skip to Main Content

Kosmonautų maistas biurokratamsa arba-pirmyn į praeitį

Ekstremaliomis sąlygomis  kosmose,esant didelėms įtampoms bei perkrovoms ir potencialiam pavojui gyvybei,kosmonautams kelionėn įdedamas specialus tyreliu pavidalu  maistas,kad nereikėtų turėti papildomų judesių.

Mūsų valdžia ,kuri jau daug metų susideda pagrinde iš policininkų,buvusių  ir esančių funkcionierių,persikvalifikavusių žemesnės grandies specialistų ir jau dabar mokslų ragavusių užsienyje savanaudžių susidarė sąlygas „picos į namus“darbui-tiksliau užima pareigas,o pavaldiniai –visa tauta.

Čia maždaug ir aiškėja jų tikslas-išspausti iš dirbančių įvairius darbus  tautiečių(ne bomžų,bedarbių,narkomanų) kiek galima daugiau mokesčių ir sukurti jiems kuo daugiau problemų ir  rūpesčių pačių savimi,bei visa Valstybe(ne tik šeima ir savimi).Atrodytų valdžios institucijų paskirtis būtų rūpintis mokesčių mokėtojais,deja-jie yra praktiskai beteisiai,o savo teisių negali apginti ir nomenklatūros sukurtoje teisinėje sistemoje.

Kaip gali Valstybei vadovauti policija?

O juk taip yra-simbiozėje su kitomis  žmogų suvaržančiomis institucijomis- o kurios turi atvirkščiai-rūpintis žmonių gerove.

Viskas įvyko ,kai ši simbiozė tarp įstatymus leidžiančios valdžios ir vykdančios-pradėjo duoti jiems vaisius.tauta nuskurdinama,po to jai duodami įpareigojimai rūpintis valdžia,ne savimi.

Nuskurdinimui pasitelkiama-visa žmogų  ir jo judesius itakojinti infrastruktūra:gyvenamoji vieta,komunikacijų sistema,aptarnaujanti sistema,materialinių –fizinių išteklių sistema.

Gyvenamoji vieta-dažniausiai menkavertė,tačiau dideliais kaštais išlaikoma(dažniausiai nugyventi daugiabučiai)

Komunikacijų sistema-ryšiai,keliai,gatvės,eismo apribojimai,internetas su jo pasekmėmis

Aptarnaujantii sistema:visos valdžios ir kitos jai pavaldžios struktūros:seimas-su savo įstatymine baze,vykdomoji valdžia-su savo neatsakaitinga piliečiui  dažnai  slegiančia įvairiais savo ir sau sukurptais ir seime patvirtintais darbo r,mokesčių,apribojimų reglamentais ir sąmoningai sukurta neveikimo atmosfera ir nebveikimo žmogui veikla .Atvirkščiai,žmogus turi maldauti-jų „kompetencijoje“ esančių  kokių nors veiksmų…,kurie dažnai būna be reglamento ir atsakomybės piliečiui.Net medicinos aptarnaujanti sistema  yra ne medikų ir pacientų naudai.

Fizinių-materialinių  išteklių sistema veikia-pagal principą-kiek pasivogei,gavai akcijų tiek ir  išlošei,visais kitais atvejais visur permoki ir gauni broką,nes įstatyminė bazė sukurta neapginti žmogų-o jį subankrotinti.Čia galima jau paminėti ir privačias pilietį aptarnaujančias struktūras,kurios  teikia paslaugas net nemokėdamos jokių mokesčių,o  darnčios broką už kurį ir neatsako.

Ir visa tai Valstybėje skatinama,o nukenčia visais atvejais paprastas dirbantis pilietis,kuris po aštuonių valandų įtempto darbo dar turi pasirūpinti namais,artimaisiais,jų gerbūviu.

Kiek  valdžia vartos kosmonautų imidžą sunkų prognozuoti-pastaroji seimo ir vyriausybės veikla iliuzijų nekelia-ten griauti ir pelnytis  gerai mokantys personažai-tikri kosmonautai,lyg tai jie iš kosmoso žvelgia į jų pačių griaunamą šalį ir tuo gėrisi…

Sadizmas valdžioje –pasiekė dideles aukštumas-veik nesvarumo būseną:ir verčia kartoti tą tariamų beraščių šūkį

Pirmynikosmosa

Draugai

PS.: straipsnelyje žodis kosmonautai,kosmosas gali būti vartojamas ir su „“

J.Lelevelis

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));