Paaiškėjo, kad vakcinos nuo covid-19 nėra vakcinos, o nebegaliojantys receptiniai preparatai (pildoma)

dulkys 01
Paaiškėjo, kad vakcinos nuo covid-19 nėra vakcinos, o nebegaliojantys receptiniai vaistai
Aurimas Drižius
Signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į gen. prokurorę dėl milžiniškos vadinamosios „covid-19“  ligos vakcinos. Paaiškėjo, kad daugiau nei pusantro milijono Lietuvos gyventojų yra subadyti ne vakcina nuo „covid-19“, tačiau eksperimentiniu vaistu, kuris gali būti skiriamas tik pagal gydytojo receptą. Negana to, šis vaistas negali būti naudojamas po rugpjūčio 31 d., nes baigėsi Europos komisijos (EK) suteiktas terminas ir išimtis naudoti ši „vaistinį preparatą”.
Z.Vaišvila tokį elgesį lygina su tarptautinėje teisėje uždraustu elgesiusu žmonėmis ir nurodo, kad toks vyriausybės elgesys atitinka BK 100 str. normą : „tyčia ir sąmoningai atvirai vykdomos valstybės politika žudant ar sunkiai sutrikdant Lietuvos žmonių sveikatą“.
vaisto
Valstybinės vaistų korntrolės tarnybos pranešimas, kad vakcinos nuo covid-19 „registracija yra sąlyginė”. tai reiškia, kad kad laukiama tolimesnių duomenų apie šį vaistą. Tame pačiame lapelyje vakcina įvardijama kaip „vaistinis preparatas”
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/30364
2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako ir Aušros Blažėnienės spaudos konferencija Seime „Vyriausybė mano, kad esame nemokšos ir kvailiai“.
Skandalinga Lietuvos valdžios nuo žmonių slepiama informacija apie taip vadinamos „BioNTech-Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 ligos klinikinius tyrimus, draudimas Lietuvoje kontroliuoti šio preparato siuntų atsekamumą, masinis beatodairiškas žmonių skiepijimas tariamomis vakcinomis nuo COVID-19 ligos privertė pasidomėti ne „sąmokslo“ teorijomis (https://www.ekspertai.eu/visa-informacija-apiepfizervakcina-nuo-covid-19-ligossuzinosime-2076-metais/), bet valdžios apie šią ir kitas taip vadinamas vakcinas nuo COVID-19 ligos skelbiama oficialia informacija, kurią nežinia, ar patys valdžios atstovai skaito.
Susipažinus su šia oficialia informacija, kreipiamasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko Gyčio Andrulionio vykdomų nusikalstamų veikų.
Viešai skelbiami visų keturių Europos Sąjungoje įregistruotų tariamų vakcinų oficialūs sąlyginio registravimo dokumentai patvirtina, kad jos naudojamos neteisėtai ir net nusikalstamai. Dėl taip vadinamo Lietuvos žmonių vakcinavimo taip vadinamomis COVID-19 vakcinomis Lietuvos valdžia santykiuose su žmonėmis peržengė visas įmanomas teisės ir medicinos, padorumo ribas. Pareikalauta, kad SAM ir VVKT neapgaudinėtų medikų ir skiepijamų žmonių, veiktų pagal įstatymų reikalavimus.
Mes, patyrę 1991 metų kruvinuosius sausio įvykius, neįsivaizdavome, kad taikos metais teks kreiptis į prokuratūrą dėl Lietuvos Vyriausybės nusikalstamų veikų įvertinimo net pagal Lietuvos Respublikos BK 100 straipsnį (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis) – tyčia ir sąmoningai, atvirai vykdomos valstybės politikos dideliu mastu žudant ar sunkiai sutrikdant Lietuvos žmonių sveikatą; sudarant jiems tokias gyvenimo sąlygas, kurios lemia net žmonių žūtį; neteisėtai apribojant fizinę žmonių laisvę pažeidžiant tarptautinės teisės normas, persekiojant nesiskiepijančius vadinamomis COVID-19 vakcinomis, kurios net nėra vakcinos, o tik eksperimentiniai receptiniai vaistiniai preparatai. Europos vaistų agentūra, Europos Komisija (EK) ir VVKT „Comirnaty – COVID-19 mRNR vakciną (mofikuotą nukleozidą)“, „Vaxzervia [COVID-19 Vaccine AstraZeneca]“, COVID-19 Vaccine Janssen“, Spikevax [COVID-19 Vaccine Moderna]“ įregistravo kaip receptinius vaistinius preparatus, kurių skirti be suderinimo su kitais žmogaus naudojamais vaistais ir be recepto negalima. Tačiau tai daroma masiškai ir dar reklamuojant juos, nors LR Farmacijos įstatymas draudžia reklamuoti receptinius vaistus. Įstatymai draudžia ir mokėti atlygį už receptinių vaistų skyrimą. Tačiau ir tai vyksta. Vyriausybė mus laiko visiškais nemokšomis ir kvailiais.
  1. Dulkio, G. Andriulionio, kitų atsakingų asmenų veikos turi būti įvertintos ir pagal LR BK 123 str. (piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais), 132 str. 3 d. (neatsargus gyvybės atėmimas), 135 ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas), 138 ir 139 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), 226 str. ir 227 str. (medikų papirkimas ir prekyba poveikiu), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas), 275 ir 276 str. (neteisėta farmacinė veikla, kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba, prekyba jais).
EK Sprendimu, be kitų reikalavimų, gamintojui „BioNTech Manufacturing GmbH“ nustatyta, kad jo gaminamam vaistiniam preparatui „Comirnaty” suteikta tam tikrą laiką galiojanti išimtis, pasitikint nepaskelbtais partijų kontrolės bandymais, atliktais nenurodytoje trečiojoje šalyje. Ši išimtis nustojo galioti 2021 m. rugpjūčio 31 d., nes šis gamintojas iki šios datos ir iki šiol nepateikė „ES atliekamų su partijų kontrole susijusių priemonių įdiegimo, įskaitant reikiamą registracijos sąlygų pakeitimą“ duomenų, nors tai nurodyta sutartame bandymų perdavimo plane. Pažangos ataskaitos turėjo būti pateiktos 2021 m. kovo 31 d., tačiau 2021 m. spalio 15 d. viešai skelbiami EK duomenys patvirtina, kad tai neįvykdyta. VVKT nevykdo privalomos procedūros apie tai pranešti EK, tik perregistruoja šio negalimo naudoti receptinio vaistinio preparato taikymą vaikams – nuo 12 metų, nuo 5 metų!
dulkys 01
„BioNTech-Pfizer“  ir Europos Komisijos sutartis dėl „Comirnaty“ įsigijimo (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/redacted_purchase_agreement_biontech-pfizer_0.pdf; https://www.teise.pro/index.php/2021/08/09/v-a-vaicaitis-kelios-mintys-apie-2021-m-geguzes-21-d-europos-sajungos-pirkimo-sutarti-su-pfizer-ir-biontech-del-vakcinos-isigijimo/), pagal kurią vakciną dar tik numatyta sukurti ateityje, patvirtina, kad šios sutarties šalys pripažįsta, jog „Comirnaty“ dar nėra vakcina – Sutarties Priede teigiama, jog jau „dabar reikia investuoti, kad būtų užtikrinta, jog vakcinos būtų pradėtos gaminti kuo anksčiau, todėl siekiama sudaryti sutartis su keletu vakcinų gamintojų, kad būtų padidintos galimybės gauti bent vieną sėkmingą vakciną“.
Tad Comirnaty ir kitų EK ir VVKT sąlygiškai įregistruotų receptinių vaistinių preparatų naudojimas – pagal jų įregistravimo dokumentus nėra skiepijimas nuo COVID-19 ligos. Bet jis masiškai vykdomas be privalomų receptų išrašymo! Ne medicininę, bet komercinę šios nusikalstamos veiklos esmę patvirtina ir tai, kad EK pagal šią sutartį su „BioNTech-Pfizer“ sutarė nupirkti iki 2024 m. imtinai po 8-10 šio receptinio vaistinio preparato dozių kiekvienam ES gyventojui nuo 12 metų, nors klinikinius tyrimus „BioNTech-Pfizer“ įsipareigojo baigti tik 2023 m. gruodyje.
VVKT per 9 šių receptinių vaistinių preparatų naudojimo mėnesius įregistravo 5505 nepageidaujamas reakcijas į šis tariamas vakcinas nuo COVID-19 ligos Lietuvoje, tačiau viešai skelbia, kad žmonės apie tai praneštų tik VVKT. Sveikas protas ir sąžinė turėtų G. Andriulioniui nurodyti, kad neteisėtai jo dėka tariamai paskiepyti ir pasekmes patyrę žmonės, visų pirma, kreiptųsi į medikus, bet ne į VVKT.
Prokuratūrai nurodytas ir Valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo 2020 m. vasario 26 d. neteisėtumo pagrindimas, remiantis LR Konstitucinio Teismo 2019-08-28 nutarimu Nr.KT152-N12/2020 bei pažeidžiant ir LR civilinės saugos įstatymo reikalavimus, t.y. nesant net epidemijai dėl COVID-19 ligos, o skelbiant net pandemiją. Pateikta ir oficiali statistika, kuri patvirtina, kad 2021 m. pradėjus Lietuvos žmonėms leisti be receptų išrašymo 4 nurodytus receptinius vaistinius preparatus, ir atsiradus galimybių pasui, mirčių ir susirgimų skaičiai Lietuvoje daug kartų padidėjo.
Metas atsitokėti ir susitelkti visiems – ir paskiepytiems, ir nepaskiepytiems.
Ši Vyriausybė sąmoningai ar nesąmoningai, tačiau tampa Tautos žudikais.
„Remiuosi oficialiais valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) sprendimais, kurie paskelbti viešai, – sakė Z.Vaišvila, – remiuosi taip pat Europos vaistų agentūros ir Europos komisijos sprendimais dėl tariamų vakcinų nuo covid-19. Kreipėmės į prokuratūrą dėl Sveikatos apsaugos ministrų ir VVKT vadovo Gyčio Andrulionio atvirai didelių mastų vykdomų nusikalstamų veiksmų. Patikrinus leidimus išduotus vieneriems metams taip vadinamoms vakcinoms nuo covid-19 ligos, tiek Europos komisija, tiek ir VVKT priėmė sprendimus, kuriais visais keturios vakcinos – „Ffizer“ vakcina „Commirnaty“, Astra Zeneca vakcina Vaxzervia, Jansen ir „Moderna“ pagamintos vakcinos – jos visos registruotos ne kaip vakcinos. Tačiau jos visos VVKT ir EK įregistruotos ne kaip vakcinos, o kaip receptiniai vaistiniai preparatai. Negana to, paskutinėje sutartyje, sudarytoje tarp EK ir „Pfizer“ dėl vaistinio preparato, tariamos vakcinos tiekimo, ten nurodyta, kad vakciną vis dar reikia sukurti ir „Pfiser BionTech“ įsipareigoja tai padaryti iki 2024 m. gruodžio pabaigos. Pagal Lietuvos farmacijos įstatymą kiekvienas šios vaisto skyrimas žmogui gali būti skiriamas tik pagal receptą. Jeigu vaistas skiriamas ne pagal receptą, už tai numatyta baudžiamoji atsakomybė. Ar ministras Dulkys išrašė vieną receptą visiems Lietuvos gyventojams? Juk visuose sutartyse aiškiai nurodyta, kad kiekvienas vaistas turi būti suderintas su žmogaus naudojamais vaistais. Todėl akivaizdu, kad privaloma sąlyga skiepui  yra gydytojo receptas. Jeigu jūs apsisprendėte dalyvauti šiame eksperimente ir naudoti šį vaistą, tai jie gali būti skiriami tik pagal gydytojo receptą. Tokie įstatymai.
Negana to, EK leidimas naudoti „Pfizer“ vaistinį preparatą buvo išduotas vieniems metams su išimtimi – jis galiojo iki šių metų rugpjūčio 31 d. Išimtis suteikta remiantis nenurodytais klinikiniais tyrimais nenurodytoje trečioje šalyje – apie tai nieko nepasakyta. Tačiau pasakyta, kad „Biontech“ įsipareigoja teikti kas tris mėnesius taip vadinamas pažangos ataskaitas dėl šio vaisto, tariamos vakcinos, naudojimo ES. Ar jūs matėte šias ataskaitas? Kitaip sakant, nuo rugpjūčio 31 d. šis vaistinis preparatas negali būti taikomas. Tačiau jis naudojamas ir 5 metų vaikams. Ir jeigu pasižiūri sutartis su ‚Pfizer“, tai ten numatyta, kad iki 2024 m. kiekvienam ES piliečiui bus nupirkta po aštuonias šios vaistinio preparato dozes.  Nors pagal įstatymus nė vienam žmogui šis vaistas negali būti skiriamas be recepto. Praeitą savaitę mes pareikalavome, kad VVKT ir SAM priimti atitinkamus teisės aktus. Tai yra VVKT turi pradėti farmacijos įstatyme numatytą procedūrą ir kreiptis į EK dėl atitinkamos procedūros.  Yra peržengtos bet kokios ribos – kiek mes leisime, kad iš mūsų tyčiojasi valdžia. Juk mūsų vaikai skiepijami neaiškiu vaistų“.
VVKT registruoja faktus apie nepageidaujamas reakcijas į vadinamą vakciną – per devynis mėnesius tokių įvykių užregistruota jau daugiau kaip 5 tūkst. VVKT prašo jai pranešti apie neigiamą vakcinos poveikį, tačiau tą poveikį pirma turi nustatyti gydytojai, nes VVKT nėra gydymo įstaiga.
„Aš noriu kreiptis ir į medikus – atsitokėkite, – sakė Z.Vaišvila, – kur jūsų Hipokrato priesaika? Juk gydytojai dalyvauja nusikaltime – jiems yra mokama už tai, kad jie receptinį preparatą sušvirkštų be recepto. Be abejo, mes kreipėmės ir dėl piktnaudžiavimo, nes Dulkys negali mums visiems išrašyti vieno recepto. Klinikiniai tyrimai nepateikiami, nors „Pfizer“ ir įsipareigojo uos pateikti, o mes visi laikomi eksperimentinėmis žiurkėmis.  Jeigu ši gen. prokurorė netirs šių nusikaltimų, tai tirs kitas, po jo paskirtas prokuroras. Todėl manau, kad vyriausybė tapo tautos žudiku. Noriu priminti, kad vyksta referendumas dėl to, kad referendumo kartelė sumažinti nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. piliečių parašų. Ir tik užteko prezidento patarėjai pritarti, kad ši kartelė turi būti sumažinta, iš karto išlindo Seimo narys Lingė, buvęs Grybauskaitės patarėjas, kuris mus ėmė kaltinti, kad mes dirbame Kremliui“.
Jam antrina ir Audrius Nakas : „Dar pernai lapkritį savo dokumentuose vyriausybė rašė : „tikėtina, kad vakcina bus gana saugi“. Taip rašoma vyriausybės dokumente. Aš noriu priminti apie „Pfiser“, kad 2010 m. ši firma buvo apkaltina dėl sukčiavimo ir turėjo sumokėti virš 3 mlrd. Dolerių baudų. Mes turime reikalus su sukčiais ir melagiais, kurie meluoja non stop. Mes visas televizijas mes girdime nesibaigiančią ir buką propagandą. Prieš mėnesį mes girdėjome, kaip sėkmingai vakcinavosi Portugalija. Nes joje praktiškai nebeliko neskiepytų žmonių. O praeitą savaitę susirgimų kreivė Portugalijoje šoko aukštyn. Tačiau tokių precedentų zemliai balevičai, striogos ir čaplinskai nekomentuoja, o sako, kad tik „vakcinos mus išgelbės“.
„Žmonės turėtų atsibusti iš šio letargo miego, – sakė klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė, – jeigu šios injekcijos yra receptinis vaistas, vadinasi, jam priklauso ir receptas. Nuėjus į injekcijos vietą, turi būti pareikalautas jos serijos patikros sertifikatas, ir tik tada priimti sprendimą. Nes vis dėlto tai yra eksperimentinis preparatas, ir mes tai matome.  Injekcijos siuntos atsekamumas yra vienas iš svarbiausių žingsnių taikant „gerosios praktikos“ metodiką. Atsekamumo nebuvo reikalauta ir šių vaistinių preparatų registravimo procese, nors kaip žinome, registravimas buvo sąlyginis ir sutrumpintas. Atsekamumas yra procedūra, kai gamintojas, išleidęs tam tikrą dozę preparato, sutaria su tam tikra šalimi, kurioje ta serija preparato bus naudojama, ir tos šalies tam tikra įgaliota laboratorija įsipareigoja jai skirtą siuntą pasitikrinti. Tada yra išduodamas serijos išleidimo sertifikatas. Tačiau Lietuvoje ir Europos Sąjungoje vyksta labai didelę mistiką turintys procesai. Būtent todėl apie pvz. Pfizer vakciną išlenda vis daugiau neaiškumų ir nesusipratimų. O vietos valdžia atsišaudo tokiais žodžiais – neva „viskas vyksta centralizuotai ir nuo mūsų niekas nepriklauso“. Noriu paaiškinti, kas yra ‚centralizuotai,  nes gavau atsakymą iš ES institucijos, kuri atsakinga už kontroliavimą visų vakcinos serijų. Man paaiškinta, kad jeigu valstybės sutaria su gamintoju, kad ji paima kažkokią seriją preparatų, tai  ta valstybė kartu įsipareigoja patikrinti tą vaistą ir išduoti jam sertifikatą, tačiau jeigu kitos valstybės naudos tą pačią preparato seriją, tai joms jau nebereikės jo tikrinti savo valstybėse. Toks yra centralizuotas pirkimas ES. Tačiau tas principas neatleidžia šalių nuo atsakomybės, jeigu jos perka centralizuotai visoje ES. Kiekviena valstybė, gavusi tam tikras preparato serijas, ji privalo patikrinti tą preparatą. Ir tik tada kitos ES valstybės jau gali jį naudoti, joms nebereikia papildomai tikrinti“.
Facebook komentarai
});}(jQuery));