Ko siekia valdžia leisdama priešiškas akcijas rengti to pat metu ir toje pat vietoje? [2017-09-10]

jaunieji_liberalai_konservat

jaunieji_liberalai_konservat

Prie Seimo vienu ir tuo pačiu metu vyko dvi akcijos – „Kovotojų už Lietuvą Sąjungos” iš vienos pusės, ir jų ideologinių priešininkų, – „Vilniaus liberalaus jaunimo” organizacijos ir jų pasekėjų-bendražygių – „Jaunųjų konservatorių lygos” – iš kitos pusės,

jaunieji liberalai konservat

Reikia pripažinti, jog nepaisant poros ekscesų, šios dvi akcijos praėjo palyginus taikiai

{youtube}VkqRChk0CSo{/youtube}

 

D. Grybauskaitės režimas imasi represijų prieš opoziciją: grubios provokacijos, areštai. Kas toliau?

Rugs10 d prie LR Seimo įvyko pilietinis mitingas. Jis buvo skirtas prasidedančiai Seimo sesijai, jo pagrindinės temos-pareikšti antikarinę poziciją, pasisakyti prieš žmonių skurdinimą ir už teisingumo atstatymą Lietuvoje. Mitingui gautas savivaldybės leidimas. Į šią akciją susirinko kairiųjų patriotinių jėgų atstovai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Jonavos. Pasisakė Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis V.Šustauskas, Kovo 11-osios akto signataras Z. Vaišvila, Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas G. Grabauskas, badavimo akcijos prie Prezidentūros dalyvis D. Petkus, judėjimo ,,Vytis“ aktyvistas docentas E. Satkevičius ir kiti aktyvūs piliečiai.

Susirinkusiųjų  poziciją atspindėjo plakatai: ,,Mes už taiką! , ,,Mes prieš NATO!“, ,,Reikalaujame ištirti auksinių šaukštų aferą!“, ,,Lietuvos žmonėms reikia  duonos, o ne tankų ir haubicų!“. 

V. Šustauskas pareiškė: ,,Prieš keliolika metų būdamas Seimo nariu balsavau prieš Lietuvos stojimą į NATO bloką. Mes buvom tik keli Seimo nariai,  turėję tokią poziciją. Tikrai nesigailiu kad taip balsavau, matome kur nuvedė narystė NATO –esame supriešinti, nuskurdinti, o po Lietuvą kursuojančios amerikonų ir vokiečių okupacinės pajėgos dar gali sukelti karinius konfliktus“. E. Satkevičius irgi pasisakė prieš narystę NATO, už taikią Lietuvą: ,,NATO-tarsi kilpa ant kaklo mūsų Lietuvai. Mūsų kraštas žlunga, per 27 metus dėl skurdo ir neteisingumo gimtinę paliko virš pusantro milijono žmonių. O ar NATO padės spręsti tokias problemas? Puikiai suprantame kad ne, jau matome NATO veiksmus Irake, Jugoslavijoje ir kitur-daugybė nužudytų žmonių, sugriauti pastatai, pabėgėlių minios “. 

Z. Vaišvila teigė: ,,1990 metais ėmėmės kurti laisvą Lietuvą. Tikrai netikėjime, kad Lietuva taps represine valstybe. Visur sekimai, provokacijos. Štai neseniai Seime net negalėjome normaliai pabendrauti su keliais kolegomis, mus tiesiog ciniškai sekė apsaugos darbuotojai, turėjome palikti pastatą ir išeiti kitur, norėdami normaliai pabendrauti“.  G. Grabauskas pasisakė skurdinimo ir taikos išsaugojimo tema: ,,Lietuva nuskurdinta, mūsų šalis atsidūrė kelių skurdžiausių Europos šalių tarpe. O kaip elitas rengiasi spręsti skurdo problemą? Elito veikėjai apie tai beveik nekalba. Jie tik kursto rusofobiją, palaiko ginklų pirkimo vajų, remia Ukrainoje valdžią užgrobusį antidemokratinį P. Porošenko-A. Avakovo  režimą. Kas toliau? Lietuva turi būti taiki šalis, be vokiečių ir amerikiečių okupantų, tik tada galėsime pakilti iš nuosmukio pelkės“. 

Jaunimas1

Mitingui gerokai trukdė gausus provokatorių būrys-pagrinde jaunieji konservatoriai ir liberalai. Provokatoriai šaukė -,,Abrams, Abrams!”(Lietuvoje dislokuotų amerikietiškų tankų pavadinimas), ,,Slava Ukraine”,  ,,Vatnikai lauk iš čia!” ir kitus įžeidžiamus šūkius. Šikart  akcijai trukdyti neatėjo patyrę  tapinoidai, buvo pasitelkta  jaunoji natofilų karta. 

O policijos darbuotojai, kuriems faktiškai vadovavo keli civiliai apsirengę asmenys (matomai slaptųjų tarnybų darbuotojai) pradėjo vykdyti areštus. Jie suėmė visuomenininką Andrių Lobovą ir kaunietį žurnalistą Arą Sutkų. Šie aktyvus piliečiai buvo išgabenti į policijos komisariatą, ten pralaikyti kelias valandas ir tada paleisti. Jiems gresia administracinė atsakomybė  pagal galimai sufabrikuotus kaltinimus.  Akcijos dalyviai matė, jog A. Sutkus ir A. Lobovas eilgėsi normaliai, tačiau spec. tarnybos ko gero nuspredė ,,treniruotis”. 

Giedrius Grabauskas

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));