Ką slepia R.Karbauskio „Naisių vasara”?

Kai patriotizmą užvaldo pinigai

Aš kaip visuomet pradėsiu nuo filosofijos, kuri grindžiama faktais. Kai žvelgiama blaiviomis akimis į Lietuvą, tai nepakraupti neįmanoma. Žinoma, jeigu tu dar nepraradai to jausmo, kuris žmogų skiria nuo sužvėrėjimo. Matome skandalingus faktus- prabangoje maudosi Landzbergių, Kubilių, Čeponių ir kiti klanai. O kur žmogus visą gyvenimą dirbęs, kūręs ateitį, tiesęs kelius ir visaip, kaip gražinęs Lietuvą. Kur jis? Kodėl jo uždirbtas turtas atiteko kažkam? Tam kuris gyveno po tėvelio sparneliu tegul ir buvusio dvarininko, ar kolūkio pirmininko, Kuris gali pasiglemžti tarybiniais laikais sukauptą žmogaus ašaromis ir prakaitu aplaistytą turtą. Kitas savo svajonę išpildo kažkada jo ainiams priklausiusia žeme, dvarais. Gobšumas juos užvaldo, o tu, tu dirbęs visą amželį, lieki tik su vištos plunksna, kuri savo skriaudą atgaivina- tu vėl vergas. Valstybės nėra, ji kapitalisto rankose. Ir tokių valstybių Lietuvoje daug, kurias valdo kapitalisto pasiglemžtas euras.

Pasižvalgykime. Naisiai , Šiaulių raj. garsiai skamba, o ištikrųjų, kiek žmogaus vargo, prakaito, ašarų sugėrė garsioji „Naisių vasara” – turiu galvoje jos finansavimą. Gavau žmonių prašymą, realiomis akimis pažvelgti į tikrovę Naisiuose: Išsižiojau ir likau nesupratusi. Žmonės kalba ir bijo, kad tik neprasitarčiau, neužsiminčiau apie juos. Bet gyvendama, šalia Naisių – prabilsiu. Ramūnas Karbauskis vienas iš „carų” kuris bando įvesti tvarką naisiečių kiemuose ir „virtuvėse”. O ištikrųjų.? Gerai, kad jis kovoja prieš alkoholizmą, bet ar tik kartą metuose surengta fiesta atbaidys bedarbius nuo stikliuko. Ar atvers tušti kultūros namai duris, ar atneš jam pagarbą jo laidos prieš TV kamerą.

Nežinau, kaip suprasti kiek bendrovių egzistuoja Naisiuose. Jeigu patys gyventojai to nežino, nesuprantu. Lyg tai viena Česlovo Karbausko, kita Ramūno Karbausko ir t.t. Pasidomėjau, kaip su darbais, viskas kaip ir visoje tėvynėje. Naisius taip pat palieka jaunimas, o ką dirbs, prasitarė moteriškė, jeigu moteris dirbdama apie 15 vai melžėja uždirba tik apie 350 eurų. O štai, kai paprašė darbuotojai nupirkti respiratorių, dirbant prie dulkių, chemikalų, tai vienas iš Vadų pasakė:

„tas nudvės, kitas ateis“( neminėsiu pavardžių, nes to prašė žmogus ). Tik pagalvojau nuo ko prasideda patriotizmas Naisiuose. O per televizijos kameras Ramūnas drožia drąsias kalbas. Noriu pasiteirauti, ką be išdrožtų statulų ir muziejaus, įrengto tarybinių laikų statiniuose pastatė pats? Štai ką išgirdau susitikus jaunimu, jie nelabai ką galėjo pasakyti apie tą muziejų. Didžiausias nuveiktas darbas, ką nuveikė Karbauskai tai iškastas tvenkinys ir didžiulis Kalnas žemių. Tiesa, gerai, vaikai turi kur pašliaužioti. O vietoj darželio, kažkokia šaudykla (kurios paskirties nesupratau) langai užkalti lentomis ir visas grožis. Sekmadieninis kūrybinis skatinimas, tušti sporto rūmai (taipogi tarybinis statinys) – užsiėmimų nėra. Ką gi, vykstame toliau. Kultūros namai (tarybinis statinys ) vidus sutvarkyta, išblizginta- kam? Užeinu į didžiulę salę ten 5-ios mergaitės ir šokių vadovė ir tai jau paskutinės repeticijos šokių grupei „ Stilius”. Nes jų čia nebus. Vadovė vadovaus kažkur kitur. gal Kuršėnuose^ gal dar kur nors rajone.

Supratau jog kažkam neparanku, o didžiuliai kultūros namai vėl stovės tušti. Pakalbinau mergaites, jos nusiminusios jų paskutinė viltis šokti- žlunga. Ir štai viena drąsesnė prabyla tegul bus tai Rita. Kodėl čia neberamus jaunimas, nėra vadovo. Jaunimas neturi kur pasilinksminti, nėra konkursų, šokių, dailiojo skaitymo. Kūrybos įvairių profilių būrelių.

Galima su tėvais suorganizuoti darbščiųjų rankų, mezgimo būrelius, o paskui ir vakarones, kurios praeitų linksmai, to nėra. Štai tau ir patriotizmas, Karbauskai. Tik išorinis blizgesys ir neaišku už kokias lėšas įgyti pastatai, dirbtuvės, sandėliai, fermos. Ir kam jie tarnauja.? Ar tik keletui savų naisiečių duonos kąsniui užsidirbti. O prabanga kažkam kitam. Kam iš tikrųjų priklauso Naisiai?. Kas meluoja, kad darbininko vidurkis 900 eurų, tu Ramūnai, ar gal buhalteriai suklydo?. Ir štai vieną atsakymą išgirdau, visas pelnas nukeliauja Ispanijon, kur gyvena Ramūno šeima, vaikai -taip mylintys Lietuvą ir kaimą. Kodėl jie Ispanijos sukurtame dvare gyvena?. Atsiprašau , gal ten jų namai, tik naisiečiai pavadino dvaru. O gal lietuviškos mokyklos perprastos?, O gal lietuviai kvepia medinėmis klumpėmis?.

Suprantame, kai vargšų dirbusių, visą gyvenimą, tėvų vaikai, užsienin vyksta duonos kąsnio ieškoti- o šitie Ar grįš jie j Lietuvą?. Gal, jeigu tėvas įlys į seimą, o galimai ir į premjerus. Gal ir grįš visiškai okupuoti Lietuvos. Gal Ramūnas atsakys naisiečiams į tuos klausimus , o ne vietoj atsakymo siūlys Landsbergių knygas.

O čia dar vienas įdomus teisybės ieškantis ir „sąžiningumą” puoselėjantis klausimas. Tai iš mano praeities, kuris labai primena ponios R. Šalaševičiūtės -sąžinės ir Kutūzovo bruožais išpūstą veidą. Ji prisipažino, jog kažkada davusi 100 eurų kyšį. Taip, kai dar nebuvo ministrė. Ką tas pasako?. Dabar jau mes valdžioje. Todėl elgsiuos taip, smerkiu kyšininkus..

O dabar aš apie save. Duosiu auką gydytojui, jeigu tik jis gelbės mano gyvybę. Nes jo atlyginimas toli iki ponios Rimantės ir kitų valdininkų. Aukosiu, padėsiu išgyventi gydytojui, nes jis dieną, naktį aukoja save dėl žmogaus gyvybės.

O dabar apie ponią Rimantę, ko ji laukė iš manęs, kai aš negalėdama gauti pagalbos svetimiems kaimo vaikams , iš Pakruojo rajono vaikų teisių tarnybos, ( V. T ) kreipiausi į ją, atveždama tuos vaikus kurie gyveno palapinėse, nes motina pragėrė jų tėvo puse namo. O namo vagystę, nuo vaikų, patvirtino ir Lygumų seniūnas, pasirašydamas neteisėtos nuosavybės įteisinimo aktus. ( Paskui atsiprašė). Rimantė mus išprašė piktai iš kabineto lauk, buvo ir „Karšto komentaro” redaktorė. Ką gi, grįžome, bet aš ir „Motinų klubas” nenusileidome, nors Rimantė nutarė mane paduoti į teismą, kaip aš kažkokia žurnalistė galiu vaikus atveži per mokslo dienas pas ją, 250 km , be motinos sutikimo. Čia jau pirmas, jos kaip teisininkės, kvailumo laipsnis. Kuri motina pasirašys, kad vaikai eitų kovoti prieš ją. Ir ką gi?. Du metus buvau tampoma po teismus nuo 2008m iki 2010 m. Neturėjau ramybės. Ir verdiktas- motina prisipažino kalta, ir atsiprašė- namas grąžintas vaikams ir šiandien gyvena, nors Pakruojo vaikų teisės „maloniai” perėmė globoti šeimą ir „globojo” kol vaikai nuėję savo keliais ir šiandien skursta . Net nebaigę mokyklos, neturintys darbo.

Mums buvo įsakyta nesikišti, nes yra motina. Tai buvo Pakruojo vaikų teisių ir Šalaševičiūtės verdiktas. O tikrą teismo patvirtintą verdiktą pridedu.

Tai ne vienas grubus Šalaševičiūtės pažeidimas, elgesys su žmonėmis ,skaudus jos apsimelavimas ir apie D. Kedytės likimą, kam parduota mergaitė?.

Nepamirškime, jog vergija Lietuvoje grįžta. Ką atsakys Marijampolės prokuratūra , kodėl V. Kižys negali prisiregistruoti savo tėvų name kelis metus tęsiasi ši enciklopedija? ir 1.1 .

Kodėl Vaigauskas nurašė jo tapatybę ir žmogus neturi teises balsuoti ,nors egzistuoja Lietuvoje, dirba, moka mokesčius ir 1.1. Kas čia vyksta gerb . prokuroras gali dirbti ir dėstytoju ir vyr. prokuroru Marijampolėje, o žmogus negali teisėtai įsitvirtinti savo tėvų name visą laiką jame gyvenęs.

Dabar, Tėvynėje netinki valdžiai – žūtis avarijoje, psichuškė arba begalines virtinės teismų ir nusikaltėlis laisvas , o tu kaltas. Susimąstykite apie patriotizmą ir atslenkančią vergiją Lietuvoje

Pagarbiai: Birutė Dilpšienė „ Motinų klubo” moterys.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));