Komentaras V Jasukaitytės straipsniui,”Kas trokšta vėl atnešti saulė iš rytų

Komentaras V Jasukaitytės straipsniui,”Kas trokšta vėl atnešti saulė iš rytų 

 

 

Gediminas Kairys

14:24 (prieš 6 valandas)

 

skirta ll 

Gerb. ” Laisvas” laikrašti. Skaitau kiekvieną Jūsų numerį, randu labia daug tiesos,prie kurios aš pats priėjau logiškai mąstydamas Mane labai sudomino V Jasukaitytės straipsnis „Kas trokšta vėl atnešti saulę iš rytų ” Autorė stebisi,kodėl bado streikas būtent prie prezidentūros.. Ko čia stebėtis,juk prokuratūra ,policija ir kitos įstaigos jos rankose,ne be reikalo sakoma,- kišeninė prokuratūra.. Skaičiau labia gerą Rolando Paulausko straipsnį,kuris vadinasi,”Suprasti pasaul duota ne kiekvienam” ,Psichologai nustatė,kad apie 80% žmonių yra labia lengvai pasiduodantys munipuliacijom. Pagal mane,tame tarpe ir tie kurie tai daro dėl karjeros,asmeninės naudos. Matosi kad ši autorė iš tų 80 proc. Pats laikraštis ir jo skaitytojai būtent iš tų 20 proc. Tik vieną Ji nesuklydo rašydama,kad  Lietuva(Jos elitas), dėkynga turėtu būti pirmiausiai Jos Ekselencijai dėl Valstybės (valdžiažmogių) saugumo… Senovės išminčiai dar tada, pries šimtus metų pasakė,kad didžiausia grėsmė valstybės saugumui-tai sąžinyngas prezidentas.Dabar mūsu valstybė tikrai saugi. Kaip autorė  rašo,kad Jos facebook draugų labai daug,tikiu tuo,nes jie visi ir yra iš tų 80 proc.

 o dėl saulės iš rytų tai autorė tikrai iš tų,kuriems Dievas nesuteikė galimybių suprastį pasaulį. Juk tada Lietuva buvo okupuota,kaip okupantas liepė,taip ir buvo.Kai kas sako,kad tuometinė koloborantų valdžia pasirašinėjo žmonių sąrašus išvežimui. Ar kitaip galėjo? Jie juk tigro nasruose sėdėjo,bet ir tai iš kokia 1000 žmonių nors apie dašimt išsukdavo labai rizikuodami,tai jeigu vietoje jų būtų buvusi D Grybauskaitė,tai dar savo inciatyva prirašytu kokia dešimt,kad tik itiktu. Toks mano loginis mąstymas,matant kaip ji dabar elgesi pataikaudama Briuseliui,nesiskaitydama su Tautos interesais. Litą nužudė tai jinai,ar atsiklausė Tautos.Perša Briuselinias „vertybes „Sunaikintos Tautos moralinės vertybės,nužudyta Tauta. Iš Briuselio girdėti,kad turi nelikti tautų ir valstybių ES. Tai mūsų prezidentė gerai girdi ir įsiklauso jų,bet ne J Basanavičiaus,kuris kvietė Tauta,nebūti veršių Tauta. Ji viską daro Tautos vardu. Čikagoje,Lemonte J Matulaičio misijoje kabo šūkis,- „Blogį nugalėk gėriu”. O kaip mūsų prezidentė elgesi??? Elgesi kaip Tautos išdavikė,bet komunistinių idealų,ištikimybės Maskvai iki paskutinės akimirkos ji neišdavė!!!, o dabar  ” Nepriklausomos „Lietuvos prezidentė!  ir kas po to gali paneigti,kad politika- ne juodas dalykas? .Revoliuciją daro patrijotai-idealistai,jos vaisiais naudojasi išdavikai-aferistai.Labai teisyngai ir taikliai pasakė žymus JAV visuomenės veikėjas H Bičeris,;_Išdavystė,tai vaisius,kurio geriausia vieta kaboti ant vienos iš  laisvės medžio šakos.!  Jūs gerb. V Jasukaityte ne viena,daug buvo tokių,kurie liaupsino Hitlerį,Staliną ir visus kitus valdančiuosius,kad tik jiems įtiktu. Jeigi pučas Maskvoje būtų laimėjas,Dalia,kaip likusi iki paskutiniųjų ištikima TSKP,dabar ko gero būtų pirmoji Lietuvos KP sekretorė,Jūs ją liaupsintute taip pat kaip ir dabar, tuo aš 100 proc. įsitikinės,ar gali tam kas nors paprieštarauti ?.Pas mane  kambaryje dar Tarybiniais laikais kabėjo Vytis,o pas jus ar kabėjo? , pas D Grybauskaite,V Lansbergį kabėjo ? Aš dar 1966 metais iš TSRS armijos parašiau į ” Kauno Tiesą”,kad nenoriu tarnauti užsienyje,kad Lietuva turi būtį nepriklausoma valstybe,Nepriklausomybės diena Vasario 16-toji ir t.t. O Jūs gerb.V Jasukaityte ką nors panašaus rašėte tais laikais? Jeigu TAIP,aš Jus gerbsiu iš didžiosios raidės, o jeigu NE?, tada geriau patylėsiu.Nors dar A Linkolnas pasakė,kad tylėjimas- yra nusikaltimas

 

       Pagarbiai,Gediminas Kairys Europos Sąjunga Lietuvos ESR,  Birštonas

Facebook komentarai
});}(jQuery));