LATIFUNDININKO R. KARBAUSKIO ATŽALA KARIUOMENĖJE NETARNAUS, BET EILINĮ VAIKINUKĄ UŽ VENGIMĄ JAU NUTEISĖ

LATIFUNDININKO R. KARBAUSKIO ATŽALA KARIUOMENĖJE NETARNAUS, BET  EILINĮ VAIKINUKĄ UŽ VENGIMĄ JAU NUTEISĖ

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys

 

Prieš kelis dešimtmečius teko dirbti mokslinį darbą ir gyventi Vokietijoje. Lietuva tuo metu intensyviai kūrė naują, nepriklausomą  valstybę. Anuomet giliai įstrigo vienas Vokietijos medijų straipsnis. Reportaže buvo pasakojama, kaip Bundesvero privalomoje karo tarnyboje sekasi tarnauti kanclerio H. Kolio (H. Kohl) anūkui. Pasirodo, visai gerai jam sekėsi tarnauti. Vienintelė lengvata, kurios sulaukė neeilinis šauktinis, buvo ta, kad jam leido gyventi viename kambaryje kartu su kitu įžymių šauktiniu – paskutinio Vokietijos monarcho – Kaizerio Vilhelmo II provaikaičiu… 

 

Lietuvoje panašiu metu į privalomą karinę tarnybą paėmė mano pažįstamą jaunuolį J.M. Turėjo psichikos negalę, taip pat ortopedinę (atramos-judėjimo) sistemos negalę. Viena negalė nuo gimimo, kita – po sunkios traumos. Tokių į kariuomenę niekur neima, jokioje šalyje. Visgi vaikis sėkmingai „praėjo“ karinę medicinos komisiją ir pradėjo šlovingai tarnauti. Pasitraukė anksčiau laiko, bet ne medikų dėka ir ne dėl sveikatos. Pasirodo, turėjo nepilnametį brolį, taip pat su daugybinėmis negaliomis. Dėl brolio priežiūros jį ir išleido anksčiau laiko.

 

Netrukus V. Adamkus darė vieną pirmųjų Prezidento metinių pranešimų. Pranešime praslydo klaiki informacija, į kurią niekas tada neatkreipė dėmesio. Aš atkreipiau ir man ši informacija paliko psichinius pėdsakus. Informacija mąstančiam žmogui iš tiesų pribloškianti. Pasirodo, net 70 proc. anuometinių Lietuvos šauktinių buvo be vidurinio išsilavinimo. Paaiškinu, ką tai reiškia. Sovietmečiu bemaž visi jaunuoliai šimtaprocentinai įgydavo vidurinį išsilavinimą. Vadinamosiose „profkėse“, į kurias suplaukdavo nemokslus jaunimas po 8 klasių, greta profesijos VISIEMS ugdytiniams suteikdavo vidurinį išsilavinimą, įteikdavo brandos (abitūros) atestatą. NEC (egzaminų centro) dar nebuvo. Net nepilnamečių kalėjime (kolonijoje) tą atestatą įteikdavo. Negauti atestato anuomet galėjo nebent tik pagalbinėje mokykloje besimokantys vaikas… Kokia tokios masinės abitūros kokybė – kitas klausimas.

 

Po Nepriklausomybės paskelbimo visuotinės abitūros sistema pradėjo palengva eižėti, tačiau iš inercijos vis dar veikė. Visisšku nelaimėliu ir likimo žiauriausiai nuskriaustu žmogučiu reikėjo būti, kad anuomet negautum brandos atestato. Vadinasi, daugiau nei 2/3 anuometinės Lietuvos šauktinių buvo tiesiog rekrūtuojami iš žemų žemiausio socialinio sluoksnio, iš labiausiai marginalizuotų pokolūkinio kaimo ar miestelio šeimų. Tokių dar ir paieškoti gerai reikėjo.

 

Informacija apie kariuomenės personalo duomenis, įskaitant šauktinius, sudaro valstybės paslaptį. Prezidento teisė ir valia buvo tokią slaptą informaciją paviešinti. Tikslai, panašu, buvo kilnūs – kelti mūsų kariuomenės intelektualinį lygį, ruošti politikus ir visuomenę profesionalios kariuomenės suformavimui. Kariuomenės vadu netrukus patapo išeivis generolas J. Kronkaitis, kuris desperatiškai bandė diegti mūsų kariuomenėje  vakarietiškus standartus, bandė kilstelėti visą sistemą aukštyn. Padėkokime kilniam JAV lietuviui už tas pastangas.

 

Galėtų mūsų medijos paskelbti šiandien viktoriną ir jos nugalėtojui įteikti aukso puodą. Užduotis – rasti jaunuolį, kuris tenkintų dvi sąlygas: a) būtų atitarnavęs šauktiniu; b) jo tėvų šeima priklausytų Lietuvos elitui.  

 

Kadaise visuomenės elito atstovai, jų atžalos buvo įsipareigoję karybai. Jie iš karto gaudavo karininko laipsnį. Kadaise latifundininkai, norėję išsaugoti vergovinę santvarką, sukėlė JAV pilietinį karą. Asmeniškai liejo kraują už savo pažiūras, tegul ir moraliai bei politiškai labai ydingas. Dabar kiti laikai. Visgi ir šiandien Izraelio jaunimas, visi, ir elitas, ir „runkeliai“, netgi moterys „runkelytės“, yra įsipareigoję karybai ir atlieka privalomą karinę tarnybą. 8 milijonus gyventojų turintį Izraelį supa radikaliai priešiškai nusiteikęs šimtamilijoninis arabų-musulmonų pasaulis. Normali visuomenė, pagarbos verta valstybė. Tėvynės gynybai ten pasišventę yra VISI.

 

Lietuvos latifundininkas (super stambus žemvaldys), valdančiosios parlamentinės partijos vadas – R. Karbauskis – jau viešai pareiškė – mano sūnus netarnaus…

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/sauktiniu-sarase-atsidure-ir-karbauskio-sunus.d?id=83281639

 

Galiu visus nuraminti – tikrai netarnaus, jokiomis aplinkybėmis netarnaus. R. Karbauskio atžala jokia ypatinga išimtis. Lietuvos elito atžalos mūsų kariuomenėje netarnauja. Jokioje kariuomenėje netarnauja. Apskritai niekam netarnauja. Jų paskirtis ir pašaukimas yra kitoks, žymiai aukštesnio, kilnesnio lygmens. Studijuoti prestižiniuose universitetuose, keliauti, mėgautis gyvenimu ir, žinoma, ruoštis stambaus turto bei verslo aktyvų paveldėjimui…  Ne šuns papukai visa tai. Prie ko čia privalomoji karinė tarnyba? Tai ne ponų vaikeliams, ne baltoms rankelėms.

 

Užtat 24 m. šauktinį Marių Ch. iš Kėdainių „Marijos žemės“ Temidė jau apdovanojo – įtaisė baudžiamąjį teistumą už tarnybos vengimą… Ir visiems kitiems teistumą įtaisys, masiškai, konvejerio būdu. Pradžioje laukia administracinės baudos, o paskui baudžiamosios teisės volas…   Mano giliu įsitikinimu privalomoje karinėje tarnyboje turėtų tarnauti VISI be išimties piliečiai –  ir elitas, ir „runkeliai“…. https://www.delfi.lt/news/daily/law/nuteise-kariuomenes-vengusi-emigranta-vis-tiek-netarnausiu-nes-turiu-gerai-apmokama-darba.d?id=83273807&com=1

 

Mielieji, ar turite vaizduotę? Ką matote užsimerkę? Aš matau V. Leniną Kremliaus mauzoliejuje.  Matau, sukasi Iljičius propeleriu iš džiaugsmo. Jo teisybė, jo mokymas tebegyvuoja 21 a., Lietuvos valstybėje, ES valstybėje. O kas yra valstybė, pasak bolševikų „blogio genijaus“? Valstybė yra valdančiosios klasės įrankis, kuri ideologijos, švietimo, ekonominių galių dėka, tai pat pasitelkdama valstybinę prievartą, išsaugo savo privilegijuotas pozicijas ir engia žemesnius socialinius sluoksnius, savo gerovę kuria jų sąskaita.

 

Tik sąvoka „socialinė klasė“ kažkaip senstelėjo. Reiktų sakyti – „oligarchinė-nomenklatūrinė sistema“   arba tiesiog „oligarchinė valstybė“. Nematote tokios? Dažniau pasidairykite į mūsų elitą, pasižiūrėkite į jo poelgius. Tiesiog apsidairykite.

Facebook komentarai
});}(jQuery));