skip to Main Content

Medininkų žudynės buvo naudingiausios V.Landsbergiui

 

Labai greitai bėga laikas – vis mažiau iki seimo rinkimų, kurie bus/kaip niekad labai įdomūs ir nenusakomi. Blogiausia, kad dabartinė valstybės padėtis vidaus gyvenime visiškai tenkina visas valdžias: iškrypusi, parsidavusi teisėsauga, visiškai nesuprantanti kas yra tiesa, jos sakymas; žiniasklaida: Tik „Laisvas laikraštis“ ir „Karštas komentaras“ atitinka europinį lygį – pilietis gali reikšti savo nuomonę, kokia ji bebūtų. Aišku netoleruojamas tik bet koks šmeižtas. Vis labiau žmonės susimąsto už ką balsuoti (ar yra už ką?) ir kaip bus po rinkimų. Labai blogai, kad nevyks ir prezidento rinkimai, nes kas dabar vyksta su prezidentūrą, kada prezidentė visiškai nesilaiko konstitucijos ir savo duotos priesaikos!!! Aišku vieną, kad seimas pasikeis iš pagrindų, nes dabartinės partijos ir visas „elitas44 visiškai susikompromitavo. Juodai susikompromitavo!!!

Kadangi dar daug lietuvių iš įpratimo gal balsuos už konservatorius, tai mes norime pasiūlyti, kaip sužinoti tikrą veidą Landsbergio ir jo subinlaižių. Imkime Sausio 13 d. žudynes prie bokšto : labai gali būti, kad tarybiniai kariai nežudė, tai šituos žudikus turėtų išsiaiškinti teismas, kuris visiškai priklauso nuo Grybauskaitės ir Landsbergio gaujos. Bet juk yra žuvusiųjų artimieji, giminaičiai, kurie visą laiką galvojo, kad juos nužudė tarybiniai kariai. Tai štai brangieji, didžiausia jums užuojauta, bet turime pasakyti, kad žudikai galimai buvo pasiusti ant stogų, vadovaujant Landsbergiui, kuris Sausio 12 d. nutarė su kolegomis, kad reikia kažką daryti, kad galima būtų apkaltinti Rusiją. Šitų niekšų tarpe nebuvo nei vieno protingesnio, kuris perspėtų, kad kariai ir tankai turės tuščius šovinius ir juos apkaltinti nebus galima. Jiems po žudynių daug padėjo girtuoklis Jelcinas ir debilas komjaunuolis Gorbačiovas, kurie sutiko su tuo, kad jie žudė. Landsbergis tapo didžiausiu Lietuvos didvyriu – nugalėjo žudikus rusus ir iškovojo nepriklausomybę.

Dabai, kada aiškėja, kad rusai gal ir nežudė, tai neaišku, kas žudė nuo stogų, bet visiškai aišku, kad vadovaujant Landsbergiui ir su jo žinia. Todėl mes siūlome visiems aukų artimiesiems ir giminėms pareikšti teismuose ieškinius Landsbergiui dėl nužudytų žmonių. Juk galėjo žūti bet kas, esantis prie bokšto. Už žvėriškas žudynes siūlome pareikšti ieškinius po 1 milijoną euro už visiškai be reikalo nužudytą žmogų. Na, o naujoji valdžia po seimo rinkimų, turi atsiprašyti Rusijos ir paskelbti visam pasauliui, kad 1991 m. Sausio 13 d. Vilniuje prie televizijos bokšto žmones žudė vietiniai banditai, o ne rusai. Banditams vadovavo Landsbergis, todėl prašome visiems universitetams atšaukti suteiktus garbės daktaro vardus Landsbergiui, kurie tiesiog apgavo visą pasaulį!! Tas pats ir su Medininkų posto žudynėmis. Nusikaltėlis Landsbergis sužinojo, kad į Maskvą žada atskristi JAV prezidentas Bušas, tai pabudo žudiko instinktai ir norėjo parodyti, kaip omonas puldinėja pasienio postus. Todėl susitarė su Vilniaus omono vadu Mikutinovičiumi, kad išvakarėse atskrendant Bušui, jis išžudys visą Medininkų postą, garantuojant jam anonimiškumą. Viskas taip ir  būtų, bet liko du gyvi iš kurių vieną spėjo nužudyti, o Šerną išgelbėjo draugai išvežę į Kauną. Tai štai gerb. Šernas atpažino Mikutinovičių! Kiek gerb., Šernas suteikė rūpesčių Landsbergiui, jis net neįsivaizduoja!! Štai čia ir atsiskleidė Lietuvos teisėsauga, kuriai buvo įsakyta kaltinti bet ką, tik neliesti Mikutinovičių, kuris būtų pasakęs, kas užsakė žmogžudystes. Dabar apkaltintas Nikulinas – Michailovas ir nuteistas iki gyvos galvos, visiškai nekaltas žmogus. Jau yra miręs Mikutinovičius, tai teisybę dabar gali pasakyti tik kas nors iš Landsbergio gaujos. Kad ir Landsbergį pasodinti it karcerį arba su recidyvistais, tai šitas bailys viską papasakos, kad tik jo nemuštų tardytojai. Tai štai paleistas Michailovas turės prisiteisti iš Landsbergio, (o ne iš valstybės) kompensaciją už be reikalo sėdėtus metus. Nors Landsbergis yra garbaus amžiaus, bet visa Lietuva tikrai jo nesigailės už padarytus nusikaltimus (tame tarpe ir suolo draugo išdavystė). Jokio gailesčio negalės būti dar pridedant ir tėvo Žemkalnio nusikaltimus, kuriuos slėpia Landsgrybis, išvogęs KGB archyvus. Gal anūkas Gabrielius nespės pridaryti daugiau nusikaltimų, kaip Europos parlamente pratęsė sankcijas Rusijai, todėl tikime, kad Austėja jį pastatys į tikrą tiesos kelią ir užmirš buvusias nesąmones su seneliu!!

Belieka numatyti, kas lauks visus tūkstančius Landsbergio subinlaižių. Kažkaip netikime, kad gero charakterio, protingi, nekarjeristai labai pergyvens, kad buvo taip apgauti Landsbrgio ir tikrai turi susitvarkyti savo gyvenimus. Jiems linkime didžiausios sėkmės!! Bet yra tokių, kaip pvz. Kubilius, kurie sako, kad sakymas teisybę apie Landsbergį yra Lietuvos istorijos klastojimas? Beproti Kubiliau, koks klastojimas, ir tikrai netikime, kad tu nežinojai jo tėvo ryšius su NKVD ir apie tas visas žmogžudystes ir pie tilto per Bruožės upelįe susprogdinimą! Žinok, jau nebėra tos valstybės kurios vardu išsigimėlis dėdulė darė nusikaltimus. Naujoje valstybėje negali būti vietos tokiems, kaip Landsbergis ir Kubilius!!

Kalbant apie naują valstybę nereikia užmiršti, kad ją dar reikia sukurti! Svarbiausia, kad tauta pati suprastų, kad dabartinė Lietuva, tai kažkas baisaus: tai kažkokia pusiau diktatūrinis Grybauskaitės ir jos gaujos susivienijimas. Ką labai aiškiai parodė Seimo balsavimas dėl laikinosios komisijos sudarymo. Socialdemokratas A. Butkevičius pareiškė, kad ši komisija pažeis valstybės politinį stabilumą!? Kokį stabilumą?? Ar vykdomos valstybės iždo vagystės (SGD terminalas), masiški kišininkavimai, prezidentūros tyčiojimasis iš visų partijų, išskyrus vagių gaują – konservatorius, tai yra valstybės politinis stabilumas??? Kada prisidengiant valstybės vardu yra net žudomi valstybės piliečiai (Sausio 13 ir Medininkų žudynės), kada visas pasaulis galvoja, kad tai žudė tarybiniai kariai – tai yra politinis stabilumas??? Grynas, šlykščiausias melas, kada banditų žudymai yra priskiriami tarybiniams kariams yra ne tik katalikų tikėjimo įžeidimas, bet ir didžiausia baudžiamoji atsakomybė.

Tikrai galima ir reikia kaltinti Jelciną ir Garbačiovą, kad jie sutiko su Sausio 13 d. žmogžudystėmis, suteikdami begalinį džiaugsmą žudikui Landsbergiui – koks as protingas apgavau rusus ir visą Europą, kuri patikėjo melagystėmis ir „pagerbdami dėdulę, suteikdavo universitetų garbės daktarų vardus. Esame įsitikinę, kad jeigu Europa žinotų, kad žmones žudė Landsbergio pasiųsti banditai, tai jie ne tik nepripažintų Lietuvos, bet nuteistų Landsbergį už savo tautos genocidą. Ir tai būtų visiškai teisingai!! Nors ir labai pavėluotai, bet lietuvių tauta dar galėtų tai padaryti dabar, kada bus kuriama naujoji valstybė. Ko gero nuo to reiktų ir pradėti! Kad konservatoriai „rimtai“ ruošiasi seimo rinkimams parodo visiškai be klausos, žudiko Landsbergio strykaliojimai Katedros aikštėje – na čia tai yra kažkas keisto; juk ar nieko negalima buvo sugalvoti be to šokio – Landsergi atrodė toks, koks yra – visiškas idiotas. Visai tautai tik priminsime, kad Kubilius sumažino pensijas, ir apie tokius negalima net pagalvoti, tuo labiau rinkti. Juk jaunas žmogus Gabrielius yra prievartaujamas ir senelio, ir prezidentės. Siūlome Austėjai neleisti jo į politiką, nes pati pamatys, koks išsigimęs taps Gabrielius bendraudamas su seneliu, ir prezidente. Tikrai būtų gaila jauno, gabaus žmogaus.

Visos partijos, kurios rėmė ir dabar remia prezidentę, yra užvakarykščios dienos. Juk Lietuva turi būti europinė, demokratinė, gerbianti Konstituciją valstybė. Šito visai nesupranta komunistė Dalia, kuriai siūlome geruoju atsistatydinti, nelaukiant visokių apkaltų. Tai, kaip suprantame, būtų pats geriausias raudonosios dalios žingsnis. Juk reikia visiškai neturėti proto, kad nematytų savo bejėgiškumo, ir pažiūrėjus į savo :rbolį“, ir į savo prigimtį.

Tai, štai, prašome visų nužudytųjų sausio 13 d. ir Medininkuose giminių ir artimųjų padėkite atkurti Lietuvos valstybę, kurioje niekas negalėtų valstybės vardu daryti nusikaltimus, net žudyti savo valstybės piliečius.

Trumpam įsivaizduojame, kad 2016 m. Seimo rinkimus laimi konservatoriai. Reiškia, kad premjeru tampa Gabrielius Landsbergis. Šito trokšta dėdulė ir Magnolija, nes tada visa valdžia atsiduria magnolijos rankose, nes Gabrielius tikrai nežino, kokia jo dalis sprendžiant valstybės klausimus : jokios, jokios. Jau Europos parlamente, klausydamas ‘dėdulės“, jis padarė nedovanotiną klaidą – siūlė pratęsti sankcijas Rusijai. Kokia naudai Lietuvai, kada tampi tikrų priešu kaimynineie valstybei, kurią ima juokas nuo tų sankcijų.

Pensininkas Arvydas 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));