Kauno klinikose gydytoja hematologė TOLIAU ( 5 dienas ) skyrė vaistus , NORS jau buvo pasireiškęs TOKSINIS vaisto poveikis

klinikos
Šią savaitę pasibaigė 22 mėnesių teismų maratonas. Anglijoje.
Profesorius Justin STEBBING,
Imperinio Londono koledžo dėstytojas
(septintas Universitetas pasaulyje) ,
gydytojas onkologas, pasaulinio garso specialistas,
kuriam buvo duota pravardė – DIEVAS (God)
dėl jo pasiekimų onkologijoje
pripažintas KALTU ( 33 kaltinimais iš 36 ) dėl 12 onkologinių pacientų NETINKAMO gydymo ir priežiūros.
Šis pasaulinio garso onkologas , profesorius tęsė onkologinių ligonių gydymą, nors ir nebuvo teigiamos reakcijos į tą gydymą,
neaptarė su ligoniais potencinių tęsiamo gydymo grėsmių ir pan.
Šie kaltinimai prof. J. Stebbing yra SMULKMENA ,
lyginant su KAUNO KLINIKOSE , LSMU ligoninėje, buvusiu atveju.
Kai gydytoja hematologė TOLIAU ( 5 dienas ) skyrė vaistus ,
NORS jau buvo pasireiškęs TOKSINIS vaisto poveikis –
trombocitai buvo nukritę iki tokio lygio, kai
žmogus gali mirtinai nukraujuoti.
Taip ir įvyko.
O artimieji padėką gydytojai parašė, nes juk numirė nuo kraujo ligos.
Aptarėme šį atvejį hematologų susirinkime.
Niekas nesurado pateisinimo tokiam “gydymui”.
TAČIAU hematologijos skyriaus vedėjas doc. R. Gerbutavičius
pasirašė susirinkimo protokolą – kad gydymui PRITARTA.
Onkologijos-hematologijos klinikos vadovė prof. E. Juozaitytė
žinojo apie suklastotą protokolą. Tačiau – TYLA.
Klinikų generalinis direktorius ŽINOJO apie gydytojo klaidos pasekoje mirusį ligonį ir suklastotą protokolą, tačiau žurnalistams teigė – ligonė buvo gydyta teisingai.
LSMU rektorius žinojo apie savo pavaldinių,
įskaitant prorektorių – generalinį direktorių veiką, tačiau TYLA.
SAM ministras A. Veryga nurodė Klinikų generaliniam direktoriui išsiaiškinti suklastoto protokolo klausimą.
Nurodymas nebuvo įvykdytas, tačiau A. Veryga daugiau ir nebereikalavo jo įvykdymo. SAM ministrą tenkino Kauno klinikų audito komisijos sprendimas – ligonė iš esmės gydyta teisingai. Klausimas baigtas.
Audito komisijoje nebuvo nei vieno hematologo , ir visi buvo pavaldūs tiesiogiai Gen direktoriui.
Audito komisijos sprendimas buvo ĮSLAPTINTAS !
SAM ministras A. Veryga patvirtino generalinį direktorių antrai kadencijai.
LSMU rektorius pakvietė gydytoją, kurios klaidos pasekoje mirė žmogus, dėstyti Universitete hematologijos kursą studentams.
Prezidentas G. Nausėda nematė problemos tokioje A. Verygos pozicijoje dėl ligonio mirties gydytojo klaidos pasekoje ir paskyrė jį SAM ministru.
O aš vis rašiau –
Šio ligonio mirtis GALI įgauti PRASMĘ, jeigu mes būsime PRIVERSTI sukurti sistemą, kaip tokie atvejai , tokios klaidos turi būti nagrinėjamos ,
ne tiek kad nubausti kaltininkus ( nors juos įvertinti būtina) , kiek tam , kad sudaryti sąlygas SUMAŽINTI tokių klaidų TIKIMYBĘ ateityje .
Tik taip mirusieji gali mokinti GYVUOSIUS.
Tik tada jų mirtis net ir tokių klaidų atvejais GALI įgauti PRASMĘ.
TYLA.
Onkologinių ligonių draugijai tai taip pat nebuvo aktualu. Tyla.
Pasaulinio garso onkologio, prof . J. Stebbing atvejis KITOKS.
Bet ten – Londonas. Čia LIETUVA.
Tik mes , GYVIEJI, galime ir TURIME ( tuo tikiu) įprasminti
šio ligonio MIRTĮ, nepaisant “ garbingos” akademinės bendruomenės ir
biurokratų bei politikų prieštaravimo.
NIEKAS nenorėjo mirti !!! ???
Lietuvos gyventojų
PASIPRIEŠINIMO OKUPACIJAI CENTRAS
Facebook komentarai
});}(jQuery));