Jeigu Ukraina kris – sekanti Lietuva …

bobos dvi geria

bobos dvi geria

Puota maro metu …

 

Jau bus greit mėnuo, kaip Ukrainoje gimsta stebuklas- per dideles žmonių aukas Ukrainos valstybė laikosi prieš Rusijos imperiją.

Ir duok Dieve, kad jam pavyktų užgimti.

Kaip ten bebūtų šio stebuklo nenori ir Rusijos imperija ir Vakarai.

Būtent Vakarai,

Ir dėl kelių priežasčių.

Savaime suprantama, kad jiems nusibodo nesibaigiantis Rusijos vykdomas Ukrainos puolimas į vairiausiomis priemonėmis.

Kita vertus Vakarams didelį nerimą kelia tai, kas nutiktų su Rusijos imperija, jei ji pralaimėtų karą.

Nes gali nutikti ir taip, kad Rusijos imperija pasidalintų į kelias dalis.

O juk Rusija branduolinė valstybė.

Čia prisiminkime, kaip Vakarai nenorėjo, kad iš  Sovietų imperijos pasitrauktų Pabaltijo valstybės.

Vakarams reikėjo vienos nusilpusios Sovietų imperijos, o  ne jos subyrėjimo.

Deja tai faktas akivaizdus ir nepaneigiamas.

Prisiminkime, kaip iš Ukrainos spruko JAV ir kitų valstybių ambasados: pirma iš Kijevo į Lvovą, o po to namo …

Ir taip padarė trys NATO narės, pasižadėjusios užtikrinti Ukrainos sienų neliečiamumą.

Tai rodo, kad jos tikėjosi greitos Rusijos imperijos pergalės.

Tačiau į vyko stebuklas.

Ir kad jis neužgestų Ukrainai verkiant reikia veiksmingos karinės pagalbos.

O vietoje to Vakarai tariasi, posėdžiauja , taškosi pareiškimais i r pan.

Kad apramintų  nesusivokiančią  Pabaltijo šalių visuomenę,  siunčia į jas   grupeles kareivių.

Tuo tarpu juk su šiomis šalimis yra ratifikuotos karinių bazių steigimo sutartys.

Ir nors tai buvo dar D. Grybauskaitės prezidentavimo laikais, tačiau tų bazių taip ir nėra ir nenusimato …..

O be šių bazių JAV ir NATO pažadai  apginti Pabaltijį yra tokios pat vertės, kaip Ukrainos sienų neliečiamybės užtikrinimas …

O  yra kaip yra – Arba Vakarų sankcijos Baltarusijai, jos izoliavimas,  buvo  tyčia skirta jos pajungimui Rusijai, tikslu  jai palengvinti Ukrainos užgrobimą.

Arba Vakarai visiškai nuprotėjo.

O rezultatas – Lietuvos siena su Rusija ~ 1000 km, o Latvijos Daugpilis, kur 80 procentų rusakalbiai, atsidūrė už 30 km nuo Rusijos, kaip ir mūsų Vilnius ….

O  ekspertai prognozuoja, kad jeigu Ukraina kris – sekanti Lietuva …

Ir apie visa tai tyla – valdžios ir visuomenės vienybė …….

O Seimas ir valstybės vadovas  esant tokiai situacijai postringauja apie kažkokį tai Rusijos imperijos atgrasymą …….

O kodėl gi jiems  to nedaryti, jeigu  galima tai daryti ???

Kaip sakoma, puota maro metu .

 

 

 

..

 

 

 

 

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis

Facebook komentarai
});}(jQuery));