykime vėpūtiniais, kurie klausosi gaidžių orų prognozių…

Mane tik pritrenkia – kad buvusi pagrindinė – mūsų Atgimimo partija – nesugebėjo surasti 4 kandidatų savo tarpe, ir pasirinko keistenybes, atstovauti – visus žmones, nešusius Mūsų Atgimimo vėliavą. Ingridos Šimonytės „dalyvavimas“ Tėvynės Sąjungos veikloje teturėjo su Atgimimu bendra tiek, kad dalyvavo Andriaus Kubiliaus vyriausybėje. O ar jis yra tikrai Lietuvos Atgimimo simbolis – tai paklauskime žmonių, o ir savęs paties.

Atsiprašau šiuos kandidatus gerbiančiųjų žmonių už kandų šio apmąstymo stilių. Bet argi ir vėl – ieškosime „mažesnės blogybės“!? Ar tikrai – ReiTINGINIAI yra patys DARBščiauSIEJI?

Facebook komentarai
});}(jQuery));