Lietuviams gyventi laisvėje per sunku

avys
Lietuviams gyventi laisvėje per sunku
Geoff Vasil
Girdėjome rugsėjį policijos teiginį, esą būtų per sunku jiems, jeigu šeimų maršas susirinktų prie Seimo. Dėl to Vilniaus savivaldybė nedavė „leidimo” piliečiams puoselėti pagrindę konstitucijoje teisę susirinkti.
„Per sunku” ir buvo Vyriausybei neperžengti pagrindinės ES ir Lietuose konstitucijos teisės laisvai judėti–paskelbė kažkokį „visuotinį karantiną” ir apribojo piliečiams teisę keliauti tarp miestų.
Ir „per sunku” valdininkams/politikams (Lietuvoje tai nėra skirtumo tarp jų) buvo leisti laisvajai rinkai toliau veikti.
Turima omenyje ne tik prekyba, bet ir „idėjos rinka”, tai yra Vakarų prielaida, kad tegul konkuruoja idėjos, ir tegul geriausia laimi.
„Per sunku” buvo vadovautis Vakarų praktika, t.y., Nuremburgo tribunolo sukurtu medicininiu ir medicininių eksperimentų reglamentuojančiu Nuremburgo kodeksu, pagal kurį jokia valstybė neturi teisės priversti žmones prisiimti į savo organizmus nenorimus vaistus ir preparatus.
Ir per sunku buvo Lietuvos žiniasklaidai negrįžti į savo agitpropo šaknis ir nevaryti Valstybės propagandos, dėl „vakcinos” efektyvumo ir saugos. Per sunku gyventi laisvėje ir mūsų sveikatos priežiūros pareigūnams, su ryškiais bet nutildytais pavyzdžiais, priimant naująją propagandą kaip „Mokslas”, pvz., pasisakymai iš JAV, esą omikrono variantą galima sustabdyti jau esančiomis „vakcinomis”. Toks teiginys yra gryna propaganda, visi įrodymai ir indikacijos rodo, kad omikronas nepasiduoda esančioms vakcinoms, kad jis plinta greičiau ir geriau, ir kad padaro beveik nulinę žalą sergantiems. Kaip tik tikėtasi iš virologijos, epidemilogijos ir kitų mokslo–po laiko naujas virusas silpsta tam, kad galėtų labiau plisti. Jeigu žmogus miršta, sustoja ir virusas plisti. Čia elementaru.
Kaip sakydavau, jeigu nėra lavonų gatvėse, ir nėra maro. Tik kad dabar keisti mirčiai matomi–po visuotinės „vakcinacijos”. Sportininkai krenta aikštėje ir miršta. Lavonai atsiranda keisčiausiose vietose–Katedros aikštėje pavyzdžiui–ir po to žiniasklaida nutildo tokias istorijas labai greitai. Žinome, kad visos Lietuvos žiniasklaidos varo gryną propagandą dėl koronos ir dėl „vakcinų”, jos pačios ir tai prisipažįsta. Delfi uždraudė komentarus dėl covid’o. LRT rodo kaip mokslininkai Kaune tikrina kaukių efektyvumą, bet nerodo rezultato–kad kaukės visiškai neapsaugo nuo viruso. Bet dabar atsiranda lavonai gatvėse, ir 80% omikrono variantu sergančiųjų dvigubai „vakcinuoti”. Taip pat dėl mirštančių atletų–miršta nuo „vakcinos” o nė dėl kitko.
Jeigu per sunku kai kuriems lietuviams gyventi laisvėje, turiu pasiūlymą–važiuokite į Kiniją gyventi. Apie 30% dabartinių lietuvių yra gryni fašistai kurie galvoja kad jie arba valstybė turi teisę priversti kitiems „vakcinuotis” prieš jų valią. Apie 60% dabartinių lietuvių nenori tų vadinimų „vakcinų” ir dar kokie 40% ar kiek neįsileis į organizmą jokiu būdu.
Jei Lietuvos fašistai negali apsispręsti ir išvažiuoti, tada turėsime kalbėti apie skyrybas pačioje Lietuvos Respublikos žemėje. Dauguma nori gyventi laisvėje, ir jų troškulių ir lūkesčių nemalšinsite makaronais apie „mokslą”, pavojus ir karantinus. Mažuma „žino geriau”. Ar nieko neprimena?
Be to, „moksliškai” jau 200 tyrimų rodo, kad ir karantinai, ir kaukės ir kitos priemonės ničnieko nedaro prieš viruso plitimąsi. Bergždžios pastangos tik sugadina laisvę ir civilizaciją. Pseudomokslas vardan vergystės. Vakaruose labai žinomas nusikaltimas „praktikuoti mediciną be leidimo” sąvoka. Tokia etiketė labai tinka dabartinei Vyriausybei ir Seimui.
Facebook komentarai
});}(jQuery));