“Lietuvai nereikia karo su rusais, kurį rengia ši išdavikų valdžia”, – sako prof. Eduardas Vaitkus

vaitkus

vaitkus

Aurimas Drižius

Kandidatas į prezidentus prof. Eduardas Vaitkus paskelbė kuriantis politinę partiją “Nauja politinė jėga”, kuri turi paremti prezidentą E.Vaitkų siekiant reformuoti šią melo valstybę.

E.Vaitkus atsakė į laisvas.info klausimus:


Kam jums prireikė partijos?

Į prezidento instituciją aš žiūriu kaip į įrankį, kuris padeda kovoti su ta melo ir apgavysčių sistema, kuri sukurta Lietuvoje. Prezidentas turi daug galių, ypač užsienio politikoje ir teisės srityje ir skiriant jėgos struktūrų vadovus. Tačiau vidaus politikos srityje jo galimybės yra apribotos, nes Seimas priima įstatymus. Prezidentas turi teisę teikti Seimui įstatymų projektus, kuriuos mano esant tikslingus. Tačiau Seimas gali labai lengvai atmesti prezidento teikimus, arba gali atmesti ir prezidento veto įstatymams. Todėl ir reikalinga partija, kad prezidento darbas vidaus politikoje būtų efektyvus. Seime reikalinga nauja politinė jėga, kuri pritarti prezidento vizijai apie Lietuvos ateities plėtrą. Visos 30 metų Lietuvą valdžiusios politinės partijos buvo tos pačios politinės sistemos sudėtinės dalys. Ir jos visą tą laiką keitė tik skvernelius, švarkelius ir sukneles, tačiau nieko nekeitė iš esmės. Būtent todėl ir reikalinga nauja politinė jėga, kurios steigėjais gali būti kiekvienas Lietuvos žmogus, kuris mato Lietuvos nepriklausomybėje prasmę.
Bet kuo skirtųsi nuo kitų, pvz., po rinkimų NPJ surinktų trečdalį balsų, tačiau formuojant vyriausybę, vėl visos partijos dalintųsi medžioklės grobį – ministerijas ir jų pinigus?

Iki šiol visada taip ir būdavo, nes Lietuva yra parlamentinė respublika. O aš siūlau, kad Lietuva taptų prezidentine respublika, ir prezidentas vadovautų vyriausybei, turėdamas dideles vykdomosios valdžios galias. Bet tam reikia pakeisti Lietuvos Konstituciją. Reiškia, per artimiausius 4-5 metus mes tokios galimybės neturėsime. Natūralu, nes per 30 metų mes visada matėme, kad suformavus naują daugumą Seime, prasideda politinės derybos arba politinis turgus. Postai pardavinėjami ne būtinai už pinigus. Ministerijos irgi pardavinėjamos. Šitam pasipriešinti dabartinių įstatymų pagrindu beveik nėra galimybės. bet priimant vyriausybės programą, jeigu daug žmonių balsuotų už naują politinę jėgą, kuri sveikai vertina Lietuvos situaciją, tai formuojant vyriausybės programą, galima į ją įdėti kertinius punktus. Tada ir būtų pradėta vykdyti ši programa. Būtų idealu, jeigu NPJ gautų 85 Seimo mandatus.
Kiek suprantu, jūsų programos esmė – didinti valstybės vaidmenį valstybės ir žmonių gyvenime, nacionalizuojant natūnatūraliasopolijas, kaip “Lietuvos dujos” ir “Ignitis. Jos privatizuotos, teigiant, kad privatus verslas konkuruoja ir dėl to paslaugų kaina mažesnė, o kokybė geresnė. Liberalai mus visada mokė, kad reikia viską privatizuoti ir tada mes gerai gyvensime. tačiau praktikoje privatizuotos monopolijos kelis kartus pakėlė kainas, ir jokios konkurencijos neatsirado. Ką jūs manote apie tą plokštelę, kad privati rinka pati susireguliuoja?

Šioje vietoej gerai paaiškino profesorius Gilys. Jis sako, kad esmė yra balanas tarp valstybės reguliavimo ir privataus verslo. Taip yra Kinijoje. Valstybė reguliuoja tai, kas yra esmingai svarbu kiekvienam gyventojui ir socialiniam teisingumui, o privatus verslas daro verslą šalia. Ir nuo šito balanso priklauso, ar klesti valstybė ir visuomenė.
Tačiau esmė kokia – ar gali natūralios monopolijos, kaip elektros tiekimas arba namų šildymas, būti privačios?
Jų privatizuoti negalima jokiu būdu, nes privatizavimo esmė yra gauti kuo didesni pelną, o ne teikti gyventojams kokybiškas paslaugas. Nes privataus verslo tikslas yra vienas – pelnas.
Tačiau tos monopolijos jau dabar yra privatizuotos – visa energetika ir šildymas yra išsprūdę iš valstybės rankų?
Įstatymu buvo numatyta, kokios paslaugos negali būti privatizuojamos, tačiau vėliau tą sąrašą Seimas vis trumpino ir sutrumpino. Galiausiai tame sąraše nieko neliko. Vandens, elektros ir šilumos tiekėjai yra monopolistai, nes kitaip ir būti negali – juk į vieną namą nenuvesi dviejų kabelių arba vandens vamzdžių, kad galėtume pasirinkti vieną iš jų.
Visa ta rinkos ekonomika teikiant monopolines paslaugas yra blefas, nes į namą ateina tik vienas vamzdis?

Todėl reikia tiesiai pasakyti žmonėms, kad tai blefas ir nustoti meluoti apie konkurenciją. tai melas nuo pirmo žingsnio.
Jūs vienintelis kalbant apie natūralių monopolijų nacionalizavimą, nes kitiems kandidatams iš esmės viskas tinka?

Manau, kad jie tiesiog pasidalina pelną, gautą iš gyventojų.
O ką manote apie trečiąją valdžią – teismus, kurie tiek suįžuluėjo, kad daro visiškas nesąmones. Pasakysiu savo atvejį – Konstitucija tiesiogiai draudžia spaudos cenzūrą, tačiau “teismai” ją taiko jau 15 metų ir mane teisia kaip kriminalinį nusikaltėlį. Teismai sako, kad Konstitucija yra “nepakankamas” argumentas cenzūrai panaikinti. ir tas teisinis banditizmas vyksta visuose srityse – teisėjai nebaudžiami piktnaudžiauja įstatymais ir savo įgaliojimais. Nes juos pridengia kiti “teisėjai”. Ką darysite?

Aš manau, kad kol nebus griežtų sprendimų teisėjų atžvilgiu, pvz., pareigų praradimą, tai ir tęsis. problema ta, kad teisėjai ir tur bausti kitus teisėjus.
Problema ta, kad teisėjas nė piršto nepajundins nė piršto prieš kitą teisėją?

Aš tai suprantu, tačiau pradėkime – jeigu Seimas priimtų įstatymą, kad teisėjai baudžiami už žinomai melagingus nuosprendžius, gal viskas pasikeistų?
Įstatymai ir dabar draudžia teisėjams klastoti, tačiau jie tai drąsiai daro, remdamiesi savo “nepriklausomybe” nuo įstatymų. Nors ta nepriklausomybė jiems suteikta ne nuo įstatymo, tačiau nuo išorinio spaudimo, teismai viską apverčia aukštyn kojomis?

Reiškia, reikalinga politinė valia pradėti pirmąjį tokį baudžiamąjį procesą ir nubaudžiame klastotojus. Tada atsiras ir precedento teisė. Teismai turi žinoti, kad jeigu jie bus pagauti piktnaudžiaujantys, tai jiems bus visai liūdna. Nesutvarkius teismų, neverta nieko net daryti, nes kaip žinia, valstybė be teisingumo – plėšikų gauja. Teisinės sistemos atkūrimas – vienas pirmųjų prezidento uždavinių. Nes priešingu atveju bet kokios Seimo ar prezidento geros iniciatyvos bus teismų nevykdomi ir paskandinti tose teisinėse pelkėse, o bet kokie nusikaltimai bus pateisinami. Nebijau mušis ir su Europos komisija, kaip mušėsi Lenkijos ar Vengrijos valdžia. Kad Europos komisija mums nenurodinėtų, kokius įstatymus reikia priiminėti Lietuvos valdžiai teismų atžvilgiu?
Europos komisija baus Vengrija už tai, kad ji įstatymu uždraudė užsienio šalims finansuoti vietos politikus, ir pareikalavo, kad jie būtų pripažinti užsienio agentais.
Šiam kontekste labai gerai pacituoti LRT atsakymą, kad jeigu priimsime užsienio agentų įstatymą, tai neva pažeis LR Konstituciją ir suverenitetą. jie pamiršta, kad “užsienio agentų” įstatymą pirmoji priėmė JAV dar 1938 m. O LRT mums sako, kad toks įstatymas priimtas Rusijoje ir naudojamas susidoroti su nepriklausomais žurnalistais.
JAV antrojo pasaulinio karo metais uždarė visus savo japonų kilmės piliečius į koncalgerius, remdamiesi šiuo įstatymu?

Prieš Perl Harborą JAV darė viską, kad tik japonai juos užpultų. Jie tyčiojosi iš japonų visais įmanomais būdais, ir nurodė, kad visi japonų kilmės amerikiečiai turi skubiai parduoti savo nuosavybę ir prisiduoti į konclagerius.
dabar jau aišku, kad Rusija nebepuls Lietuvos ar kitos NATO šalies, todėl mums nieko daugiau nelieka, kaip patiems užpulti Rusiją ir ateiti į pagalbą Ukrainai?
pacituosiu NATO generalinio sekretoriaus Stoltenbergo žodžius, pasakytus jau prieš aštuonis mėnesius. Jis taip pasakė : neatmetu galimybės, kad Lenkija ir Baltijos šalis įsitrauks dar labiau į pagalbą Ukrainai, bet ne kaip NATO dalis, tačiau kaip atskiros šalys, “įskaitant karius vietoje”.
Tai reiškia, kad Lietuva siųs savo karius į Ukrainos frontą ir automatu taps kariaujančia šalimi. tačiau NATO ir JAV bus “ne prie ko”, ir nesikiš, nes rusai NATO nepuls.
Tada tik nuo rusų priklausys, kaip jie nori traktuoti šį Lietuvos įsitraukimą į karą – ar smogti jai Lietuvoje, ar apsiriboti smūgiais fronte Ukrainoje. Manau, viskas priklausys nuo to, kiek rusai su amerikonais šioje vietoje susitars – ar amerikonai leis sulyginti su žeme visą Lietuvą, ar sunaikinti tik jos karius Ukrainos fronte.
Nes JAV niekada nesiųs savo karių į šį karą, kuri pati ir pradėjo?
Taip, JAV niekada nesiųs savo karių, tačiau gali pasiųsti Lietuvos arba Lenkijos karius. Todėl šiai išdavikų valdžiai reikia pasakyti gana.

Facebook komentarai
});}(jQuery));