Klaipėdos mero žmonos organizuojamo džiazo festivalio ataskaita įslaptinta

Grubliauskai

Grubliauskai

Nina Puteikienė

Grubliauskai

Antikorupcijos komisijos posėdyje pristačiau du klausimus: dėl reprezentacinių festivalių ataskaitų išslaptinimo, ypatingą dėmesį skiriant Ingos Grubliauskienės rengiamam Klaipėdos Pilies džiazo festivaliui, nes, kai pagaliau gavau festivalio ataskaita, ji buvo su užslaptintom grafom, nes savivaldybės liberalai (Kultūros sk. vadovauja liberalas N. Lendraitis) leido mero žmonai prisitaikyti komercinės paslapties statusą. Ataskaitą pridedu.

 

Grubliausko1

 

Dziazo1

Dziazo2

 

Dziazo3

Dziazo4

Antru klausimu vėl grįžau prie skandalingos pinigų Reprezentaciniams festivaliams skirstymo istorijos, kai didžioji Kultūros ir meno tarybos narių dalis patys teikia projektus tiek šiems festivaliams, tiek dalinius kultūrinės veiklos finansavimo projektus, patys skiria ekspertus ir patys svarsto, kam skirti finansavimą, o kam ne. Nors, kaip pažymi vietos savivaldos įstatymas, šios tarybos funkcija yra tik patariamoji. Kultūros ir meno taryba nepateikė jokios išvados, tačiau nepritarė ekspertų vertinimams dėl dviejų festivalių: „BLOON“ ir „IKRAMADA“. Dėl to šiems festivaliams nebuvo suteiktas Reprezentacinio festivalio statusas ir su juos susijęs finansavimas. Tačiau buvo suteiktas kitiems dviem, nors jiems ekspertai skyrė mažiau balų negu minėtiems festivaliams. Finansavimas buvo suteiktas Kultūros ir meno tarybos pirmininkės Godos Giedraitytės festivaliui „Platforma“, nors jis pernai net nevyko ir neatitiko reikalavimų, nes neturėjo kofinansavimo. Finansavimas buvo paskirtas ir kitos tarybos narės Nemiros Trakumienės festivaliui, kuris taip pat buvo įvertintas prastesniais balais negu „BLOON“ ir „IKRAMADA.

Kadangi trečiasis klausimas turėjo būti Tauralaukio gatvių tvarkymo prioritetų klausimas, per skype susisiekėm su Pekinu – Lietuvos kariuomenės pulkininku Nerijumi Nerijus Rimkevičius, dirbančiu Lietuvos gynybos atašė Kinijoje, kuris dėl šio klausimo, prasidėjusio nuo vadinamojo Rozovos gatvės asfaltavimo, nuėjo per trejus metus kryžiaus kelius.Šio klausimo išnagrinėti nespėjome, bet pulkininkas labai taikliai sureagavo į Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovės Ingos Grubliauskienės atlyginimą. Pasak jo, jis atstovaudamas Lietuvai uždirba mažiau negu mero žmona, rengdama trijų dienų festivalį. Jos atlyginimas – 2000 Eur kiekvieną mėnesį visus metus.

Pateikiau šiuos pasiūlymus dėl kultūros ir meno projektų (tarp jų ir Reprezentacinių festivalių) dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos pakeitimo:

Siekiant sumažinti korupcijos apraiškų galimybes, skirstant lėšas Klaipėdos miesto Reprezentaciniams festivaliams ir kitiems kultūros ir meno dalinio finansavimo projketams, siūlau įtraukti į sprendimą Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo šias nuostatas:

1. Paraiškos teikėjas įsipareigoja sutartyse su projektui reikalingų paslaugų ar prekių teikėjais sudaryti tokias sutartis, kuriose nebūtų komercinių paslapčių.

2. Lėšos Klaipėdos būtų skiriamos ne Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o tarybos sprendimu.

3. Siekiant nesieti kultūros su alkoholio vartojimu neskirti finansavimo projektams, kurių metu atsiranda papildomos prekybos alkoholiu vietos.

4. Savivaldybės administracija turi skelbti informaciją (skelbimą) apie paraiškų priėmimo pradžią ne tik savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, bet ir viename iš Klaipėdos dienraščių.

5. Jeigu Kultūros ir meno tarybos narys yra paraišką pateikusios organizacijos vadovas ar narys, arba dalyvauja įgyvendinant paraiškoje numatytą projektą, jis privalo nusišalinti nuo visų sprendimų, svarstant visus visų kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo klausimus.

6. Skelbti viešai projektų, finansuotų dalinai iš savivaldybės biudžeto, ataskaitas.

7. Po sprendimo koregavimo skelbti naują konkursą dėl Klaipėdos miesto Reprezentacinių festivalių sąrašo sudarymo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));