Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga: atėjo laikas vykdyti įsipareigojimus!


Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga: atėjo laikas vykdyti įsipareigojimus!

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga skelbia, kad Vyriausybė privalo vykdyti šakos kolektyvinėje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, todėl vieningai nutarė palaikyti Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjungos organizuojamą įspėjamąjį streiką, vyksiantį lapkričio 28 d.

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga palaiko teisėtus Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos reikalavimus:

1. Sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiui optimizuoti.

2. Didinti mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. išnyktų atotrūkis nuo  mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio

3. Inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą.

4. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  nekontaktinių valandų skaičiui etate padidinti nuo 3 iki 6 val., nuo 2022 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą.

5. Sukurti finansines prielaidas nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2018-12-11 Nr. XIII-1712) nuostatas, pagal kurias švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 15–25 procentų.

6. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus vidutiniškai 10 procentų.

7. Pasiekti, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vidutinio darbo užmokesčio.

8. Nuo 2020 m. sausio 1 d. panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II–VII skyriuose nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojų koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą.

9. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2021 m. sausio 1 d. būtų panaikinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai, nustatant maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

10. Nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga dar kartą pabrėžia, kad Vyriausybė privalo laikytis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties bei jos pakeitimų.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: EGIDIJUS MILEŠINAS, LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA
Facebook komentarai
});}(jQuery));