LUKIŠKĖS. PRADŽIA (PROJEKTAS)

LUKIŠKĖS. PRADŽIA (PROJEKTAS)

Džiaugsmo ambasadoriui,
Atnaujintas kabinetas, Konstitucijos Bokštas,
G Taško pr.3
Europos Centras
Vilnius
____________________________________

Kadangi mūsų žilasis Vilnius, jo švelnieji aukštakulniai deputatai ir Kumelio Šypsena yra internacionaliniai, tadangi Lukiškių aikštę siūlome paversti Nacionaline.

1. Klimatui atšylant, po Nacionaline aikšte europietiškai teisinga ir tautiškai išganinga įrengti Nacionalinį stadioną su požeminio, ekologiško tramvajaus linijomis į Santariškes, Astravą, LRT, Valdovų rūmus ir Vasaros gatvę.

2. Ant Lietuvos Nacionalinės aikštės, po europine žaliąja, draugiška naminiams gyvūnams danga įrengti betoninį Nacionalinio Kalno Nekropolį su plėtros galimybe maltiečių sriubos dalinimo centrui iki S.Daukanto aikštės.

3. Pirmojoje Nekropolio salėje projektuojama Nacionalinės Gėdos ekspozicija apie kitoms tautoms mūsiškių padarytas neteisybes nuo akmens amžiaus. Pateiktina LDK valdovų nuskriaustų kitažemių, kitatikių ir kitalyčių statistika ir kinetinės piktadarybių hologramos. Atskiroje patalpoje įrengiama Raudų siena su klauptais atgailai, aukų grynaisiais dėžutėmis ir bankomatu nuskriaustųjų nuostoliams kompensuoti.

4. Antrojoje salėje – Nacionalinio Pasididžiavimo ekspozicija apie nemūsiškių ir visokių kitokių nuopelnus Lietuvai nuo pirmojo jos paminėjimo iki būsimo paskutinio padalinimo. Pateikiama kitatikių, kitažemių ir kitalyčių geradarysčių statistika, vaškinės figūros su motoriukais ir paradų hologramos. Šalia suvenyrų kiosko įrengiama Padėkos Siena su Garbės lenta ir pakyla pasididžiavimams, aukų grynaisiais dėžutėmis ir bankomatu geradarių nuostoliams kompensuoti.

5. Trečiojoje salėje – laisvės kovų dalyvių ekspozicija apie jų kaltes visam likusiam pasauliui nuo Vytauto Didžiojo iki (ir po) Pergalės Dienos. Gėdos Atminimo Lentoje pateikiamas kaltųjų ir jų artimųjų, draugų bei pažįstamų sąrašas su asmens kodais, adresais ir banko sąskaitų numeriais. Šalia – Atgailos Sakramento bunkeris su signatarų ir patriotiškų piliečių nusiraminimo gultais, o pasauliui padarytai žalai kompensuoti – bankomatas, automatiškai pervedantis lankytojų lėšas pagal akių rainelę.

6. Nacionalinės aikštės centre įrengiamas G Taško Nacionalinis Fontanas, apšviestas lazeriais europinėmis vaivorykštės spalvomis, virš kurio pagrindinis monumentas – pripučiamas išmanusis Vytis. Raitelio(-ės) ir kumelio(ės) lytis pasirenkama laisvai, pagal lygių galimybių įstatymo nuostatas ir gali būti keičiama įmetus monetą arba telefonų programėlėmis. Teritorijoje kas 10 metrų kvadratiniu – lizdiniu būdu išdėstomos aukų rinkimo dėžės ir bankomatai nemūsiškių garbei ir orumui padarytos žalos kompensavimui.

Pirmajame etape mauzoliejus neprojektuojamas, tačiau vieta ir garbusis asmuo su barzdele yra patvirtinti ir nurodomi aiškinamajame rašte turintiems teisę dirbti su slapta informacija.

Projektas bus vystomas už mūsų ir jūsų laisvę Europos Sąjungos, Tarpplanetinio Gretos kongreso ir Vilniaus svetimvaldybės lėšomis, dalyvaujant NVO, JTO ir NSO.

Grupė draugų
(pavardės redakcijai žinomos)

70759191_2434139103531707_8533717661983440896_n

Nuotraukoje – autoriai prie projekto vizualizacijos

Facebook komentarai
});}(jQuery));