Lietuvos policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais …..

Lietuvos policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais …..

.

 

..

  Paskutinių dienų įvykiai atskleidė vieną labai įdomų faktą – šalies policija yra  ginkluota sovietiniais koviniais automatais AKC-74Y, kurie buvo pradėti gaminti 1979 metais.

.

Jų kulkos lekia iki 2.900 metrų, o užmuša iki 1.100 metrų.

.

Dargi  Rusijos policija jau nebenaudoja kovinių ginklų, o mūsų policija ir pasieniečiai  yra jais ginkluoti.

.

Beje kada pasienyje, šaudant į sprunkantį kontrabandininkų automobilį, vienas iš jų buvo nušautas,  niekas neprabilo, kad kaltinti reikia ne pasienietį, o …aukščiausią šalies valdžią ……..

.

Būtent taip, o ne kitaip ….

.

Mūsų turima informacija Saulius Skvernelis, dar būdamas policijos generaliniu komisaru,   bandė šią problemą spręsti, tačiau jam buvo atsakyta tradiciškai – FINANSŲ NĖRA ….

.

( Kariuomenei yra, Valdovų rūmams yra, SGD terminalui yra, elektros linijoms į užsienį yra ….. o visuomenės saugumui NĖRA ….)

 .

Betgi ir policija, ir pasieniečiai yra įtraukti karo atvejui į ginkluotųjų pajėgų sudėtį.

.

Betgi jiems trūksta ir liemenių, ir šalmų ….

.

Betgi jie pirmieji pasitiktų įsiveržusį priešą, jo desantą, jo žaliuosius žmogeliukus ….

.

Neabejotinai vaizdas būtų toks pat, kaip ir per 1863 metų sukilimą –   vakarykščiai baudžiauninkai su dalgiais prieš profesionalią Rusijos kariuomenę …………

 

.

 

 

Neabejotinai valdžia tai žino, žino Seimo pirmininkė, žino Prezidentė, žino Premjeras ….

.

 

Ir kame gi glūdi viso to priežastis kad taip yra???

.

Gal tai valdžios siekis padaryti mūsų šalį unikalia valstybe ??

.

Nes tikrai nėra kitos šalies, kuri teistų savo pilietį už ketinimą susisprogdinti priešo strateginiame objekte.

.

Kalba eina apie E. Kusaitę, kuri vis dar tampoma po teismus už ketinimą susisprogdinti Rusijos karinėje bazėje …

.

 Arba kad ir SGD terminalo statyba – pasistatome objektą, dvigubai viršijantį šalies poreikius, o po to svarstome ką su juo daryti, gal uždaryti …..

.

Nusiperkame dvigubai už Gazpromo dujas brangesnes  suskystintas gamtines dujas ir ketiname dvigubai pigesnių dujų atsisakyti …..

.

Ir pagaliau visas, su sveiko proto logika nesuderinamas sąnaudas, užkrauname ant vartotojų pečių.

.

Ir kurioje gi šalyje taip vyksta ??

.

Arba kad ir valstybinis REKETAS – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokestis.

.

Kurioje gi šalyje toks REKETAS vyksta ???

.

Ketvirtis amžiaus nuo nepriklausomybės atstatymo praėjo, o vis dar  tebegalioja 1985 metų sovietinis ATPK  ……

.

Ir kurioje gi ES šalyje taip yra ????

.

Arba štai Energetikos ministerija vis dar nepraranda vilties priversti daugiabučių namų savininkus nusipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus.

.

Tokio nonsenso nėra dargi Rusijoje ir Baltarusijoje, o mūsų šalyje  tas nestebina dargi Teisingumo ministerijos ……

.

Ir dar daug visko yra, ko kitose šalyse nėra.

.

Pavyzdžiui mūsų vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado išvykimo į užsienį metu niekas jo nepavaduoja,  taigi ir agresijos atveju nebūtų kam skelbti karo stovio, mobilizacijos,o tuo tarpu  kariuomenės ginkluotei metamos milžiniškos lėšos …

.

Betgi galima ir kita viso to priežastis  – mūsų valdžia galimai  sąmoningai  veikia Kremliaus naudai….

.

Juo labiau, kada Prezidentė pareiškia:

.

.

„Visi aiškina, kad dirbti trukdo pinigų stoka.

.

Noriu dar kartą patvirtinti.

.

Ne pinigų stoka ……………… 

.

Proto reikia, kvalifikacijos ir žinojimo, ką daryti …”

 

……………………………………..

.

 .

Tokiu būdu nepaneigiamų faktų apstu, o kaip juos sau  paaiškinti, kiekvieno laisva valia.

 .

 

Na bet kas yra, tas yra – mūsų policija ir pasieniečiai apginkluoti „teroristų“ ginklais,   ir rimtas susidūrimas su priešu jiems grasina   „džihadistų“ likimu…..

.

.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS-ALGIMANTAS MIŠKINIS, NEPRIKLAUSOMA ASOCIACIJA BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA

Facebook komentarai
});}(jQuery));