Marius Valius atsisakė tarnauti Lietuvos kariuomenėje : OKUPANTAMS NETARNAUSIM!

Stungio

Stungio

OKUPANTAMS NETARNAUSIM!

2018.01.23 d. Klaipėdos raj. gyventojas Marius Valius į gautą iš Krašto Apsaugos Ministerijos šaukimą tarnauti kariuomenėje atsakė drąsiu, pilietišku pareiškimu adresuotu Krašto Apsaugos Ministrui, Seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui ir prezidentei, kuriame pareiškė griežtai atsisakantis tarnauti JAV- okupuotos Lietuvos, NATO kariniame padalinyje.

Stungio

Istorija kartojasi… 1989.01.10 d. Lietuvos Laisvės Lygos organizuotame mitinge, Kalnų parke pirmą kart viešai iš tribūnos, pakviečiau visus tėvus ir motinas neleisti savo vaikų tarnauti okupacinėje kariuomenėje, bei kreipiausi į jaunuolius su raginimu atsisakyti tarnybos sovietinėje armijoje.

1989 m. birželio mėnesį aštuoni LLL Šiaulių skyrius (kuriam aš vadovavau) nariai viešai atsisakėme sovietinių karinių bilietų, juos įteikdami Šiaulių kariniam komisarui Gliznucai. Tai buvo pirmoji masinė karinių bilietų grąžinimo akcija, kuri po 1989.08.23 Šiauliuose LLL suorganizuoto teatralizuoto mitingo (prieš pat Baltijos Kelią), kuriame prasidėjo visuotinis karinių bilietų ir prirašymo liudijimų atsisakymas ir tarnybos okupacinėje armijoje boikotas. Šį boikotą mes organizavome remdamiesi 1949 m. Ženevos Konvencija, kuri draudžia okupuotų kraštų gyventojus imti tarnybon į kariuomenę.

Ledas pajudėjo…, upės nebeužtvenksi!

P.S. Jaunime, tie kurie esate politiškai pribrendę ir manote, kad Lietuva yra JAV-NATO okupuota, prisijunkite prie šios nesmurtinio pasipriešinimo akcijos, t.y. atsisakymo tarnauti okupacinio režimo JAV-NATO padalinyje „Lietuvos“ kariuomenėje!

„LIETUVIAI IR LIETUVOS PILIEČIAI JAV-NATO OKUPANTAMS NETARNAUJA!”

Dėl informacijos kreiptis: 

Lietuvos Išsivadavimo Sąjunga (iniciatyva) 862253835 Žilvinas Razminas

Facebook komentarai
});}(jQuery));