Kas valstiečiams trukdo padėti kaimui ?

Kas valstiečiams trukdo padėti kaimui

Laimėję rinkimus Karbauskio samdiniai pradėjo tvarkytis savo asmeninius reikaliukus ir visiškai pamiršo kaimo reikalus.Galbūt dėl to ,kad jų tikslas:esant valdžioje  galutinai susitvarkyti savo ūkių reikalus.O ūkių jie turi bemaž n visi jų frakcijos seimo nariai ir ministrai,galbūt išskyrus humanitarinių,socialinių sferų vadovus,kurie neturi nei ūkio,nei supratimo apie savo sritį.

Kad ir gamtos apsaugos ,miškų srityje dirbantys ir jau atleisti veikėjai.  Navickas tvarkė grynai mažą savo saugomų paukštelių sritį tame tarpe per trisdešimt metų apaugę mišku žemės ūkio plotai pasidarė šilumininkų ir be galo gobšių dažnai bemokslių miškakirčių lengvu verslu.Dideli plotai gana neblogai apaugusių mišku plotų,kurie galėjo likti miškais –tapo pasipelnymo šaltiniu,beke neapmokestintu.Ir tegu nešneka dabartinis Mažeika,kad kertama būtų buvę tiek pat ir be jų valdžios.Tačiau aiškiai daugiau pradėjo skubėti kirsti švedų kompanijos,privačios kompanijos susipirkiusios veik veltui miškus iš privatininkų,o mokesčių jie beveik nemoka.Valstybinis sektorius kerta taip pat ne mažiau ir kaip nekeista geriausią brangiausią žaliavą išveža skandinavams.Rusija uždraudusi yra savo žaliavą išvežti,nors ir  jų miškų masyvai begaliniai.Tas pat ir Baltarusija.Paskutiniais Karbauskio valdymo metais miškai beatodairiškai naikinami,kaip niekada:galima matyti be galo vykstančių miškovežių ,kurie tame tarpe supirkti ir už paramines ES fondų lėšas.Ir tai ne žemės ūkio subjektas,kuris gavo paramą ir smulkinti dar galimą perdirbti kitaip medieną.Dar viena dalis-bebrų skaičiaus visiškas nereguliavimas ir katastrofiška žala gamtai.Matosi,kad vyrukai atsakingi už šiuos klausimus neišeina iš kabinetų.

Ką jau kalbėt apie   apie pokyčius kaimo politikoje:ir čia sugebėjo valstiečiai „apvogti“ tuos ,kurie gaudavo neženklias sumas už ūkininkavimą nederlingose žemėse-tai tie kurie turi salyginai nedidelius plotus kaimo senbuviai ir lyg ir valstiečių elektoratas ,kuriuos dar Starkevičius pravardžiavo „sofkiniais“-nors tai buvo jų priedelis prie nedidelės pensijos.Nuo ha sugebėjo vienu brūkšniu nubraukti-po septyniasdešimt eurų,ten susidarė keliolika atimtų milijonų,kuriuos jie atėmę –pasidalino tarp savo „gaminančių“ūkių,kur dar sugeba išspausti pelną iš gamybos ir gamtos –žemės skurdinimo.Tai rodo ,kad karbauskininkai –žemgrobiai-ologarchai nori „suvalgyti“savo rinkėjus-smulkius ir vidutinius ūkininkėlius.Ir opanašu,kad jų apetitai toliau kyla.

Kas pasikeitė teisėsaugoje,energetikoje,socialinėje sistemoje?

Ogi niekas į gerąją pusę,nors iš viešųjų priešrinkiminių ryšių matosi keletą FNTT,STT operacijų-viskas lieka savo vietose.Policija visiškai nebeatlieka prevencinių darbų,nesprendžia nei vieno apsaugos,įvykių,buityje  keliiuose tyrimo klausimo,nors iš ekipažų skaičiaus matosi,kad aprūpinimo perdaug.

Socremtini,darbo biržų klientai tik  patys gali susirasti kokio nors papildomo darbo-o biržose liko neefektyvių valdininkėlių armija,kuri daigelį metų nesprendė bedarbystės iš esmės.Pašalpiniai –toliau degraduoja,pagal savo sugedimo laipsnį.

Visos valstybinės ir privačios energetikos ,ryšių įmonės tiek pakeitė savo funkcijas-jas perdavė vartotojui ,o patys neatlieka veik  jokių klientus aptarnaujančių funkcijų,kaip ir VMI perkėlė visus mokesčių programų įdiegimus ant klientų pečių.

Išvada :valdininkija degradavo ir neatlieka jokių  savo funkcijų iki galo ir pagal paskirtį-dirbti žmogui.Dirba kas  kur sau ir ne neaišku ką.Dažnai jų darbo funkcijų nesimato net ir aptarnaujant visuomenę darbas neatliekamas,o perkeliamas jai ant pečių.Daug darbo uždėta gana subtiliai –bendruomenėms už mažus  projektėlių  pinigus.

Patys gi iš visų tribūnų triūbija:ištrauksim,išviešinsim visas būvusių valdžių nuodėmes,o savo jų jau daugiau,nei anų kadencijų  veikėjų iš taip vadinamos opozicijos.

Galutinė išvada: valdžia oligarchų įtakoje degradavo,Ir aptarnauja tik juos.

M.Valsčius

Facebook komentarai
});}(jQuery));