skip to Main Content
Teismo2

 

Alvydas Veberis

 

 

TIESOS KAINA. UŽRIŠTOS NE TIK AKYS, BET IR PROTAS

 

Kviečiame į renginį „Teisės ABC: apie teismo darbą iš pirmų lūpų“

 

Spalio 4 d. 15 val. kviečiame miesto bendruomenę, bibliotekos lankytojus, ir visus, kurie domisi teismų darbu, į susitikimą su Panevėžio apylinkės teismo pirmininke Virginija Breskiene ir Panevėžio apygardos teismo pirmininku Eigirdu Činka. Renginys vyks Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje.

 

Atvykęs į susitikimą   nustėrau. Atėjo vos kelis panevėžiečiai, neskaitant apygardos ir apylinkės teismų pirmininkų, jų atstovių spaudai ir savanorės, kuri atliko teismų  gražbyliautojos ,,darbą“. 

Teismo2

Kas nutiko, kad salė tuščia, o teismų darbe problemų nors vežimu vežk? Bylų nagrinėjimas vilkinamas, kol ne retai pasiekia senaties terminus. Gal atsibodo žmonėms kovoti su vėjo malūnais? O gal abejingumas išspręs susidariusiais problemas, kai teisieji apkaltinami, nusikaltėliai išteisinami?  Susitikimo metu, net teismo vadams iškilo klausimas,   kaip teisingai nustatyti tiesą.  

 

Turiu pastebėti, kad TIESA yra viena, ji nedaloma, ji objektyvi ir  nesikeičia…

Tiesą apsprendžia Begalinė Išmintis, kuri yra Dievo Esmės savybė. Tiesą apsprendžia ir žmogus, tačiau su viena būtina sąlyga, būtent: jei jis remiasi Dievo Išmintimi. Tiesos šaltinis yra pats Dievas ir Jo Žodis, per tūkstančius metų skelbtas žmonėms apreiškimų keliu, vėliau Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Tos tiesos nesilaikydami, mes įpuolame į nuodėmę, ir tada mus laukia Dievo bausmė. Reikia nepamiršti, kad nuo jos neišsisuka  ir žemiški teisėjai.

 

Savo pasisakyme savanorė teigė, kad jų, pagal kažkokias tai darbo sutartis, teismuose yra net penki. Įtikinėjo, kad savanoriai  prižiūri teisme  mažus vaikučius, kol tėvai randasi posėdžių salėje, nuramina ieškovus, kurie bijo nusikaltėlių, parodo senoliams kelią į teismo sales… Nors tankiai lankausi teismuose, bet neteko nei karto, nei vieno tokio savanorio sutikti. Gera sekti pasakas, kai jų nėra net kam klausyti. Gal nebeliko policijos ir ji nepajėgi užkirsti kelią nusikaltimams, kad savanorė, atsilankiusi anot jos pačios, po 1 val. du kartus mėnesyje, kalnus nuverčia? Kas svarbiausia nusišalina iš savo tiesioginio darbo ir lekia į teismo rūmus.

 

 Iš kur jos  tokia meilė teismams, o ne savo tiesioginiam darbui? Ji uoliai gyrė ir liaupsino teismus, teisėjų nuoširdų darbą. Buvo net  koktu klausyti tokio absurdo, kai teisingumo vykdytojais ne tik tauta nepasitiki, bet dėl teisinio nihilizmo piliečiai palieka šalį. Teisingumas tai Valstybės pamatas. Jei jo nėra Valstybė žlugusi.  Kas svarbiausia teismų darbu ne tik miesto bendruomenė nesidomi, bet juos ignoruoja net žiniasklaidos atstovai. Jų salėje nebuvo nei vieno. Labai panašu, kad bijo, kad nereiktų rašyti kritikos, jei būtų susirinkę panevėžiečiai ir išsakę savo skriaudas? Deja, galima buvo pasiklausyti tik savanorės pagyrų. Ko gero, postringaudama susitikime,  atidirbo viso mėnesio savanorės ,,darbą“.

 

Apylinkės teisėja Virginija Breskienė džiaugėsi, kad sujungti apskrityje buvę  teismai turi gražius rūmų pavadinimus. Gaila, kad  rūmai be  karalių. Svarbiausia visų penkių rūmų (Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio) liko tik viena ,,karalienė“.  Vienos lankytojos paklausta, kokia iš to ekonominė nauda, ji pasakyti negalėjo ir jos protu pinigai nėra svarbiausias rodiklis ir ji jų neskaičiuoja. Juk ne iš savos kišenės mokami pinigai. 

 

Pasiklausius jos kalbos ,,rūmų“ karalienė, galima teigti,     neatsako  už nieką. Svarbiausia nuo lankytojų apsibarikaduoti durų magnetiniais užraktais  ir plakatais, kad savas personalas  tabako dūmais nenuodytų nerūkančių   teismo rūmuose. Juk tabakas nuodai. Teisėjai turėtų nevartoti nuodų ir dirbti blaiviu, o neužnuodytu protu. Ar ne todėl daugelį teismo nutarčių sveiku protu paaiškinti negalima? 

 

Man paklausus apylinkės teismo pirmininkės, kodėl sovietinis teisėjas K.Venckus apkaltino ir nuteisė įkalinimu  ne aferistą seimo narį Petrą Nevulį, kuris suspardė savo kaimyną, bet nukentėjusį, atsakė, kad šis teisėjas jau nebedirba. Gal nedirba, kad nekompetetingas tam darbui?  Pasirodo, išėjo į pensiją. Tai kiek, tokie ir panašūs į K.Venckų teisėjai, per savo ,,darbo“ laiką  sugriovė žmonių gyvenimų?

 Panteismas

Apygardos teismo pirmininkas  E.Činka nuoširdesnis. Jis neteisino teisėjų daromų klaidų ar izoliacijos nuo lankytojų. Priešingai, apgailestavo, kad visuomenė abejinga, todėl galimi teisėjų netinkamai priimami sprendimai, nes nėra aktyvios visuomenės kontrolės ar jai atstovaujančių žiniasklaidos atstovų. Tebevyksta diskusijos dėl teismų tarėjų. Tai įgyvendinus būtų nemenkas teismų sukrėtimas. Retorinis klausimas,- ar tikrai tarėjai  išgelbėtų korumpuotus teismus?

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));