Kikboksininkas užmušė Vilniaus advokato sūnų – spaudai liepta tylėti ir ji tyli

Gulin

Gulin

        

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Karolis KrK                                                                                                                 

„VIVOS PLANGO, MORTUOS VOCO!“

(Lot. Gyvuosius apverkiu, mirusiuosius šaukiu!)                 

 

Gulin                                                                                                  

 

                                                                                                 

Trumpos žinios iš Vilniaus teismo salės, kurioje 2018 m. balandžio 24 d. baigta nagrinėti (nors nebuvo apklausti nei Greitosios Pagalbos ir Santaros vaikų klinikos medikai, neperžiūrėti blow up vaizdo įrašai, neapklausti  MMA „kovotojo“ treneriai (Artemij Sitenkov, etc., kiti D. Gulino „bendražygiai“, nenagrinėta daug turimos byloje informacijos, etc., etc.)  kikboksininko, MMA „kovotojo“, žudiko Danieliaus Gulino baudžiamojoje byloje. Kaip sakėme savo pirmajame straipsnyje, bylą iš tikrųjų buvo labai skubama baigti ir įmesti į gilų stalčių. Kol kas dar negalime paskelbti klastingai ir žiauriai nužudytojo Jaunuolio pavardės. Tai padarysime vėliau. Dabar paskelbsime šį bei tą apie teismo posėdį. Kaip Jūs turbūt supratote, mūsų nuomonė šioje byloje negali sutapti (dėl šios bylos nagrinėjimo objektyvių priežasčių ) su prokuroro, teisėjo, kai kurių pareigūnų ir žudiko ar advokatų nuomonėmis. Pagrindiniai bylą tyrę ir joje dalyvavę pareigūnai: Viktor Kurajev, Aleksej Pogorelskij, Aliona Zdanovič, Vladimir Sergejev, Vladimir Berezovskij. Teisiamasis Daniil Gulin. Sekretorė Saveljeva po mūsų pirmojo straipsnio staiga susirgo. Apgailestaujame.

 

Teismo posėdžio pradžia – kuriozinė. Neatvyko nukentėjusiųjų advokatas Mindaugas Bliuvas. Teismo posėdis pradėtas be garsiai save reklamuojančios advokatų kontoros „COBALT“ advokato, baudžiamųjų bylų grupės vadovaujančio teisininko advokato p. Mindaugo Bliuvo. Po ilgos paieškos, beveik po dviejų (2) valandų, advokatas M. Bliuvas atėjo į teismo posėdį. Advokatas M. Bliuvas paaiškino Teismui, kad negavo teismo šaukimo (!), pamiršo(!), niekas iš nukentėjusiųjų nepriminė(!), buvo kitoje byloje(!) – (tai ryškus advokato elgsenos pavyzdys, kai pastarasis suinteresuotas sušvelninti teisiamojo procesinę padėtį, kaltinamo įvykdžius labai sunkų nusikaltimą). Atsitiktinai? Deja, ne. Jam nedalyvaujant išnagrinėti civilinio ieškinio D. Gulinui klausimai. Neabejotinai, tai buvo naudinga teisiamajam D. Gulinui. 

 

Šiame teismo posėdyje dar kartą atsiskleidė prokuroro Vladimir Sergejev veidmainystė ir nuolankus palankumas žudikui D. Gulinui. Prokuroras V. Sergejev, neperžengdamas žudiko nustatyto žalos atlyginimo limito (250 000 Eur), Teismui pasiūlė tokį žalos atlyginimo dydį: Mamos patirta neturtinė žala vertintina 80 000 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) suma, Tėvo patirta neturtinė žala vertintina 80 000 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) suma, Močiutės patirta neturtinė žala vertintina 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) suma. Kaip minėjome ankstesniame straipsnyje, žudikas D. Gulinas pareiškė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nes neturi tiek lėšų, bet turi ir gali skirti 250 000 Eur. (Žudiko tėvai turi ir gali padengti visą civilinio ieškinio sumą). Prokuroras Vladimir Sergejev atvirai pritarė ir palaikė žudiko poziciją, nes: „reikia palikti lėšų ir teisiamojo išgyvenimui“. Ar žudydamas žudikas Gulinas galvojo apie savo „išgyvenimą“ ir ar vertino, kiek kainuoja kito žmogaus Gyvybė, kiek verta apskritai neįkainojama Žmogaus gyvybė?

 

Prokuroras V. Sergejev pasiūlė tokią bausmę žudikui D. Gulinui: ketveri (4) metai laisvės atėmimo. Atsižvelgdamas į tai, kad žudikas neteistas, prisipažįsta, gailisi ir verkšlena, nori pradėti dirbti ir uždirbti, kad atlyginti žalą nukentėjusiesiems, – bausmę sumažinti 2 metais ir (LR BK 75 str.) skirti 2 metus ir 8 mėnesius su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, atidėti paskirtos bausmės vykdymą. Jums tai nieko neprimena ? (…). Paprastai tariant: siūlymas nuteisti lygtinai. Žudikų atžvilgiu Lietuvos tyrėjai, prokurorai ir teisėjai – dideli humanistai.

 

Po formalaus ir paviršutiniško sutrumpinto įrodymų tyrimo ir advokatų kalbų, teisėjas Vladimir Berezovskij nutarė, kad  2018 gegužės 31 d. turi būti paskelbtas nuosprendis D. Gulino baudžiamojoje byloje (nesuprantama, už ką teisėsaugininkai gauna atlyginimą).

 

DAR KARTĄ APIE TYRĖJŲ IR PROKURORŲ VEIDMAINYSTĘ

 

Kovos menų instruktorių teigimu, akivaizdu, kad D.Gulinas suprato, žinojo, jog smūgis į galvos sritį gali būti mirtinas (apie tai jį turėjo įspėti ir informuoti treneriai). Apie nutikimą su jo viena iš panelių Mona Liza Gedvilaite jis sužinojo dar vakare iš Marijos Kreivytės ir pačios Monos Lizos žinutės FB, todėl turėjo laiko apsvarstyti, pasiruošti ir viską suplanuoti. D. Gulinas tam realiai pasiruošė: pasimankštino, parengė savo kūną kovai. O nužudytasis vaikinas – nusipirko mineralinio vandens butelį ir ramiai atėjo iki įvykio vietos, jokio pasiruošimo kovai ar konfliktui… D. Gulinas, prisiartinęs prie aukos skubiu žingsniu, numetė savo striukę į dešinę pusę ir atsilošęs, pasisukdamas visu kūnu, išnaudodamas visą psichinę-vidinę, kūno, raumenų kinetinę energiją, nenustatytą įrankį, smogė savo aukai iš apačios į viršų, į galvos sritį (tai, tarp kitko, labai aiškiai matyti blow up vaizdo įraše pagal  D. Gulino judesius. Beje, šio vaizdo įrašo teismo posėdžio metu niekas nepanorėjo peržiūrėti ir pamatyti !?).  Specialistai žino, jog toks smūgis netgi patyrusiam kovotojui, gali baigtis mažiausiai smegenų sutrenkimu, sąmonės praradimu ir galima komos būsena. Taigi, žudikas D.Gulinas žinojo, suvokė, suprato ir padarė – pilnai įvykdė, tai ką buvo suplanavęs iš anksto….Šiai žmogžudystei nėra ir negali būti jokio pateisinimo Vienok, kaip mes matome šiandien Lietuvos realybėje – tai visiškai įmanoma!

Neblogas gyvenimas: ir vėl jaunas įžūlus banditas, turintis gerą užnugarį: motina Natalija kasmet deklaruoja keliąšimtatūkstantinį turtą; (tėvas Erik Gulin – vyr. patrulis Vilniaus policijos patrulių rinktinėje, deklaruodamas neįtikėtinai didelį keliąšimtatūkstantinį turtą, prisistato kaip Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojas), o jų sūnus nužudė jauną vaikinuką, niekam niekuo neprasikaltusį. Dabar ,,SAVI” stengiasi banditą „atskalbti“, išsaugoti nuo ilgos ir pelnytos bausmės: ir padarys, bus taip pat, kaip su panevėžiečiu, lygtai Laurecku, kurį įtakingų „šiškų“ sūneliai (banditai) nužudė viduryje gatvės, visiems matant, – tarsi nieko tokio, nors jo tėvas Z. Laureckas gal 20 metų kovojo su „mielaširdinga“ žudikams teisėsauga, kad nusikaltėliai būtų nuteisti, bet kas iš to, – nieko taip ir nepasiekė. Tyrėjai ir prokurorai eliminavo visa tai iš savo klastojamo ir paviršutiniško ikiteisminio tyrimo.

 

Kaip šiandien galima vertinti tokius Lietuvos policijos generolo žodžius:

„Aš noriu pasiųsti aiškią žinutę visiems, kurie daro nusikaltimus, planuoja daryti nusikaltimus Lietuvoje, kad Lietuvos policija yra stipri ir kiekvienas sulauks rimto atsako, o Lietuvos gyventojai bus apsaugoti. Mūsų prioritetas yra žmogaus gyvybė ir sveikata, jiems apsaugoti mes skirsime visus savo resursus. Mūsų policijos pareigūnai dar kartą įrodė galintys atlikti pačias sudėtingiausias užduotis, didžiuojuosi visais policijos pareigūnais ir kiekvienu, kuris prisidėjo prie šios operacijos“, – sakė Linas Pernavas. (In: „Kauno diena“, 2018-04-18, Kamuolinių sulaikymas: buvo vieni pavojingiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje). Šiuo atveju turimi omenyje ir pareigūnai Viktor Kurajev, Erik Gulin, Aleksej Pogorelskij, Aliona Zdanovič?

 

Tėvas vyr. patrulis policininkas Erik Gulin ir motina Natalija Gulina viską sutvarkė. Kol kas triumfuoja prieštaringi ir melagingi D. Gulino parodymai bei vieno smūgio legenda, – todėl, kad jis „SAVAS“. Tai kas gali išdrįsti perkvalifikuoti šį nusikaltimą pagal LR BK 129 str. 1 d. ? Ką daryti su MMA akademijomis Lietuvoje, kurių treneriai rengia besmegenius profesionalius žudikus psichopatus, be jokios atsakomybės išmokydami juos kovinio žudymo būdų, kurie neturi būti naudojami tų kovos būdų nemokančių piliečių atžvilgiu, negalinčių net apsiginti?

 

Skausmingai ir teisingai Vincas Mykolaitis – Putinas akcentavo savo poemoje „Vivos plango, mortuos voco!“.  Poetas regi apvirtusį Pasaulį, gyvieji nepanašūs į žmones, jie neturi žmogiškųjų vertybių, netiki Dievu, iš jų nesulauksi nei žmogiškumo, nei nuoširdumo. Tai žmonės, griaunantys sukurtą Pasaulį, todėl jie apverktini. O mirusieji, turėjusieji žmogiškąsias vertybes, šaukiami, kad grįžtų. Visur tik apgaulė, melas, nuodėmės, kančios, baimė ir skausmas…

 

Vivos plango, mortuos voco!

 

Per bedugnes ir kalnus Jūs žengiat kaip gigantai! Išnardote marias Ir kylat į padanges, Ir spjaudotės ugnim, Ir vemiate siera, – Ir Dievo žemėj jums nėra,Gyvieji! Vieni kaip viešpačiai, Kiti vergai.Visi rūstaus likimo sūnūs: Kerštu patvinusi dvasia Ir Kaino ženklas kaktose, Ir ta pati klaiki dalia –Kentėt apgaulėj ir mele Ir žūti keikiant žydrą dangų.V i v o s p l a n g o ! Rūsčių dienų kerštingi sūnūs, Nepalaimos herojai! Visais keliais, visom kryptim Su prievartos juoda mirtim Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, Likimo bausmei pasmerkti. Kur krenta jūs šešėlis,Ten džiūsta skaidrios gėlės. Po švinine jūs koja Kantrus akmuo vaitoja. Nuo jūs burnų nuodingo kvapo Vaiduokliai keliasi iš kapo. Klaikiam šios žemės pragare Jūs dygstat sėkla nemaria Ir žydit apgauliais žiedais, Ir nokstat dvokiančiais nuodais Tvaike to melo ir žabangų. V i v o s p l a n g o ! Jūs žengiate į sostus Ir minate altorius. Nuo jūs įsakymų sugriuvo Ir nuodėmės ir doros. Karūnos niekšų daliai, O dulkėse karaliai, Ir tribunoluos išdidžiai Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. Ir sūnūs nebeverkia, Kai mirti motiną pasmerkia. Nereikalinga ir tuščia Žmogaus paniekinta kančia. Ir vakarop pasvirus saulė –Vien piktas melas ir apgaulė. Pakalnėj žiežirbos sumirgo, Praskrido raitelis ant žirgo, – Ir dalgis sutemoj sužvango. –V i v o s  p l a n g o ! Žioruoja plačios aikštės, Liepsnoja kaitrūs laužai. Suplūdo pilkos minios Jums garbę atiduoti,Valdovai! Jau aukurus sukrovę, Žyniai jums gieda šlovę Ir, gatvių dulkėse sukniubę, Jums maldą vapa skubią, Ir vergiškoj ekstazėj žada Bučiuoti jūsų padą. Ir džiūgauja tironaiIr budelių gauja. O žemė žėri jau raudonai Kraujuos ir ugnyje. Ir švenčia pjūtį pabaigtuvių Minia vergų ir paleistuvių Naktovidžio naktiniam tango. –V i v o s  p l a n g o ! Ir mes, ir mes, kur kenčiame, Pilkieji milijonai! Ar didmiesty, ar kaime Su rūpesčiu ir baime,Vieni vergovėj užguiti, Maištingam lūkesy kiti Sukniubę! O iš rasotų rūsių (Ir mes, ir mes ten būsim) per naktį juodą, nykią Pablūdęs kažkas klykia, Kažkas likimą keikia, Kažkam numirti reikia. Bedugnėj skausmo sielvartingo Gyvenimas kaip lašas dingo Už geležim apkalto lango. –V i v o s  p l a n g o ! 2. Dabar einu į tylumą, Į tylumą palaimintą ir didžią, Kur į calūno juodą minkštą drobę Naktis visų mūs sielvartus suglobia. Einu į laisvę, didelę ir plačią,Kuri priims mane kaip lauktą svečią.Pro pilkus sutemų rūkus Einu pas brolius ir draugus.Bet tolyje varpai dar bokštuos gaudžiaIr dega vakarų žara,– Ir vėl krūtinėj gėla maudžia, Širdy pagieža ir aitra.Ne viskas sutemose žuvo. Šiltu krauju širdis pasruvo Ir prievartai paklusti neišmoko: M o r t u o s  v o c o ! Šaukiu aš jus visus iš kapinynų Iš pakelės duobių ir griovių, Iš molio, dumblo ir smėlynųIr iš visų mirties vietovių. Pakilkit, griaučių šiurpūs milijonai, Garbingieji pulkai ir legionai, – Ir tie, kurie nuo šalčio ir nuo bado Pūgų simfonijose mirtį rado, Ir tie, kurie už laisvą, lakią mintį Dūlėja nukankinti. Pakilkite išniekinti, Subjauroti, apluošinti, Su aimanomis ir klyksmais, Su maldomis ir su keiksmais, Su budelių girta gauja, Kuri žibintų žaroje Ant jūsų kapo spardėsi ir šoko. M o r t u o s  v o c o ! Bet tyli kapinynų tamsios kalvos, Nekyla niekas iš drėgnos duobės. Ramybėj miega griaučių plikos galvos, – Jų sapno niekas niekad neįspės, Kaip niekas neįspės kančios Prasmės, nei galo, nei pradžios, Ir viską saugos paslaptis Kaip ta šiurpi, tyli naktis. Ir eis gyvieji per tą būtį klaikią Su gėla amžina, gilia. Visiem, visiem keliu tuo eiti reikia, O grįžti niekam nevalia. Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną Iš tos juodos nakties.Tik pakelėj pro varpučio velėną Gal ranką kas išties Ir tars: eiva drauge į gilumą, Į didžią, šventą tylumą, Kur ašarų nebėr nė veide juoko…  M o r t u o s    v o c o ! Ir aš einu į tylumą, Į tylumą palaimintą ir didžią. Einu per aukštą siaurą tiltąĮ naktį kvepiančią ir šiltą, Kur juda žvaigždžių milijonai, Pulkų pulkai ir legionai. Ir mano kelio staigų vingį Nužymi ruožai spindulingi. Naktis gera, naktis kaip Motina, Jautri, įspėjanti, dosni, – Paguodžia ir pasotina, Kai jos viešnagėn pareini. Ir aš nuvargęs parėjau Ir klaidžiot nebenoriu jau Aštriais įdegintais keliais – Liepsnotais saulės spinduliais. Ir sako ji: lik čia, Sūnau, Aš tavo sielvartą žinau. Ir aš lieku. Kantriai vilkta Sunki gyvenimo našta  Kaip varpa svyrinti prinoko. M o r t u o s  v o c o !

 

1943–1944.VI.28

In: Vincas Mykolaitis–Putinas. Raštai, I tomas. V.: Vaga, 1989, p. 381–385.

 

Teisėjas Vladimir Berezovskij paskyrė nuosprendžio D. Gulinui Lietuvos Respublikos vardu paskelbimo dieną 2018 m. gegužės 31 d.

 

 

                                                                     2018-04-25

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));