Kaimynas siūlo tavo vaikui narkotikus? Tu žinai ką su juo daryti

drugs

drugs

Kaimynas siūlo tavo vaikui narkotikus? Tu žinai ką su juo daryti.

 

Dėkui Algimantui Rusteikai, jis atkreipė Lietuvos bendruomenės dėmesį į tam tikrų „asabų” siūlymą mūsų vaikus pradėti pratinti prie narkotikų.

Štai jų sąrašas:

Morgana Danielė

Kazys Starkevičius

Gabrielius Landsbergis

Aušrinė Armonaitė

Viktorija Čimilytė-Nielsen

Ingrida Šimonytė

Stasys Šedbaras

Tomas Vytautas Raskevičius

Silva Lengvinienė

Ieva Pakarklytė

Marius Matijošaitis

Vytautas Mitalas

Simonas Gentvilas

Virgilijus Alekna

Andrius Bagdonas

Evelina Dobrovolska

Antanas Guoga (atsiėmė parašą 2020-12-22)

Artūras Žukauskas

Kasparas Adomaitis

Paulė Kuzmickienė

Žygimantas Pavilionis

Dovilė Šakalienė

Gintautas Paluckas

Linas Jonauskas

Vytautas Gapšys

Domas Griškevičius

Tomas Biciūnas

Dalia Asanavičiūtė

Jurgitas Sejonienė

Audrius Petrošius

Arūnas Valinskas

Eugenijus Gentvilas

Kęstutis Glaveckas

Jonas Gudauskas

Matas Maldeikis

Kristijonas Bartoševičius

Vytautas Kernagis

Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė

Justas Džiugelis.

Skaitydamas šių žulikų ir narkodylerių lobistų pavardes, prisiminiau savo maištingą paauglystę.

Tais laikais labiausiai rūpinosi mano „teisėmis” ir visaip skatino mane „tapti suaugusiu” viena mano buvusi kaimynė. Ji buvo arši mano tėvų priešė, bet man ji buvo tikra draugė. Man atrodė, kad ji tikrai gera moteris suprantanti ko reikia paaugliui. Pasikvietusi mane pas save namo, įdėdavo pinigų alui (o kai kada ir nupirkdavo) nes anot jos: ” .. kvaili mano tėvai nesupranta ko reikia tikram augančiam vyrui”, įduodavo cigarečių nes „vyras neturi smirdėti ožiu, turi kvepėti taboka”. Rūpinosi ir kitomis panašiomis mano vaikiškomis „teisėmis ir gerove”.

Tik kai suaugau supratau ko ji IŠ TIESŲ siekė šita sena bergždžia karvė ir ko vertas buvo jos „draugiškumas” ir „rūpestis”. Ji taip ir nudvėse bevaikė, kažkokioje senukų marinimo valdiškoje įstaigoje.

Mano tėvų buvusi kaimynė ir jos „geranoriška veikla” tai tėra šiuolaikinių GLOBALIŲ rūpintojėlių, sumažintas prototipas. Kas tas mūsų priešas be galo mūsų nekenčiantis ir besistengiantis sunaikinti mus per mūsų vaikų ištvirkinimą? Patys vargani už trupinius nuo ponų stalo, šuniškai, besistengiantys iškrypeliai su šliundromis, vykdantys ĮSAKYMUS? Aišku ne. Šie marginalai, atmatos ir išvietės duobės kirminai tėra kruopščiai atrinkti, nušlifuoti ir į tinkamą vietą įstatyti sistemos sraigteliai. Įjunkite pagaliau Dievo duotas jums smegenis ir žiūrėkite į gylį. Tie kas turi išminties pradmenis atsakymą suras. O tie kas to atsakymo dar neradote, bent jau atsipeikėkite nuo idiotiško įsitikinimo, jog jų veikla yra mūsų gerovei užtikrinti.

Žiūrėdamas į šitą glitnią raganų, giltinių, lašininių, kanapinių, kupčių ir pan. ordą, klausiu savęs – kada ateis Užgavėnės, kuomet mes galėsime sudeginti jų visų motinėlę – MORĘ?

Parašęs ir išplatinęs šį tekstą, aš tikrai dėkoju Viešpačiui, kad neesu joks Bažnyčios tarnautojas, arba koks nors visuomeninis veikėjas ar kokios SODROS biurokratėlis. 

Kam daug duota iš to daug ir reikalaujama.

Privalėčiau žiūrėti į šias atmatas ir tylėti arba rinkti žodžius, kad neduok Dieve neįžeisčiau kokios universitetinės prostitutės, steroidais sudegintų smegenėlių muskulų kalno, nomenklatūrinės glitnios medūzos ar pasmirdusio iškrypėlio.

Todėl dar kartą dėkoju Dievui, kad esu paprastas darbinis asilas. 

p.s. Ir nors esu paprastas DARBINIS ASILAS, bet skaitantiems šį tekstą turiu priminti: Kai reikia, Visagalis Dievas, Dangaus ir žemės Sutvėrėjas pradeda kalbėti ir per asilą. Biblinė Balaamo asilės kalba yra geriausias pavyzdys. Ir nors Balaamas norėjo ją užmušti, nes ji elgėsi ne taip kaip numatyta, bet būtent jos elgesys išgelbėjo Balaamą nuo neišvengiamos mirties. O be to ir Kristus, Karalius ir Mesijas, į Jeruzalę atjojo sėdėdamas būtent ant šio darbinio gyvulio.

Ir dar pabaigai, savo tikėjimo broliams noriu priminti Kristaus žodžius: Sakau jums, jei šitie tylės – akmenys šauks! Tik kada nutyla vertingieji ir pašauktieji, Dievo liepimu pradeda šaukti visokie pakelių akmenys ir gyvuliai, tokie kaip aš. Nes Jis gali ir iš akmenų prikelti Abraomui vaikų.

Nuoširdžiai, Jūsų darbinis asilas

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));