Iš Alfonso Mikulskio žemę pavogė ..teisėjų klanas, suklastojęs amerikonui už akių tapatybę ir žemės nuosavybę, kurios jis neprašė

Mikulskis

Mikulskis

Iš Alfonso Mikulskio žemę pavogė ..teisėjų klanas, suklastojęs amerikonui už akių tapatybę ir žemės nuosavybę, kurios jis neprašė

Kristina Sulikienė

 

 

Mikulskis

 

Vasarį kreipėsi Alfonsas Mikulskis su prašymu išnarplioti kazusą, kai 1927 metais miręs jo dėdė Liudas Jankus tariamai 1936 metais pardavė savo žemę kažkokiam Mažeikai: kurio jokie archyvai nė padujų nerado nei Biekšių kaime, nei apskritai, Kelmės apylinkėse.

Nors senasis Civilinis kodeksas atstovauti teismuose leido tik asmenims, kurie turi teisinį išsilavinimą, arba priklauso asociacijai kartu su nukentėjusiu asmeniu, už akių vagiant Liudo Jankaus žemę, aferistai nesigėdino nepateikti jokio dokumento.

Štai Vytautas Mažeika, kuris neva ieško žemės, nei viename teisme nedalyvavo, ir nepridėjo nei vieno savo TAPATYBĘ, tuo labiau PILIETYBĘ  (bet kurios pasaulio valstybės), įrodančio dokumento.

1992 metais į Lietuvos teismus kreipėsi Juozas Zavadskas (parašyta „pareiškėjas“, vėliau nubraukta ir parašyta „atstovas“).

Juozas Zavadskas gyvena Vilniuje, tačiau neva atstovauja amerikoną Vytautą Mažeiką.

Prie pareiškimo nustatyti juridinį faktą, kad Vytautas Mažeika yra tremtinys, neprideda NEI VIENO DOKUMENTO.

Tik parašo, kad kaimynai perspėję Mažeikų šeimą 1941 metais dėl trėmimo, o vėliau žinojo, kad tikrai ištrems grįžę rusai (kad rusai grįž niekas nežinojo šiaip jau, traukėsi persigandę žydšaudžiai – kurie bijojo sušaudymo už nusikaltimus prieš žmoniją; traukėsi ir karininkai, kurie nežudė žydų, bet bijojo sovietų, kad už priklausymą nacių kariaunai užmuš), todėl pasitraukė, bet esą dokumentų nelikę, todėl su dviem liudytojais Mažeikos tremtinio statusas nustatomas.

Teismas neišsianalizavęs nei vieno dokumento, nes nepridėtas niekas, tiksliau, teisėja R. Mickevičienė, o ne teismas, 1992 12 08 nutarė dėl Juozo Zavadsko, neaišku, kokį ryšį turinčio su byla, ir ar turėjusio teisę atstovauti, bei ar Vytautas Mažeika iš viso galėjo būti Lietuvos teismų subjektas, nes tuo metu buvo Amerikos gyventojas – kieno pilietis, neaišku, nepridėtas nei vienas dokumentas – pareiškimą tenkino, nes jis teikiamas žemės susigrąžinimo tikslais.

1993 10 05 tas pats Juozas Zavadskas, kreivai „laimėjęs“ Vilniaus 1 apylinkės teismą, ir už akių visiems tame tarpe ir Lietuvos Respublikai nustatė juridinius faktus – nors Lietuvos generalinė prokuratūra, ir kitos atsakingos įstaigos atidžiai tikrindavo, kad žydų žudikai, nacių kolaborantai negautų nukentėjusiojo, tremtinio statuso – kreipėsi jau į Kelmės rajono teismą.

Šioje byloje dėl tremtinio statuso atsakingos institucijos, kurios buvo atsakingos už trėmimo fakto patikrinimą – neįtrauktos.

Priminsiu, jog tremtinio statusas be specialios įstaigos kaipo Gyventojų rezistencijos tyrimo centro – nenustatinėjamas,  nes toks pareiškimas gali būti kreivas, melagingas. ir neatitikti tikrovės; toks pareiškimas pirma turi būti patikrinamas archyvuose, pagal trėmimų sąrašus, pagal archyvines baudžiamąsias bylas – gal žmonės dalyvavo žydų žudyme, o dabar bando „išsiplauti“ biografijas, ir paversti save tremtiniais – nes jokio trėmimo fakto nėra – pareiškimų surašymo ir nagrinėjimo metu Vytautas Mažeika ramiai gyvena JAV, jeigu aišku buvo gyvas tuo metu – nes niekas jo nei dokumento prašė, o to dokumento ir nėra.)

Antrame teismų etape Juozas Zavadskas pateikia fantastinį sugertuko lygio popieriuką, neva įrodinėdamas Vytauto Mažeikos tapatybę – kad toks žmogus iš viso egzsistuoja.

Nematytas idiotizmas, kuris Kelmės rajono apylinkės teismui (teisėjas Rudaitis) – tinka.

Nors kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą ir kitas institucijas tuo metu jau reikėjo pateikti Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba nuolatinio gyventojo pažymėjimą, Juozas Zavadskas teismui pateikia 1993  01 11 Pažymą.

2 liudytojai kurie Vytauto Mažeikos gimimo metu dar net nebuvo pradėti, liudija:

Valčiukienė, gimusi 1922 metais, ir Janulaitis, gimęs 1928 metais, pirma raštu pas notarę paliudija, jog jiems yra tiksliai žinoma, kad Vytautas Mažeika gimė 1921 sausio 15 dieną Šiaulių apskrityje, Sidorių km.

Liudytojas teisiškai toks asmuo, kuris žino apie įvykio aplinkybes, matė, atsimena, ir gali paliudyti.

Taigi, Valčiukienė gimusi 1922 metais, atsimena, kaip dalyvavo metais anksčiau – tai yra, 1921 m.-gimusio Vytauto Mažeikos gimime.

Tą patį atsimena ir Janulaitis, gimęs 7 metais vėliau (1928 m.) negu asmuo, kurio gimimą jis matęs, atsimena ir gali paliudyti.

Jūs turbūt visi matote bylų idiotizmą, tuo labiau, kad vėliau užsiklausdamas į visus archyvus, Alfonsas Mikulskis įsitikino, jog toks žmogus Vytautas Mažeika niekada Biekšių kaime negyveno, jokios nuosavybės nevaldė.

Tai rodo ir faktas, kad Vytautas Mažeika gal netgi neegzistuojanti tapatybė, nes jis nei viename teisme nedalyvavo, ir dokumentų jokių įrodančių tapatybę – neturėjo.

Vienintelis jo tapatybės „dokumentas“ – dviejų susitarusių melagių liudijimas.

2008 metais į teismą atsinaujinti praleistą terminą prašymui paduoti kreipėsi Alfonsas Mikulskis.

Šiaulių apygardos administracinis teismas prašymą tenkino, nustatė terminą pateikti į žemės tarnybą visus dokumentus.

Pretendentas pateikė visus įrodančius jo šeimos nuosavybės teisę dokumentus, tačiau sprendimo sugrąžinti dar tarpukariu teisėtai, už pinigus įsigytą žemę, ir dėl kurios įsigijimo yra išlikę visi notarų įrašai – o ne kokiais nors kreivais juridiniais faktais Alfondsas Mikulskis tai įrodinėjo – nesulaukė iki šios dienos, todėl kreipėsi į „Laisvo laikraščio“ redakciją teisinės ir viešinimo pagalbos.

Praėjo 9 metai, ir žemė jam negrąžinama.

Kodėl?

Atsirašinėjama, kad tai Alfonsas Mikulskis, kuris pristatė visus dokumentus, niekada neturėjo jokios žemės nuosavybės, o štai amerikonas Vytautas Mažeika, kuris nesugebėjo ne tik pateikti dokumento apie save, įrodančio, jog jis apskritai egzistuojantis, o ne išgalvotas personažas, turėjo.

Tačiau LR Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo įstatyme nėra parašyta, kad jeigu žemės nuosavybė yra suklastota, ir perleista dvasioms iš Užjūrio (priminsiu, jog kadangi Vytauto Mažeikos nei vieno dokumento – nėra, jam ir nuosavybė negalėjo būti atkūrinėjama, nes įstatymas galioja išimtinai tik LR piliečiams), ir gali būti žydų žudikams, – nes kitaip kodėl nėra nei vieno dokumento, ir žmogus daromas tremtiniu dargi jam už akių? – tai negrąžinama žemė.

Žemės negrąžinimo atvejai labai aiškūs, ir išvardyti.

Alfonsui Mikulskiui neturi rūpėti, kad Agrarinės reformos tarnyba su teismų mafija užsiėmė dokumentų klastojimu.

Pavarčius bylą kyla klausimas, ar tas Vytautas Mažeika iš viso žino, kad jo vardu buvo keliamos bylos, kad jo gimimas buvo dviejų susitarusių melagių liudijamas? Ar čia tikrai jo gimimo data?

Be to, visos bylos vyko Alfonsui Mikulskiui ir tuo metu gyvai jo mamai, kuri buvo šios žemės tikroji savininkė – nedalyvaujant, sprendimai – negaliojantys.

Tačiau Alfonsui Mikulskiui visi į kuriuos jis kreipėsi, siūlė akcentuoti vienintelę detalę – kad Liudas Jankus 1927 miręs negalėjęs 1936 metais parduoti žemės.

Žmogus tiek užsiciklino ties šiuo vienu faktu, jog tai užgožė bet kokį analitinį mąstymą, ir žmogus net nepastebėjo, jog tas Vytautas Mažeika netgi neegzistuoja, o išgalvotas asmuo, kuris neturi jokių dokumentų, ir visų pirma, kadangi Mažeikos nepažymėti ir archyvinėse knygose – Lietuvos centrinis valstybės archyvas atsiuntę Biekšių kaimo gyventojų sąrašą, aiškiai nurodė, jog Mažeikos niekada ten negyveno, ir jokio turto nevaldė, bei joks turtas nuo jų nebuvo nacionalizuotas – štai nuo šio fakto pradėjus, būtų atnarpliota, jog teismai iš anksto susitarę su Juozu Zavadsku, tyčia suklastojo nutartis, o vėliau buvo pavogta 33 hektarų valstybinės žemės, kas yra didelės vertės turtas, veikiant nusikalstamo susivienijimo, iš anksto susitarusių organizatorių ir dalyvių – pagrindu.

Tuo metu Alfonsas Mikulskis nebuvo kreipęsis dėl žemės nuosavybės grąžinimo, ir formaliai žiūrint, ta žemė vis tiek nebuvo bešeimininkė – ji priklausė valstybei.

Šioje byloje visų pirma yra apvogta valstybė, ir Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kuri visą laiką atsirašinėjo Alfonsui Mikulskiui, visų pirma turėjo įsigilinti į tai, jog žemės nuosavybė suteikta asmeniui, kuris to iš viso neprašė – Vytautas Mažeika nedalyvavo nei viename posėdyje, niekur nėra išreikšta jo valia, bylose dėl juridinio fakto nustatymo dėl jo paties, labai keista – pats pareiškėjas NEDALYVAVO. Vadinasi, jam šios bylos – nereikalingos, jis nebuvo suinteresuotas jų baigtimi. Neįtikėtina nesąmonė, kai juridinio fakto byloje nedalyvauja pats pareiškėjas…Tai kas tada įrodinėja juridinius faktus, ir kieno naudai tai daroma?

Be to, Vytautas Mažeika – ne Lietuvos pilietis, neturėjo gimimo liudijimo, niekada negyveno Biekšiuose.

Įrodinėti kažką per juridinio fakto bylas galima tik tada, kai pareiškėjas įrodo, jog kitokiu būdu negalėjo gauti dokumentų, kad jie yra dingę. Tačiau Biekšių kaimo žemės savininkų knyga nėra dingusi, visa išlikusi, o savininkų sąraše Vytauto Mažeikos NĖRA.

Tačiau 1992 metais Gyventojų rezistencijos tyrimo centras jau dirbo, veikė ir iš KGB perimtas archyvas, buvo leidžiami storomis knygomis tremtinių sąrašai.

Be to, jeigu žmogus aiškina, jog su visa šeima pabėgo į JAV, turėjo būti emigracijos kortelė, o įrašai saugomi Vokietijoje, bei JAV. Puikiausiai išlikę visi dokumentai iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, pati mačiau savo senelio brolio Jurgio Apanavičiaus šeimos dokumentus – jie saugomi Vokietijoje, prieinami pateikus paprasčiausią prašymą, yra dalis netgi skelbiama internete – kaip tarkime imigracijos į JAV kortelės, laivo kortelės. 

Nei vienas dokumentas prie nei vienos bylos  nėra pridėtas.

Liudytojai – jaunesni negu asmuo, apie kurį liudijama, tačiau yra liudijama apie jo GIMIMĄ!

Valstybė turi būti suinteresuota visų pirma susigrąžinti žemę į žemės fondą, taip pat turi būti suinteresuota apginti ir Alfonso Mikulskio teises, nes jis nieko blogo nepadarė, ėjo teisišku keliu, teismas tenkino prašymą atnaujinti terminą paduoti žemės dokumentams, jis juos padavė laiku, padavė viską iš archyvų,  su antspaudais, yra įrodyta, kad Liudas Jankus tikrai žemę valdė, tikrai 1927 metais mirė, o jo paveldėtoja, tai Alfonso Mikulskio mama, o ne neegzistuojantis Vytautas Mažeika, kurio įgaliotinis Juozas Zavadskas, neaišku kokiu pagrindu atstovavęs teisme, nes atstovai pagal įstatymą vis tiek turėjo turėti kažkokius pagrindus tai daryti, negalėjo bet kas atstovauti civiliniame juridiniame procese – ir sugrąžinti kažkuria forma jam žemę.

Nes jeigu žemė buvo paskirta kitiems – tada Alfonsui Mikulskiui formuotinas lygiavertis žemės sklypas, o ne atrašinėtinos nesąmones, kad jo žemė – dingo. Jam atrašinėjama, jog jo šeima niekada žemės neturėjo. Archyvų žymos – nesąmonė, o štai Juozo Zavadsko kliedesiai – sąmonė, nes jis susirado 2 teisėjus, kurie po toais kliedesiais padėjo parašą ir antspaudą.

Legalizuotas kliedesys – jeigu jį legalizuoja teisėjas su antspaudu atseit yra didesnės juridikos negu archyviniai dokumentai. Bet juk tai absurdų absurdas !

Jeigu dingo –tai reikia žemę tada atimti iš vagių, kurie kreipdamiesi į teismą neturėjo nei vieno dokumento, kūrė pasakėčias apie tremtis, nors nurodyta, kad Vytautas Mažeika teismų metu šilčiausiai sau sėdi kažkokioje Trasure Island, Floridoje.

Nepridėtas prie bylos joks dokumentas – ar nebus ta Trasure Island pabėgėlių paskirstymo punktas po II pasaulinio karo?

O Vytauto Mažeikos vardu ar neveikė iš anksto susitarusi aferistų kompanija? Ar Vytautas Mažeika iš viso teisminių procesų metu buvo gyvas, ar žinojo apie jo vardu daromas aferas?

Ką apie tai mano Federalinis Tyrimų biuras (FBI) – ar veikiant JAV (USA) piliečio vardu, nebuvo padarytas nusikaltimas prieš JAV, ar nebuvo diskredituota valstybė? Jeigu Lietuvos teisėsauga bejėgė tirti tokias aferas, gal tada ištirtų užjūrio ponai – nes visose bylose nurodomas JAV adresas. Ar toks žmogus iš viso kada nors egzistavo – juk jo vardu vėliau buvo įregistruota žemės nuosavybe, jam netgi suteiktas lietuviškas asmens kodas! O gal tokio žmogaus net nėra? Juk Biekšių kaime jokia Mažeikų šeima niekada negyveno ir jokios žemės nevaldė…

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));