L.Lavastei reikės įrodyti L.Stankūnaitės fantazijas „Kalės istorijoje”

Kedžiai apskundė „Lietuvos rytą“ ir L. Lavastę žurnalistų etikos inspektoriui

Kristina Sulikienė

„Drąsos kelio“ partijos atstovai pranešė, jog šiandien Laimutė ir Vytautas Andrius Kedžiai apskundė Laimą Lavastę Žurnalistų etikos inspektoriui.

„Kedžiai skunde nurodė, jog „Lietuvos rytas“, perspausdindamas Laimos Lavastės knygą atskirais rašiniais, grubiai pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą.“,- pranešė „Drąsos kelio“ pirmininko pavaduotoja A. Skučienė.

Knyga ir vėliau jos pateikimas kultūros skiltyje dienraštyje neatitinka nuomonių įvairumo principo, pažeidžia asmenų teisę į asmeninį gyvenimą, bei žaloja nepilnamečių Deimantės Kedytės ir Karolio Venckaus raidą, nes yra neigiamai kalbama apie jų artimą giminaitį Drąsių Kedį.

Be to, Laima Lavastė pateikdama Drąsiaus Kedžio nuotraukas, tekste nurodo, kad jis buvo neva narkomanas. Tokiu būdu ji pažeidžia nepilnamečių apsaugos principus – jog negalima reklamuoti narkotikų kaip teigiamo dalyko.

„Ir tikrai,“ – pažymi ir Laimutė Kedienė“ – „Pasižiūrėjus į Drąsiuko nuotraukas, bei paskaičius L. Lavastės rašinius, jaunimui tikrai gali susidaryti įspūdis, jog jie tokį sportišką ir treniruotą kūną turės vartodami narkotikus. Tuo labiau, jog D. Kedys niekada narkotikų nevartojo, sportavo, atidžiai rinkosi maistą, sveikai gyveno. Todėl visi tie 5 rašiniai yra apskųsti žurnalistų etikos inspektoriui. Yra šmeižiama šeima, giminė, bei miręs asmuo, grubiai pažeidžiama nekaltumo prezumpcija. Mes nieko L. Stankūnaitei pikto nesame padarę, tačiau tuose rašiniuose yra skleidžiama netiesa. Mūsų net nepaklausė, ar tai tiesa – tuo pažeistas nuomonių įvairovės principas“, – nurodė L. Kedienė, Deimantės Kedytės senelė, kuri pasipiktino, jog detaliai aprašinėjamas jos anūkės  tėvų, taigi, ir jos sūnaus seksualinis gyvenimas su plonybėmis – ką irgi dėl neigiamo poveikio nepilnamečių raidai draudžia net keli spaudos veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Visas skundo tekstas  

Žurnalistų etikos inspektoriui

Laimutė Kedienė

Vytautas Andrius Kedys

Teleičių km., Kauno raj.

SKUNDAS DĖL „LIETUVOS RYTO“ PUBLIKACIJŲ „ KALĖS ISTORIJA 1“ 2016 06 10, KALĖS ISTORIJA II 2016 06 13 , KALĖS ISTORIJA III“ 2016 06 15 , KALĖS ISTORIJA IV“2016 06 17 , „KALĖS ISTORIJA V“2016 06 20

2016 07 08

Populiariausias Lietuvos dienraštis nuo 2016 06 10 pradėjo spausdinti naujienų, kultūros skiltyse Laimos Lavastės rašinius, kuriuos neigiamai apibūdina ne tik mus, pareiškėjus, neišklausydami mūsų, ir pažeisdama Visuomenės informavimo įstatymą, bet neigiamai kalba apie mūsų žuvusį sūnų Drąsių Kedį.

Taip pat rašiniai pilni asmeninių Drąsiaus Kedžio gyvenimo detalių, kalbama net apie lytines sueitis (Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 1 d. 3 p. Pažeidimas), tokiu būdu yra neigiamai veikiama Nepilnametės mūsų anūkės Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) sveikata ir vystymasis. Šie rašiniai kenkia ir mūsų kito anūko Karolio Venckaus interesams, gali pažeisti vystymąsi, sudaryti labai blogą įspūdį apie jo mylėtą krikšto tėvą ir dėdę.

Šiuose rašiniuose mūsų sūnus Drąsius Kedys, dirbęs gelbėtoju,sportavęs, ir naudojęs tik sveiką maistą, Laimos Lavastės vadinamas narkomanu, o tam įrodyti pasitelkiama Laimutė Stankūnaitė, kurios pasakojimu privaloma besąlygiškai tikėti. Drąsius Kedys žinomas žmogus, jo nuotraukose  jis atletiškas gražus, sportiškas taip išeina, Laimutė Stankūnaitė su Laima Lavaste reklamuoja narkotikų vartojimą, sieja sportiškumą su narkotikais, taip pažeidžiamas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 1 d. 6 p.

Be to, Laimos Lavastės rašinyje „Savaitgalis Juodkrantėje“ kalbama ne tik apie lytinį aktą,  bet kalbama apie smurtą, ir nepilnamečiams gali susidaryti įspūdis, jog lytinis aktas su smurtu yra normalus dalykas. Tai yra to paties įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Pažeidimas. Tai labai grubiai žeidžia mūsų anūkėlės vystymąsi, ir atsiminimus, nes jos tėvas D. Kedys buvo švelnus žmogus. O tariami nusikaltimai, neįrodyti, nes bylos jam nutrauktos dėl mirties – nors mes būtume norėję, jog paaiškėtų tiesa. Jeigu nėra jokios bylos, negalima asmens vaizduoti kaip nusikaltėlio. Tačiau lrytas visą laiką tai daro, grubiai pažeidinėja įstatymus, o L. Lavastė formuoja neigiamą įvaizdį apie visą mūsų šeimą ir net giminę, tuo darydama neatitaisomą žalą mūsų nepilnamečiams anūkams, kuriems Drąsius Kedys buvo mylimas asmuo, tėvas, dėdė, draugas. 

Drąsius Kedys užfiksavo Deimantės parodymus apie seksualinę prievartą, išėmė ją iš nusikalstamos aplinkos, saugojo ją nuo neigiamo poveikio. Prokuratūra jo filmuotą medžiagą pripažino tinkamu įrodymu. Mergaitei jis visada liks tas, kuris išklausė, o dabar formuojama nuostata, jog jis smurtininkas, ir negeras žmogus, narkomanas. Taip pažeista Visuomenės informavimo 14 str. 2 d.- nes mes nedavėme sutikimo Laimai Lavastei, kad ji pasakotų apie mūsų asmeninį gyvenimą. Manome, 14 str. 3 dalis netaikytina, nes jokia byla dėl mūsų gyvenimo kartu su Laimute Stankūnaite ar žiauraus elgesio su ja ar smurto artimoje aplinkoje nėra iškelta ir nagrinėjama, o savo rašiniuose L. Lavastė ištisai rašo apie mūsų privatų gyvenimą. Minėta, jog pažeistas ir Visuomenės informavimo įstatymo 17 str. 2 dalis – nes Laimos Lavastės rašiniuose skatinamas smurtas, kalbama teigiamai apie narkotikus, pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą  Deimantei Kedytei (Stankūnaitei), daroma neatitaisoma žala. Taip pat daroma žala kitam mūsų anūkui Karoliui Venckui, nes jis gyveno gretimame name, ir buvo labai dažnas svečias mūsų namuose, vėliau gyveno kartu su savo pussesere Deimante, tai yra viena šeima, juos sieja labai artimas ryšys, todėl šitaip žaloti nepilnamečių vystymąsi yra neetiška veikla, ir turi būti įvertinta. 

Naudodami mūsų sūnaus asmens atvaizdą, spaudos leidėjas pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 3 d., nes privalėjo gauti mūsų sutikimą. Laimutė Stankūnaitė nebuvo su juo susituokusi, dėl to jos sutikimas negalioja, po mirties asmens garbę ir orumą ginti turi teisę tėvai. Tą mes ir darome. Nesutinkame, jog su mūsų sūnaus nuotraukomis būtu uždirbinėjama, be to, jo nuotrauka patalpinta šalia visiškai išgalvotos istorijos, kurioje tiesos kriterijaus nėra, nes nėra išklausyta kita pusė, taip pažeistas Visuomenės informavimo įstatymas 19 str. 3 d. – jeigu ir nagrinėjamos bylos mūsų atžvilgiu, jokių įsiteisėjusių sprendimų tose bylose nėra, ir šiais rašiniais labai grubiai pažeidinėjama nekaltumo prezumpcija, kaip ir siekiant pavaizduoti mūsų sūnų kaip žudiką – nors jis niekada nebuvo nuteistas, ir nebus nuteistas, nes mirė. 

„Lietuvos rytas“ pasižymi neišnagrinėtose bylose, jog rašo apie asmenis, kad jei padarė veikas, todėl ši spaudos priemonė turi būti įspėjama dar ir dar, kad nedarytų tokių dalykų. Akivaizdu, jog mūsų atžvilgiu yra rašomos neigiamybės, siekiant suformuoti nuostatą, jog mes auginę savo anūkę, iš tiesų esame kažkokie smurtininkai.

 Tai, jog pedofilijos byla buvo taip išversta, jog liudytojai tapo kaltinamaisiais, ir vykdomas neteisėtas pakartotinis procesas toje pačioje byloje, nereiškia, jog praėjus mėnesiui ar dviem nebus nutraukta kaip negalima pagal teismų  sistemos ypatumus – prieš mus yra vykdomos neteisinės priemonės, pakartotinis procesas, kuris seniausiai pasibaigęs, net neapklausus anūkėlės. 

Todėl Laimai Lavastei demonstruojant nebaudžiamumą, norime priminti, jog kiekvienoje demokratinėje šalyje asmuo laikomas nekaltu, kol nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Be to, ne tik pagal nuosprendžius yra nustatoma tiesa – yra ir objektyvūs tikrovės faktai, bei leidėjui įpareigojimas išklausyti kitą ginčo pusę. Šiuose rašiniuose viskas „mušama“  „į vienus vartus“, taip labai grubiai pažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo 16 str. 1 d. dėl pareigos užtikrinti nuomonių įvairovę. Šiuose rašiniuose nuomonių įvairovės nėra, yra tik viena – Laimos Lavastės „teisinga“ nuomonė. Kas yra neetiška veikla ir įstatymų pažeidimas.

Taip pažeidžiamas asmenų lygiateišikumo principas, ir yra šmeižiamas mūsų sūnus po mirties. Taip pažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymas.

Pažymėtina, jog „Lietuvos rytas“, norėdamas pateikti istoriją kaip išgalvotą, privalėjo pakeisti vardus ir pavardes, dabar gi mūsų visa šeima yra pateikiama su pilnais vardais, pavardėmis, mūsų sūnaus nuotraukos be mūsų, jo tėvų, sutikimo viešinamos prie išgalvotos istorijos, taip pažeidžiama LR CK 2.2-2.24 str. – po mirties teisę į asmenų atvaizdą turi teisę ginti tėvai ir kiti artimieji giminaičiai.

Mūsų anūkė patyrė seksualinę prievartą, byla ir nebuvo tinkamai išnagrinėta, pravilkinus ją 4 metus, tačiau „Lietuvos ryto“ išgalvotuose rašiniuose rašoma, jog mūsų sūnus neva per prievartą santykiaudavo su Laimute Stankūnaite, kuri buvo nepilnametė. Pažymėtina, jog mūsų sūnus ir minėta moteris į ryšį suėjo laisvu pasirinkimu, o teismų praktika 15-17 metų subrendusias merginas net nebepripažįsta vaikais, jeigu jos elgiasi kaip suaugę, ir savo elgesiu gyvena suaugusiojo žmogaus gyvenimą. Todėl rašiniuose siekiant pavaizduoti mūsų sūnų kaip galimą pedofilą yra žalojama dviejų nepilnamečių sąmonė – tai Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) ir Karolio Vencaus. Be to, tokie rašiniai su atviromis sekso scenomis, bei kalbėjimu apie narkotikus, žaloja nepilnamečių vystymąsi, taip pažeistas Visuomenės informavimo įst. Ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas.

Šis skundas yra įvadas į kitus skundus dėl visos šeimos šmeižimo, persekiojimo, manome, jog Laimos Lavastės veikla atitinka jūsų kompetenciją, nes nepaisant to kad atspausdinti rašiniai laikraščio kultūros, naujienų skiltyse, ir šalies aktualijose, teigti, jog čia yra romanistika, vien dėl to, jog prieš tai buvo išleista knygoje, negalima. Už išgalvotas istorijas su pakeistais vardais atsakomybės nėra. Tačiau pateikus populiariausiame šalies dienraštyje kaip naujieną, tai yra tyčinė neetiška žurnalisto ir spaudos leidėjo veikla, todėl turi būti įvertinta.

Jokių juridinių įrodymų apie tai, kad Drąsius Kedys buvo narkomanas, kaip teigiama L. Stankūnaitės lūpomis, ar kad jis ją prievarta „paimdavo“, nėra. Ji niekada nesiskundė nei smurtu aplinkoje, nei blogu gyvenimu su juo. Mes kartu gyvendami galime pasakyti, jog ir pati L. Stankūnaitė elgėsi labai gražiai, mes ją laikėme savo marčia ir laukėme vestuvių. Todėl visos kitos išgalvotos aplinkybės, jog esą jai neleisdavo prausti vaiko, ar bandė jį atimti, ar kad mūsų sūnus neduodavo pinigų, yra išgalvotos. Išgalvotos ir tos istorijos vietos, kur ji esą su dviem persėdimais važinėdavo pas tėvus. Dar gyvendama su mūsų sūnumi, ši moteris jau galimai turėjo gerbėjus, kurie ją vežiojo su mašina. Gyvendama mūsų šeimoje, ji keliaudavo su Neringa Venckiene, Aidu Venckumi, buvo viskuo aprūpinta. Visose „Kalės istorijos“ dalyse liejamas šmeižtas ir melas, todėl laikraštis privalėjo apklausti kitą pusę, apie kurią rašoma, tai yra mus, ir įsitikinti, jog tai yra tiesa. Visuomenės informavimo priemonės redakcija turi įsitikinti, ar nėra skleidžiamas šmeižtas, melagingos žinios, išsigalvojimai.

Remiantis išdėstytu, prašome pripažinti:

Kalės istorija I . Bręstančios nelaimės nuojauta. 2016 06 10 www.lrytas.lt, http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-i-brestancios-nelaimes-nuojauta.htm

Kalės istorija II, Tėvų bausmė 16-metei: namo gali negrįžti! 2016 06 13, www.lrytas.lt, http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-ii-tevu-bausme-16-metei-namo-gali-negrizti.htm

Kalės istorija III, Drąsius. Meilės savaitgalis Juodkrantėje. 2016 06 15 , http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-iii-drasius-meiles-savaitgalis-juodkranteje.htm

Kalės istorija IV, Nepilnametė – ir jau nėščia.  2016 06 17 http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-iv-nepilnamete-ir-jau-nescia.htm

Kalės istorija V . Išperėjai vaiką – dink! 2016 06 20 http://kultura.lrytas.lt/istorija/kales-istorija-v-isperejai-vaika-dink.htm

Neetiškais rašiniais, 

kurie pažeidžia visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių  apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą,konkrečiai 5 str. 1 d. 3 p. (galima suprasti, jog čia kalbama apie mūsų anūkės Deimantės Kedytės atsiradimą, gimimą, smulkiai aprašoma, kaip neva jos motina kankinosi. Vaikui tai gali padaryti didžiulį poveikį – kad jis neva buvo nelaukiamas, nemylimas. Tokios informacijos viešojoje erdvėje negali būtk, tai džaudžia įstatymas), bei pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo 13 str. 2, 14 str. 2, 17 str. 2 d., 19 str. 1 d. 5 p., Nepilnamečių aosaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įst. 4 str. 1 d. 1 p., 4 str. 1 d. 3 p., 4 str. 1 d. 6 p., 5 str. 1 d. 3 p.   

 Įpareigoti šiuos rašinius išimti iš spaudos, nes tai žeidžia mūsų anūkų Deimantės Kedytės (Stankūnaitės) ir Karolio Venckaus vystymąsi, pakerta pasitikėjimą ir atsiminimus apie šeimos narį Drąsių Kedį. Šiais rašiniais siekiaama apšmeižti asmenį po mirties, kas yra Baudžiamoji veika, ir už tai kyla ir didesnė atsakomybė, ne tik etikos. Šiais rašiniais grubiai kišamasi į mūsų privatų gyvenimą, o tą draudžia Konstitucija. 

Laimutė Kedienė

Vytautas Andrius Kedys

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));