Lietuvos lenkai : „G.Nausėda stengiasi nuteikti lietuvius prieš mus”


Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos spaudos biuro pranešimas

Praeitą savaitę viešojoje erdvėje buvo plačiai aptariama ir komentuojama Prezidento Gitano Nausėdos patarėjų gauta pažyma apie neva 20 ministro J. Narkevičiaus įdarbintų lenkų tautybės žmonių. Prezidentūros skleista informacija  nepasitvirtino. Tuo tarpu 12 lenkų tautybės asmenys  nepriklausantys jokiai partijai buvo įdarbinti ne ministro o ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų. Toks duomenų rinkimo faktas gali būti traktuojamas kaip nediskriminavimo dėl tautybės principo pažeidimas bei prezidento patarėjų bandymas priešiškai nuteikti Lietuvos visuomenę tautinių mažumų atžvilgiu. Tuo labiau, kad minėtame laikotarpyje ministerijai pavaldžiose įstaigose iš viso buvo įdarbinta apie 500 žmonių.

Pagal Lietuvos Konstitucijos 22 straipsnį informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko  ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į  jo  garbę ir orumą.

LR Konstitucijos 29 straipsnis skelbia, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Lietuvoje kaip ir visoje Europos Sąjungoje galioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ((ES) 2016/679), nustatantis vienodus asmens duomenų apsaugos standartus.  Pagal šio reglamento 9 straipsnio, 1 punktą – draudžiama tvarkyti asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose. Reglamente taip pat suformuluota bendra taisyklė, kad duomenys apie etninę kilmę (tautybę) yra neskelbtini, nes, atsižvelgiant į jų kontekstą, gali kilti didelis pavojus žmogaus teisėms ir laisvėms.

Lietuva nuo amžių garsėjo visų ją sudarančių tautinių bendrijų tarpusavio pagarba – visos tautybės kūrė Lietuvą, visos bendrai siekė jos nepriklausomybės. Visi mūsų šalies piliečiai nepriklausomai nuo jų tautybės dirba jos labui, nori jaustis saugus ir pasitikėti savo Tėvynės valdžios institucijomis.

Tenka tik apgailestauti, kad Prezidento patarėjų minėti neteisėti veiksmai eskaluoja tautinės nesantaikos kurstymą, diskredituoja Lietuvos valdžios institucijas ir menkina tolerantiškos ir teisinės mūsų Valstybės įvaizdį.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: IVONA KAZAKEVIČ, LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
Facebook komentarai
});}(jQuery));