Į tą pačią vietą, tik aukštesniame lygyje ….

Į tą pačią vietą, tik aukštesniame lygyje ….

 

.

 

 

     Praėjusio mėnesio pabaigoje  Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas buvo pakviestas pas  premjerą  Algirdą Butkevičių „aptarti” su Konkurencijos tarybos veikla susijusius klausimus.

  .

Tarybos pirmininkas pasižadėjo, kad premjeras bus nuolatos ir operatyviau informuojamas apie konkurencinę situaciją. 

.

Atrodytų kas čia tokio –premjeras rūpinasi Konkurencijos tarybos veikla ….

.

Betgi Konkurencijos įstatymas nustato, kad   Konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo, kad Konkurencijos taryba, atlikdama įstatymų nustatytas funkcijas, sprendimus priima savarankiškai ir nepriklausomai.

.

   Tokiu būdu normalioje valstybėje, kur Konstitucija nustato, kad Valstybės valdžią šalyje  vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas, o valdžios galias riboja Konstitucija, tokių dalykų tikrai nebūtų.

.

Betgi mūsų šalyje yra kaip yra- ji pamažu  de fakto artėja prie nekarūnuotos monarchijos ….

 .

 O žiniasklaidoje tuo tarpu pasirodė informacija, kad Konkurencijos tarybos vadovo iškvietimas pas premjerą gali būti susijęs su jo žento problemomis ………

.

 Bet yra ir daugiau kas kita – jau kurį laiką  vyksta  iš aukščiausios valdžios išplaukusios nerašytos  „direktyvos“  (prancūzų kapitalo bendrovę, užsiimančią šilumos gamyba ir tiekimu  būtina išvaryti iš šalies),  realizavimas.

 .

O kadangi jos neužstoja Prancūzijos  vadovybė, tai  labai tikėtina, kad tai susiję su nematomais glaudžiais Prancūzijos  verslo santykiais su Rusija, kadangi su rusišku kapitalu siejamoms, ir rusiško kapitalo įmonėms, kaip sakoma, dega žalia šviesa …….

.

 O paskutinis Konkurencijos tarybos „žygdarbis“ – „Konkurencijos tarybos vertinimu, Konkurencijos įstatymą   pažeidė Alytaus miesto savivaldybės sprendimas pratęsti šilumos ūkio nuomos sutartį su kompanija „Dalkia“ (dabar „Veolia“) dešimčiai metų – nuo 2016 iki 2026 metų.“

 .

Tuo tarpu  konservatorių valdoma Vilniaus savivaldybė šilumos tiekimo sutarties su Dalkia nepratęsė .

.

 Štai taip „atsilyginama“ užsienio kapitalo bendrovei  už tai, kad savivaldybių nustekentą šilumos ūkį privedė  iki europinio lygio.

.

Už tai, kad nedalino 1 milijono litų vertės „kalakutų“ …….

.

Su bolševizmo laikais skirtumas iš esmės tik tas, kad nevežama į Sibirą …, kaip kad buvo daroma su Lietuvos ūkininkais ……

.

Sumoje teisus dialektinis materializmas – Į tą pačią vietą,  tik aukštesniame lygyje ….

 

 

 

 

 

.

 

.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS-ALGIMANTAS MIŠKINIS, NEPRIKLAUSOMA ASOCIACIJA BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA

Facebook komentarai
});}(jQuery));