LRT „Mažoji  studija. Dievo žodis“ mums praneša, kad  rusai yra  dar ir puspročiai, šiknalaižiai, gyvena mėšle …

399560 536 1287x836 1 1024x680 1

399560 536 1287x836 1 1024x680 1

Jeigu nesinori gyventi mėšle ..

meslas%20ir%20sakes

Ruskiai, driskiai, lopai, zombiai,  rusynas ….pasirodo, kad to dar negana.

Štai liepos 26 dieną“ LRT Mažoji studija. Dievo žodis.  Kasdieniai skaitymai“.

Čia po Vilniaus kunigų seminarijos rektoriaus homilijos apie žmogaus išganymą ir nukreipimą Dievo karalystės link, iš žurnalo Kelionės dėka skaitovės  V. Steikienės sužinome, kad  rusai yra  dar ir puspročiai, šiknaliažiai, gyvena mėšle …

Taigi jeigu jau taip sako „Mažoji  studija. Dievo žodis“ tai kaipgi tuo netikėti.

Žinoma lengviausia yra taip ir daryti, ir taip daro dauguma mūsų visuomenės.

Betgi  kas gi mes patys esame ???

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000287523/mazoji-studija-dievo-zodis

Argi ne puspročiai, kad tikime jog NATO mus apgins, kad nesuvokiame, kad tai ne  tuk JAV. O NATO po 20 metų okupacijos gėdingai pabėgo iš Afganistano.

Tame tarpe ir Lietuva ….. ir kaip ji ten jos kariai  atsidūrė, jeigu ne dėl mūsų valdžios šiknalaižiavimo ir visuomenės pus protystės.

Tai kas mes patys esame, jeigu pasirašome tokias elektros pirkimo iš nepriklausomų tiekėjų sutartis.

Ar ne teisiniai puspročiai ?

Ir kas gi buvo tie, kurie susirinko  pasiklausyti JAV prezidento homilijos ?

Kas. jei ne puspročiai ir šiknaliažiai ( pagal Mažąją studiją) ????

Ir kas gi jei ne puspročiai tie, kurie tikėjo ir tebetiki kad Dalkija nustatinėjo  neteisingas kainas.

O kas gi tie, kas savo daugiabučiame name turintys šilumos punktą, šilumos tiekėjui moka  už karšto vandens tiekimą ???

Gal puspročiai ??

Ko gero ne, o pusprotis tai aš.

Nes yra tokia liaudies patarlė – Visa kuopa eina n į koją į koją, tik vienas viršila ne. … ar kažkaip tai panašiai….

Taiga tas pusprotis (t. y. aš), kurio daugiabutis namas nuo praeitį metų pradžios iš šilumos tiekėjo įsigijo jo  šilumos punktą, nesutiko su šilumos tiekėjo reikalavimu mokėti už karšto vandens tiekimą.

Jis paprašė šilumos tiekėją nutraukti karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutartį ir  atitinkamai  pakoreguoti šilumos pirkimo – pardavimo sutartį.

O kada šilumos tiekėjas  su tuo nesutiko, paprašė   Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pagalbos.

Tai buvo š. m. vasario 23 diena.

O šiandien jau  liepos 10 diena ir mano pagalbos prašymas dar nepradėtas nagrinėti ….

Ir taip visus praeitus metus ir septynis š. m. mėnesius mano daugiabučio namo savininkai moka už nepateikiamą produktą- karštą vandenį .

Na ir žinoma Vilniaus šilumos tiekėjas  atitinkamai iš to gauna  neteisėtą pelną ir tikėtina, kad ir toliau gaus.

O tokių daugiabučių namų Vilniuje skaičiuojama šimtais ….

O karšto vandens kainų nustatymo tvarka pagal Šilumos ūkio įstatymą yra tokia:

  Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos  patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Tarybai ir  savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą.  Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Tarybai karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas.Taryba, išnagrinėjusi savivaldybės institucijos pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato karšto vandens kainos dedamąsias.

Taigi jau taip išeina, kad Vilniaus savivaldybė dalyvauja atvirai nusikalstamoje Vilniaus šilumos  tiekėjo veikoje.

O Vilniaus savivaldybės meras yra kas – tai  konservatorius- fanatiškas Dalkijos nepakentėjas.

O Mažoji studija teigia, kad rusai gyvena mėšle.

Betgi ir Rusijoje ir Baltarusijoje yra vietos savivalda, o Lietuva vienintelė pasaulyje, kur to nėra.

Dargi Romos imperijoje nukariautos tautos turėjo savivaldą …

O esmė tame, kad mums jos nereikia ….

Taigi mes sumoje  gyvename tokiame mėšle, tokiame mėšle …

O kas liečia Rusiją, tai kad suprasti, kas tenai dedasi, siūlau paklausyti Nobelio premijos laureatą D. Muratovą:

Žinoma jeigu nesinori toliau  gyventi mėšle.

————————————

Kad mes gyvename tikrai mėšle  patvirtins ir tas faktas, kad nei STT, nei prokuratūra gavusi šią informaciją nesiims jokių priemonių nutraukti Vilniaus šilumos tiekėjo neteisėtą veiką.

Ne piršto, kaip sakoma, nepajudins ir šalies vadovas – Štepselis.

Ir argi tai ne įrodymas, kad gyvename mėšle.

O ką gi rodo partijų programos ?

Ten nieko nėra apie vartotojų teisių gynimą.

Ir nėra todėl, kad mums gerai gyventi mėšle …

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis 

Facebook komentarai
});}(jQuery));