Lietuvos šeimų sąjūdžio atviras laiškas

20210709180715_photo_20210703_060444.png

Lietuvos šeimų sąjūdžio atviras laiškas

Dėl persekiojimo už kritiką

2021 m. gruodžio 1 d.

Mažeikių rajono merui

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

Žiniasklaidai

Mums tapo žinoma, kad Mažeikių rajono savivaldybėje pradėtas valstybės tarnautojo Irmanto Ostrausko persekiojimas už pažiūras, valstybės pareigūnų veiksmų kritiką ir visuomeninę veiklą.

Sutinkamai su Valstybės tarnybos įstatymu valstybės tarnautojas gali būti baudžiamas tik už savo tarnybinių pareigų nevykdymą arba netinkamą atlikimą. Kiek mums yra žinoma, I.Ostrauskas tokių nusižengimų nėra padaręs.

Priešingai, 2017 metais, dirbant Kauno rajono savivaldybėje jam buvo pareikšta padėka už aktyvią veiklą įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą. 2019 m.spalio 10 d. už nepriekaištingą ir nuoširdų darbą I.Ostrauskui įteiktas Mažeikių rajono mero padėkos raštas. 2020 metais Viešosios tvarkos vyriausiojo specialisto I.Ostrausko darbo rezultatus Mažeikių rajono savivaldybės administracija įvertino labai gerai.

Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina visiems piliečiams žodžio laisvę ir teisę kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų veiksmus, persekiojimas už kritiką yra draudžiamas. Konstitucinis teismas 1998 m.kovo 10 d. nutarimu yra išaiškinęs, kad valdininkai turi teisę išreikšti nesutikimą su Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės vykdoma politika, sprendimais ar veiksmais per visuomenės informavimo priemones, politinius ir kitus visuomeninius renginius. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje teigiama taip pat.

Lietuvos šeimų sąjūdis:

1. Pareiškia, kad Irmanto Ostrausko persekiojimas už kritiką yra antikonstitucinis veiksmas.

2. Pareiškia, kad gins Irmanto Ostrausko konstitucines teises visomis galimomis teisinėmis, informacinėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Artimiausiu metu bus surengta protesto akcija.

3. Ragina Mažeikių rajono savivaldybę nedelsiant nutraukti bet kokius teisinius veiksmus prieš valstybės tarnautoją Irmantą Ostrauską.

4. Kviečia visuomenę palaikyti Irmantą Ostrauską ir kitus valstybės tarnautojus, kuriems uždrausta konstitucinė žodžio laisvė viešai reikšti savo pažiūras ir kritikuoti valdžios institucijų veiksmus.

5. Kviečia po šiuo laišku pasirašyti visuomenines organizacijas, Seimo ir savivaldybų tarybų narius, žinomus visuomenėje žmones ir visus Lietuvos Respublikos piliečius.

Palaikymo parašus siųsti elektroniniu paštu info@seimusajudis.lt

Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas
Raimondas Grinevičius

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ALGIMANTAS RUSTEIKA, ASOCIACIJA KAUNO FORUMAS
Facebook komentarai
});}(jQuery));