Lietuvos ministerių kabineto svarbiausias klausimas – žydų koncentracijos stovyklos steigimas

Saud_Szyd

Saud_Szyd

Zigmas Vaišvila. Daliau Stancikai, kaip lietuviai suvokė getus? 2019-09-13

 

Saud Szyd

Broliai lietuviai, dar kartą prašau stabdyti neparuoštas viešas mėgėjiškas diskusijas, padedančias įgyvendinti Vytauto Landsbergio ar dar, velniažin, kieno suprojektuotą ir vis labiau įsiūbuojamą provokaciją. Vytautas Landsbergis viešai Jus vadina kvailiais dėl to, kad Jūs darote tai, ko jis nori, o Jūs vistiek tai darote (Zigmas Vaišvila. Broliai lietuviai, gerbkime save! 2019-09-12).

www.delfi.lt paskelbė Daliaus Stanciko straipsnį „Kaip lietuviai suvokė getus“

( https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/dalius-stancikas-kaip-lietuviai-suvoke-getus.d?id=82165647 ).

Gerb. Daliau Stancikai, šiai diskusijai reikia rimtai pasiruošti. Ir Prezidentas Gitanas Nausėda, Jus visus, beskubančius, teisingai ramina. Jūs tikrai dar negyvenote 1941 m.

Gerb. Daliau Stancikai, į klausimą, kaip lietuviai suvokė getus, iškart po š.m. liepos 27 d. Remigijaus Šimašiaus ir tą pačią dieną www.delfi.lt paskelbto Vytauto Landsbergio provokuojančio straipsnio „Žmogus, kuris atidavė galvą už Lietuvą, nėra Lietuvos priešas“, jau atsakė labiau šiai diskusijai pasiruošusi Lietuvos žydų bendruomenė, www.lzb.lt paskelbusi prof. Pinchos Fridberg atsaką V. Landsbergiui (Vytautas Landsbergis: Labai svarstytina, ar jis [J.Noreika] taip labai susitepęs, kad reiktų jį viešai žeminti“), kuriame pateiktas išrašas iš 1941-06-30 d. Lietuvos laikinosios vyriausybės rytinio posėdžio protokolo Nr. 6:

 

LAIKINOJO LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETO 1941 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Pirmininkavo l. e. Ministerio Pirmininko pareigas p. J. Ambrazevičius.

Dalyvavo visi Ministerių Kabineto nariai.

[…] [Svarstyta:] 4. Lietuviškojo bataliono išlaikymas ir žydų koncentracijos stovyklos steigimas. [Nutarta:] 4. Išklausęs Kauno Komendanto pulk. Bobelio pranešimo formuojamojo bataliono (Hilfpolizeidienstbatalion) ir žydų koncentracijos stovyklos įsteigimo reikalu,

Ministerių Kabinetas nutarė:

[…] 2) Žydų koncentracijos stovyklos steigimui pritarti ir jos steigimu rūpintis pavesti p. Švipai, Komunalinio Ūkio Viceministeriui, kontakte su p. pulk. Bobeliu.

Kitą Ministerių Kabineto posėdį paskirti šiandien, 19 val.

 

Le. Ministerio Pirmininko p[areigas] J. Ambrazevičius [parašas]

Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas J.Švelnikas [parašas]

 

Taigi, Kauno žydų koncentracijos stovyklos steigimas buvo pavestas Vytauto Landsbergio tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio vadovaujamai Laikinojo Ministerių Kabineto Komunalinio ūkio ministerijai ir Kauno miesto bei Kauno apskrites kariniam komendantui pulkininkui Jurgiui Bobeliui. Beje, rašant 2019-08-12 straipsnį (Zigmas Vaišvila „Sustokime patys. Stabdykime Vytautą Landsbergį.“) ir man kilo klausimas, kodėl istoriniuose veikaluose žydų koncentracijos stovykla vadinama Kauno žydų getu? Gal, Daliau Stancikai, padėsite atsakyti man į šį klausimą?

1941 m. birželio 30 d. Laikinojo Ministerių Kabineto protokolo Nr.6 šaltinio patikimumu Vytauto Landsbergio pasekėjai neturėtų abejoti – šių posėdžių protokolus surinko V. Landsbergio ištikimas bendražygis Arvydas Anušauskas, o paskelbė taip pat Vytautą Landsbergį gerbiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras dar 2001 m. išleistoje knygoje („Lietuvos laikinoji vyriausybė: posėdžių protokolai, 1941 m. birželio 24 – rugpjūčio 4 d. [sudarė Anušauskas A.], Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001, p. 19–20).

 

Vytautas Landsbergis šioje šachmatų partijoje  kol kas aplošinėja ir Dalių Stanciką.

 

Zigmas Vaišvila. Broliai lietuviai, gerbkime save! 2019-09-12

 

2019-09-10 d. kai kurios interneto svetainės paskelbė Zigmo Vaišvilos straipsnį “Manipuliavimas mumis”. Kilus diskusijoms, paaiškinsiu vieną pagrindinių šio straipsnio minčių – Vytautas Landsbergis patriotus dėl jų patriotizmo išvadino kvailiais, o šie ir toliau daro tai, ko Vytautas Landsbergis nori.

Skaitytojų dėmesį atkreipiau į profesorės iš Vokietijos Aleidos Assman straipsnyje „Prisiminimai ir atmintis“, 2015-01-28 d. paskelbtame www.bernardinai.lt, analizę apie atmintį, kaip kultūrologijos sąvoką, individualios ir kolektyvinės atminties formavimą. A. Assman nuomone, socialinės grupės neturi kolektyvinės atminties, jos ją susikuria: „Bendri praeities atskaitos taškai ir kultūrinės tradicijos padeda tokiems kolektyvams susikurti bendrą tapatybę (mes), kuri tėra dalyvavimas, apimantis mokymąsi, identifikaciją ir kitas priklausomybės formas.“ Priminta ir esminė taisyklė renkantis praeities atskaitos taškus Friedricho Nietzsche nuomonė, kad svarbiausia – susikurti herojišką grupės įvaizdį ir jį sureikšminti mitiniais priešo vaizdiniais. Psichologiškai ypatingas vaidmuo tenka gebėjimui prisiminti trauminius įvykius, kurių akivaizdoje savaime užsidaro suvokties vartai.

 

Straipsnyje „Manipuliavimas mumis“ išvardinau įvykius, patvirtinančius, kad profesorius Vytautas Landsbergis yra puikiai įsisavinęs tai, ką ištyrė profesorė Aleida Assman, ir padedamas žiniasklaidos, puikiai valdo minią bei atskiras visuomenės grupes.

2019-07-29 d. Vilniaus mero R. Šimašiaus nurodymu nukabinus J. Noreikos atminimo lentą, www.delfi.lt paskelbė V. Landsbergio straipsnį „Žmogus, kuris atidavė galvą už Lietuvą, nėra Lietuvos priešas“. 2019-08-02 d. V. Landsbergis FB-e paskelbė savo eilėraštį (?) „LABIAUSIAI“, kuriame „visiems broliams lietuviams“ priminė niekada nepamiršti, „kad Dievo Motina kuriai meldžiamės, kurios užtarimo prašome, buvo šventa žydelka.“ Atsakydamas į 2019-08-07 d. paskelbtą Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky kritiką („Žodis „žydelka“ tikrai žeidžia“), V. Landsbergis tą pačią dieną (BNS) pamokė ir lietuvius: „Mano tikslas buvo perspėti lietuviškus kvailius, jei juos išprovokuoja dabar pasisakymams prieš žydus, kad jie neužmirštų paprasto dalyko: pati Dievo motina buvo žydė. Ir viskas. Bet kai žmonės nemoka perskaityti dviejų žodžių, o perskaito tik vieną, stebina neraštingumas“V. Landsbergis, aktyviai dalyvaujantis šiuose veiksmuose, kuriuos įgyvendina jo skelbiamo ir skatinamo patriotiškumo bendražygiai nuo Kasparo Genzbigelio iki Arvydo Juozaičio (!) ir Vytauto Radžvilo (!) – šiuos savo bendražygius, lyg ir teisindamasis žydams, viešai išvadino lietuviškais kvailiais, o šie daro ir vis tęsia tai, ko siekia V. Landsbergis!

Kalbant A. Assman terminologija, pasitvirtino esminė taisyklė renkantis praeities atskaitos taškus – kai kas pametėjo ir vis mosuoja „raudona skepetaite“ Jonu Noreika, o herojiška grupė (lyg „jautis“), matanti šią „raudoną skepetaitę“ ir sureikšminusi šią provokaciją mitiniais priešo vaizdiniais (Kremliaus provokacija, anot V. Landsbergio ir V. Radžvilo), psichologiškai savaime užsidarė savo suvokties vartus (A. Assman formuluotė) – ši herojiška grupė net nemato, kad juos šiems veiksmams kurstantis V. Landsbergis viešai juos išvadino lietuviškais kvailiais.

Papildomai tai patvirtino ir Lietuvos žydų bendruomenės iniciatyva Kauno valstybinėje filharmonijoje 2019-09-06 d., t.y. iškart po „lietuviškų kvailių“ (anot, V. Landsbergio) 2019-09-05 d. Daukanto aikštėje Vilniuje suorganizuoto mitingo Jonui Noreikai ginti, įvykęs Keiko Borjeson džiazo koncertas, skirtas Vytauto Landsbergio motinos Onos Jablonskytės Landsbergienės, gelbėjusios žydus, 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Koncerto metu profesorius V. Landsbergis buvo maloniai paprašytas paaiškinti, kodėl jo mama tam ryžosi.

 

Tenka pripažinti neeilinius provokatoriškus V. Landsbergio sugebėjimus ir V. Radžvilo, A. Juozaičio bei jų beatodairiškų pasekėjų nesusigaudymą ir nebesivaldymą. Šioje šachmatų partijoje V. Landsbergis akivaizdžiai laimi prieš V. Radžvilą ir A. Juozaitį, ir dar atvirai tyčiojasi iš jų.

Facebook komentarai
});}(jQuery));