Jeigu nebūčiau įstojęs į kunigų seminariją, būčiau miškininkas

IMG_20200304_145007

IMG_20200304_145007

Jeigu nebūčiau įstojęs į kunigų seminariją, būčiau miškininkas       

 

IMG 20200304 145007                          

Klebonas  Marijonas  Savickas  šiemet  vasara  švęs  70 metų. Nuo  1983 metu  klebonauja Mielagėnuose. Miestelis Ignalinos  rajone  netoli Baltarusijos  pasienio, visai netoliese  Paliesiaus  dvaras.      Miestelyje  ambulatorija, pastas, ,seniūnija, dvi  parduotuves, globos  namai (akcininkas  klebonas) ir  Šv. Krikštytojo  bažnyčia  pastatyta 1790m. su varpine  ir  tvora. Susitikome  priės  kovo  11ta ( Lietuvos  nepriklausomybes  diena.  )    Klebonas  prisiminė, kad  sovietmečiu  Helsinkio  nutarimu  buvo  pasirašyta  sutartis, kad  bus  gerbiama  tikinčiųjų  ir apskritai  žmonių  teises, bet buvome  stebimi  tam tikru   struktūrų, buvome  prispausti  gyvenome  gerokai  kukliai, dievas  mus sukūrė  laisvus, net  šventame  rašte  pasakyta : Laisvas  žmogus  gali  buti  tik  nesavanaudis, laisvas  yra  tas kuris myli, savo  tėvynę, gimdytojus, artimus  žmones. O jeigu myli  tik  save  tampama vergu.  O ką  matome  dabar?  O dabar  šventes  švenčiame, bet  jau  nebelieka  kam  švęst, kaimai  merdėja, jaunimas  išvažiuoja  dirbti  i  užsienį  , valdžios  viršūnėse  kova  dėl  šiltos  vietos.   2016m. Sudegė Ceikiniu Šv. Mergeles Marijos  vardo  bažnyčia  statyta 1773m.ir  ne  karta  niokota  gaisru, bet  kaskart atstatyta, aš  kaip  parapijos  administratorius  sako  Klebonas, prižadėjau  parapijiečiams, kad  Maldos  namai  bus  atstatyti. Šiandien  bažnyčia  atstatyta  ir  vyksta  pamaldos. Tik  labai  gaila, kad  per  si  gaisra  sudegė  bažnyčioje  buvęs  kultūros  paminklas  20 a. pirmos  puses  liaudies  meistro  darbas-skulptūrą  ,,NUKRIZIUOTASIS,,   Sovietmečiu  įstojęs  Marijonas  Savickas  i kunigu  seminarija  baigęs  ja, trumpai vykaravo Švenčionyse, dabar  klebonauja Mielagėnuose, atlieka  ir  tęsia  bažnyčios, klebonijos, seneliu  globos  namu (kur  gyvena 75 gyventojai) , kapiniu  ir  kitus  renovacijos  darbus.

melagenu

Restauravo V. Šmakausko  ir  kitu . dailininku  paveikslus, skulptūras, vargonus, didiji  bažnyčios  varpa  (2005) ir  kt. meno  vertybes. Klebonas  kartu  mokėsi  su Ričardu  Jakučiu  kunigu  seminarijoje, mate  jo  kolekcija, Taipogi  pažinojo  kunigą Ričardą  Mikutavičių, kurio  meno  vertybes  po  jo  nužudymo dar  visos  iki  šiol  nesurastos.  Atsisveikinant  su  klebonu  paklausiau, jeigu  nebūtu  įstojęs  i kunigu  seminarija, kuo  būtumėte  buvęs?       Miškininku  arba  statybininku, man  labai  patinka  gamta, miškas, pievos, neužteršta  aplinka, juk  tai  mūsų  namai! Statybos -tai  matote  it dabar  dirba  statybininkai, ruošiasi  pavasario  darbams. PS. Gerokai  atokiau  nuo sostines  , Lietuvos  pakraštyje  dar išlikę  žmonių  kurie   savo  entuziazmu  sutelkia  žmones puikiems  darbams, įkvepia   tikinčiuosius  prisidėti  prie lietuvybės tradicijų, todėl ir  i šventes čia  sutraukia ne  tik  parapijiečius bet  ir svečius ne  tik  iš visos  Lietuvos.                                                                                                              Birute Mažeikiene.

Facebook komentarai
});}(jQuery));