Juozaitis prašo prokurorų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LRT šmeižto

Juozaitis prašo prokurorų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto

 

Gegužės 7 d. kandidatas į Lietuvos Prezidentus Arvydas Juozaitis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LRT apie jį išplatintos, esą, šmeižikiško pobūdžio informacijos.

„2019-04-23 06:30 LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ inormaciniame siužete „Kandidatų į LR Prezidentus portretai – Arvydas Juozaitis“ buvo išplatinta šmeižikiško pobūdžio  informacija apie Arvydą Juozaitį, kandidatą į LR Prezidentus. Kreipiuosi ne privačių teisių gynimo tvarka, bet tik dėl to, kad LRT veiksmai prieš kandidatą į prezidentus turi platesnę visuomeninę reikšmę. Įtemptoje LR Prezidento rinkiminėje kovoje konkurentai naudoja įvairias viešųjų ryšių priemones, siekdami sukritikuoti, sumenkinti ar diskredituoti vieni kitus.  Aš priimu aštrią, kartais net nepagrįsta kritiką, tačiau kaip tai yra daroma per Lietuvos nacionalinį radiją ir televizija, kuris yra Lietuvos  visuomeninis transliuotojas, kurio misija tarnauti visuomenei, teikti objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias programas, vienijančias ir telkiančias pažangai, man atrodo, kad daroma tyčia siekiant mane apšmeižti“, – rašoma A. Juozaičio pareiškime Generalinei prokuratūrai.

 

Judėjimo „Lietuva yra čia“ informacija


 Daugiau žinių:

 Jonas
Vaiškūnas, atstovas viešiesiems ryšiams, 8-682 14559, jonas.vaiskunas@gmail.com

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2019-05-05
generaliniam prokurorui p. Evaldui Pašiliui

PAREIŠKIMAS DĖL IKITEISMINIO TYRIMO PRADĖJIMO PAGAL LR BK 154 str. 2 d.

2019-04-23 06:30 LRT radijo laidoje „Ryto garsai“ inormaciniame siužete „Kandidatų į LR Prezidentus portretai – Arvydas Juozaitis“ https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000066142/ryto-garsai-10-dienu-beliko-iki-termino-kai-turime-pateikti-pajamu-ir-turto-deklaracijas buvo išplatinta šmeižikiško pobūdžio informacija apie Arvydą Juozaitį, kandidatą į LR Prezidentus. Kreipiuosi ne privačių teisių gynimo tvarka, bet tik dėl to, kad LRT veiksmai prieš kandidatą į prezidentus turi platesnę visuomeninę reikšmę.
Įtemptoje LR Prezidento rinkiminėje kovoje konkurentai naudoja įvairias viešųjų ryšių priemones, siekdami sukritikuoti, sumenkinti ar diskredituoti vieni kitus. Aš priimu aštrią, kartais net nepagrįsta kritiką, tačiau kaip tai yra daroma per Lietuvos nacionalinį radiją ir televizija, kuris yra Lietuvos visuomeninis transliuotojas, kurio misija tarnauti visuomenei, teikti objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias programas, vienijančias ir telkiančias pažangai, man atrodo, kad daroma tyčia siekiant mane apšmeižti.
Aukščiau paminėtoje LRT radijo laidoje buvo sudėti tendencingi teiginiai ką galima būtų blogo pasakyti apie mane kaip kandidatą į LR Prezidentus, bet šie teiginiai neatitinka tikrovės yra šmeižikiški:
„… į Lietuva pasikvietė Vokietijos kraštutinius dešiniuosius, pasisakančius už Krymo aneksiją ir prieš imigrantus. A. Juozaitis partiją „Alternatyva Vokietijai“ vadina humaniška ir  pritaria, esą, tik imigrantų klausimu.“,
„… jo suburtas Sambūris LYČ „…visuomeninio rinkimų komiteto pavidalu stengsis patekti į Europos Parlamentą“
Teisės doktrinoje laikoma, kad paskleista informacija yra konkreti, o jos turiniu turi būti faktai, kuriuos galima patikrinti. Žinia yra informacija apie faktus ir jų duomenis – reiškinius, dalykus, įvykius, grindžiama tiesa, kurią galima užtikrinti patikrinimo bei įrodymo priemonėmis. Pareiškime paminėtos melagingos žinios neatitinka tikrovės, yra prasimanytos, tai yra šmeižimas ne tik, kad paskleista informacija neatitinkanti tikrovės, bet ir paniekinanti ir pažeminanti mane, siekiant pakirsti pasitikėjimu LR Prezidento rinkimų išvakarėse. Demokratinėje visuomenėje tokios šmeižikiškos informacijos LR Prezidento rinkimų kampanijos metu skleidimas, ne tik šokiruoja, trikdo visuomenę, bet ir nepagrįstai formuoja neigiamą įvaizdį apie mane kaip kandidatą į LR Prezidentus. LRT radijo laidoje paskleisti teiginiai buvo padaryti jų nepatikrinus, todėl jie yra neteisėti.
Kalbėti apie sąžiningą suklydimą, negalima, nes LRT atsakingi asmenys, išsamiai nepatikrino gautos informacijos, nors privalėjo įsitikinti jos teisingumu, turėjo ypač atidžiai ją įvertinti rinkimų kampanijos laikotarpiu, tačiau to tyčia nepadarė. Informacijos tikrumo nepatikrinimas sudaro pagrindą tiesioginei tyčiai egzistuoti, todėl prašome Jūsų pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 154 str. 2 d.
LRT atsakyme į Arvydo Juozaičio raštą (pridedami), kuriame jis pagal Visuomenės informavimo įstatymo normas reikalauja paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją ir pagal Prezidento rinkimų įstatymo 46 str. suteikti jam atsakymo teisę, LRT pripažįsta, kad vienu atveju padarė klaidą ir ją paneigė, o kitu atveju klaidos nepripžįsta, nors remiasi šaltiniais, kurie neduoda jokio pagrindo LRT išplatintiems teiginiams.

 

Konkrečiai, LRT informaciniame siužete teigiama, kad Arvydas Juozaitis pasikvietė į Lietuvą „kraštutinius dešiniuosius“, kurie esą „pasisako už Krymo aneksiją“. Aš iš tiesų paviečiau į Lietuvą trečios pagal dydį Bundestago frakcijos atstovus, kurie atstovauja politinę partiją „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). Man nėra žinoma, kuo remiantis šiuos politikus LRT vadina „kraštutiniais dešiniaisiais“, tačiau man yra žinoma, kad nei tie konkretūs asmenys, kuriuos pakviečiau, nei pati AfD niekad nėra pritarę Rusijos įvykdytai Krymo aneksijai.
Atvirkščiai, tiek viešnagės Lietuvoje metu, tiek ir kituose pasisakymuose AfD partiją atstovaujantys asmenys smerkia Rusijos agresiją prieš Ukrainą (žr. mano rašte nuorodą į dr. Christian Wirth interviu) ir gina jos teritorinį vientisumą. Pridedame keturių už AfD politiką atsakingų pareigūnų, Bundestago narių laišką, kuris įrodo, kad AfD niekad nėra pasisakiusi už Krymo aneksiją. LRT remiasi šaltiniais, kurie nurodo, jog kažkokie Berlyno savivaldybės nariai privačiai nuvyko stebėti vadinamojo „referendumo“ Kryme. LRT žurnalistai ir teisininkai yra pajėgūs suprasti, kad jei Vilniaus savivaldybės konservatoriai kur nors nuvyktų ir ką nors viešai pasakytų, tai nereiškia, kad tokia yra konservatorių partijos pozicija. Tačiau ne tik šiame siužete, bet ir kitur LRT nuolat teigia, kad AfD esą pasisako už Krymo aneksiją. Atkreipiu dėmesį ir į tai, kad aš jokių Berlyno savivaldybės veikėjų nė nepažįstu, jų į Lietuvą nekviečiau, nė neplanavau to daryti. Mūsų judėjimo „Lietuva yra čia“ atstovai buvo susitikę Berlyne ir su kai kuriais atsakingais AfD Berlyno vietinės savivaldybės politikais, kurių vienas yra net centrinės AfD valdybos narys (pulk. Georg Pazderski), kuris ilgai dirbo NATO atstovybėse. Jis mums paaiškino, kad net ir vietinius AfD politikus kaltinti Krymo aneksijos pripažinimu būtų, švelniai sakant, visiška nesąmonė.
LRT nė neketino, neparodė intereso sąžiningai ir profesionaliai išsiaiškinti tiesą. Tai reiškia, kad LRT ir toliau sistemingai platins savo propagandinius, prieš mano kandidatūrą nukreiptus, visuomenę dezinformuojančius teiginius. LRT vadovybė tyčia pasirinko tokį kelią. LRT taip pat nesuteikė man atsakymo teisės, kurią numato Prezidento rinkimų įstatymas (dėl to kreipėmės į VRK).
Įrodymų, kad LRT veikia ne tik tyčia, bet ir sistemingai, netrūksta. Antai ir š.m. kovo 15 d. Lietuvos radijas platino klaidinančią informaciją, kad VRK esą panaikino už Arvydo Juozaičio kandidatūrą kovo 2-3 d. piliečių surinktus parašus, nors VRK nusprendė priešingai. Gal tai vėl buvo klaida, nepatikrinus informacijos, tačiau tokios šiurkščios klaidos rodo sąmoningą tendenciją, tyčinį neatsakingumą. Rašiau raštą į Lietuvos radiją, tačiau nei atsiprašymo, nei klaidos pripažinimo ar paneigimo nesulaukiau.
LRT motyvuoja tuo, kad ne jie pirmieji pranešė informaciją dėl AfD požiūrio į Krymo aneksiją. Taip, teisingai, jie už kitų pirmą kartą paskleistą informaciją pagal Visuomenės infromavimo įstatymą neatsako (mūsų žiniomis, tą padarė TS-LKD politikai, kurie bendradarbiauja su AfD konkurentais Vokietijoje). Tačiau po to, kai paaiškėjo, kad informacija gali būti neteisinga, LRT pareiga buvo: a) ją patikrinti; b) ją paneigti, kadangi kitų paskleistos informacijos paskleidimas nuo paneigimo pareigos, kaip ir nuo atsakymo teisės neatleidžia. Be to, jei tai buvo ne pačios LRT informacija, privalu buvo paskelbti, kokiu šaltiniu remiamasi ir kas jame iš tiesų pranešama. Tai vėl įrodo tyčinę, neteisėtą LRT veiką.
LRT atsakyme į mano reikalavimą teigiama, kad asmuo, siekiantis apginti savo garbę ir orumą pagal Visuomenės informavimo įstatymą esą turi teisę reikalauti neteisingą informaciją arba paneigti, arba suteikti jam galimybę atsakyti. Tačiau LRT teisininkai tikriausiai neskaitė Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo arba jis jiems šiuo atveju nerūpi. O šio įstatymo 46 str. 6 dalis aiškiai sako:

 

„6. Visuomenės informavimo priemonės, paskelbusios kompromituojančią medžiagą apie kandidatą į Respublikos Prezidentus, kandidato į Respublikos Prezidentus ar jo patikėtinio reikalavimu privalo ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki rinkimų dienos paskelbti kandidato į Respublikos Prezidentus ar jo patikėtinio atsakomąją nuomonę.“
Dėl neteisingos informacijos apie mano vadovaujamo judėjimo „stengimąsi“ patekti į Europos parlamentą informacija buvo išties paneigta, ir LRT sutiko, kad tai buvo pakankamai reikšminga klaida, tačiau mano teisę į atsakomąją nuomonę tiek šiuo, tiek „Krymo aneksijos“ atveju atsisakė įgyvendinti, nors iki rinkimų dienos liko lygiai 5 dienos. Tai irgi piktybinio veikimo požymis, trukdymas rinkėjams.
Ta proga nurodau ir Prezidento rinkimų įstatymo 44 str., kuriuo taip pat rėmiausi savo rašte, tačiau LRT jis taip pat nerūpi (gal rūpės Generalinei prokuratūrai?):
„44 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą
Asmenys, smurtu, apgaule, grasinimais, papirkimu arba kitu būdu trukdantys rinkėjams įgyvendinti teisę rinkti Respublikos Prezidentą ir būti išrinktam Respublikos Prezidentu, organizuoti ir vykdyti rinkimų agitaciją, pažeidę rinkimų agitacijos tvarką, paskelbę arba kitaip platinę melagingus duomenis apie kandidatą į Respublikos Prezidentus [paryškinta mano] ar trukdę kandidatui į Respublikos Prezidentus susitikti su rinkėjais arba kitaip pažeidę šį įstatymą, taip pat rinkimų komisijų nariai ar kiti pareigūnai, suklastoję, sugadinę, sunaikinę, pagrobę ar paslėpę rinkimų dokumentus, neteisingai suskaičiavę balsus, pažeidę balsavimo slaptumą arba kitaip pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“
LR Baudžiamojo kodekso 172 str. numato baudžiamąją atsakomybę iki dviejų metų laisvės atėmimo, jeigu trukdoma rinkėjams. Vienas iš trukdymų pagal BK – tai apgaulė.

Pagarbiai,
Dr. Arvydas Juozaitis
Priedai:
2019-04-25 A.Juozaičio reikalavimas paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją ir suteikti atsakymo teisę (3 psl.)
Nacionalinio radijo ir televizijos 2019-04-29 atsakymas dėl A.Juozaičio reikalavimo (3 psl.)
2019-05-05 Vokietijos politinės partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) atsakingų frakcijos pareigūnų Bundestage laiškas A.Juozaičiui (1 psl.).
A.Juozaičio štabo nario Algio Avižienio AfD laiško teksto el.paštu atsiųstas vertimas (1 psl.)

Facebook komentarai
});}(jQuery));