Kainų komisiją baugina buvusios Komisijos pirmininkės likimas – „vilko bilietas“ už tinkamą Komisijos funkcijų atlikimą ????!!!!!! .

Kainų komisiją baugina buvusios Komisijos pirmininkės likimas – „vilko bilietas“ už tinkamą Komisijos funkcijų atlikimą ????!!!!!! .

 

 

    Buitinių vartotojų sąjunga iš Kainų komisijos  iki šiol  vis dar negauna  atsakymo,  kokios sankcijos   Energijos išteklių rinkos  įstatymo 191 straipsnio pažeidėjams yra   pritaikytos (pateikti jų sąrašą ).

Paskutinė gauta  informacija:

Komisija dar nėra priėmusi galutinio sprendimo dėl minėtų ūkio subjektų veiklos vertinimo. Šio vertinimo išvadas bei informaciją, susijusią su sankcijų teisės aktų reikalavimų nevykdžiusiems ūkio subjektams taikymu, Komisija paskelbs viešai.

     Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais Kainų komisija buvo pakartotinai paprašyta  informacijos:

 

Ø  Iki kada   Komisijos darbo planuose  nustatyta  priimti galutinį sprendimą dėl sankcijų taikymo.

 

Ø  Ar tokio plano nėra, o Komisija,  kaip sakoma, „tempia laiką“, kad sankcijos  būtų užmirštos.

 

Į tai Kainų komisija atsakė:

 

 

 

            2015 m. gegužės 19 d. raštu Nr. R2-(T)-1645 Komisija Jums teikė informaciją, jog dar nėra priimtas galutinis sprendimas dėl biokurą elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudojančių energetikos įmonių veiklos vertinimo, nes Komisija nėra baigusi minėtos procedūros vykdymo.

 

 

 

     Šio vertinimo išvadas bei informaciją, susijusią su sankcijų teisės aktų reikalavimų nevykdžiusiems ūkio subjektams taikymu, Komisija paskelbs viešai artimiausiu metu. Ir taip tęsiasi jau kelintas mėnuo.

 Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, nuobaudos veiksmingos tada, kada jos skiriamos nedelsiant.

    Sumoje vadovaujantis sveiko proto logika, galima teigti, kad Kainų komisija, kaip sakoma, „tempia laiką“, kad sankcijos  būtų užmirštos.

  Todėl ir kas gali paneigti, kad Kainų komisiją baugina buvusios Komisijos pirmininkės likimas – „vilko bilietas“ už tinkamą Komisijos funkcijų atlikimą …

 

Pranešimą parašė Antanas Miškinis ties 11:48 

Facebook komentarai
});}(jQuery));