skip to Main Content

Atviras laiškas

 

Gerb. Laisvo laikraščio redakcija

 

 Žinutė, pasirodžiusi laikraštyje ,,Šiaulių kraštas“ 2016-02-13 apie tai, kad Liberalų sąjūdžio pirmininkas E. Masiulis kandidatu į LR Seimą kelia Algį Mačiulį, Šiaulių r. vicemerą, paskatino Jums parašyti laišką apie abejotinos reputacijos kandidatą.

 Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai, jaučiame pareigą pranešti apie padarytas nusikalstamas veikas asmens, dirbančio valstybės tarnautojo pareigose.

Manome, kad padarytos nusikalstamos veikos nedera su užimamomis pareigomis. Apie padarytą nusikalstamą veiką informuotos teisėsaugos institucijos, pradėti ikiteisminiai tyrimai, tačiau jie vilkinami, nesiimama priemonių.

Norime informuoti, kad Algis Mačiulis, buvęs Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos direktorius, šiuo metu Šiaulių r. vicemeras, dirbdamas gimnazijoje išnaudojo darbuotojus, nemokant jiems darbo sutartyse sulygtų atlyginimų, mokytoja Silvija Jurevičienė, gyvenanti Estijos respublikoje, sugebėjo kažkokiu būdu vesti pamokas mūsų gimnazijoje tuo pat metu, aptarnaujančio personalo etatai virto priemokomis prie atlyginimo, nors nurodytose priemokose darbų niekas nevykdė, dirbo nelegalūs darbuotojai, atlikdami darbus gimnazijoje. Pats direktorius, prisidengęs kitomis pavardėmis, atliko naktinės auklės pareigas gimnazijos bendrabutyje. Dalis mokytojų kasmetinių atostogų (2011-2013 m. liepos ir rugpjūčio mėn.) metu buvo verčiami atlikti mokyklos sargo pareigas ir už atliktą darbą atlygio negavo. Mokyklos valytojos ir pagalbiniai darbininkai taip pat buvo verčiami atlikti rūbininko budėtojo darbą, darbuotojai dirbo viršvalandžius be atlygio, buvo klastojami darbo grafikai, gimnazijos darbuotoja buvo išvaryta nemokamų atostogų be sutikimo, darbuotojams buvo skiriamos nuobaudos, kurias panaikino Darbo ginčų komisija (Darbo bylos sprendimas Nr. DGKS-1919, Darbo byla Nr. APS-110-13219/2013, Darbo byla Nr. APS-110-217/2013). Laimėtos kitos Darbo ginčų komisijoje bylos ( sprendimo Nr.DGKS-2634 ir Nr. DGKS-4748).

Piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi buvo keičiamos darbo sutarties sąlygos-darbo sutartyje nurodoma specialybė,kurios darbuotojai neturi.Darbuotoja nuo 1998m.įdarbinta pastatų priežiūros specialiste,o realiai dirbo virtuvės darbininke.Kita darbuotoja įdarbinta pagalbine virtuvės darbininke atliko virėjos pareigas.Dar viena darbuotoja įdarbinta elektriko padėjėja,nors tam darbui neturi išsilavinimo-realiai ji dirbo valytoja.Tai įrodo,kad galimai darbdavys klastojo darbo sutartis.

Naktiniai sargai gimnazijoje privalėjo atlikti darbą nakties metu nuo 22val.iki 6 val.ryto,nors realiai atliko sargo pareigas ir dirbo dienos metu.Tai nebuvo sulygta darbo sutartyje.Darbdavys neturėjo teisės be išankstinio raštiško darbuotojo sutikimo sumažinti darbo užmokestį.Tai įrodo,kad darbdavys piktnaudžiavo tarnybine padėtimi.Algis Mačiulis nuolat pažeidinėjo LR įstatymus,Darbo kodeksą.

 2015m. apie gegužės-birželio mėn.Meškuičių gimnazijos pavaduotoja  ugdymo reikalams Margarita Vilkonienė  buvo įdarbinta gimnazijoje be konkurso.

2015-03-12 ir 2015-03-26 raštu buvo kreiptasi į Šiaulių r. savivaldybės merą Algimantą Gaubą dėl Algio Mačiulio veiksmų ir yra šiuo klausimu pradėtas ikiteisminis tyrimas 2015-03-27 Nr. 01-1-17689-15.

2015-06-29 buvo kreiptasi į Darbo inspekciją dėl galimo nelegalaus darbo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje,  2015-07-27 Nr. SD-4-9192 gautas LR Valstybinės Darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus dokumentas, kuriame nurodoma, kad Algiui Mačiuliui dėl nelegalaus darbo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tyrimo medžiaga perduota Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti ir priimti sprendimą.

2015-10-02 Nr. G-3507(3.2) kreiptasi į Šiaulių r. savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą, kuris 2015-10-23 Nr. S-2050(3.14) informavo, kad pateikti įtarimai pasitvirtino, tačiau tyrimas neužbaigtas, atsakymo iki šiol negavome. Manome, kad tyrimas yra vilkinamas.

Meškuičių gimnazijos administracija 2011 – 2013 metais prašė mus paremti Šiaulių r. Meškuičių gimnaziją skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio. Meškuičių gimnazijos sekretorė Aldeivina Incienė išdavė tuščius deklaracijos blankus, nurodė įrašyti asmens duomenis: vardą, pavardę, parašą, asmens kodą, o visą kitą informaciją sakė, kad užpildys ji pati.

Vėliau patikrinę savo deklaracijas, pamatėme, kad Meškuičių gimnazijos administracija mus apgavo, be mūsų sutikimo suklastojo deklaracijos blankus ir skyrė pajamų mokesčio dalį 1% paramą politinei partijai – Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriui (kodas 300559448). Mes galėjome skirti papildomą 1% bet kokiai asmeniškai pasirinktai partijai, bet to nedarėme žinodami, kad lėšas paskirstys Valstybė. 1% parama Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriui be sutikimo buvo paimta iš socialdemokratų partijai priklausančios narės suklastojus jos parašą ir iš žmonių, kurie 2% paramą buvo skyrę Meškuičių bendruomenei. Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių r. skyriaus nariai privalo gerbti žmogaus pasirinkimo teisę, jo norus, o ne klastoti mūsų deklaracijos blankus. Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių r. skyrius neteisėtai pasisavino Valstybės lėšas, pasipelnė be  mūsų sutikimo ir tuo nepagrįstai suteikė sau privilegijas. Mes pasipiktinę tokiu elgesiu, juk gyvename laisvoje demokratinėje šalyje ir turime teisę reikšti savo nuomonę.

Tuo metu (2011-2014 m.) Algis Mačiulis buvo Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių r. skyriaus pirmininkas, o Aldeivina Incienė – sekretorė, todėl manome, kad šie asmenys buvo suinteresuoti ir turėjo palankias aplinkybes gauti daugiau lėšų Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių r. skyriui.

Manome, kad yra ir daugiau apgautų žmonių, kurie skyrė 2% Meškuičių gimnazijai, o jais neteisėtai suklastoję deklaracijos blankus pasinaudojo Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių r. skyrius (300559448).

Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas Radviliškio PK Nr. 05-2-292-15. Manome, kad tyrimas yra vilkinamas, iki šios dienos nenustatytas įtariamasis, neatliktos rašytinės ekspertizės klastojimo mastui nustatyti. Manome, kad tyrimas tyčia vilkinamas Liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyriaus naudai. Mes nusivylę teisėsaugos institucijų darbu ir prašome Jūsų padėti išsiaiškinti tiesą ir išaiškinti kaltininką, kuris disponavo žmonių asmeniniais duomenimis, pats užpildė deklaracijas ir suklastojo parašus.

Remiantis tuo, kas nurodyta aukščiau, manome, kad toks asmuo negali užimti aukštas valstybės tarnautojo pareigas ir būti siūlomas ir renkamas į LR Seimą.

Prašome Jūsų paviešinti nurodytus faktus, užkertant kelią nesąžiningam piliečiui, pažeidusiam LR įstatymus, patekti į LR Seimą.

Laiške nurodytus faktus galime patvirtinti dokumentais.

 

Pagarbiai,

 Gintautas Dagys 

Ilona Tikniene

Lionė Sarpauskienė

Audra Komisaraitienė

 Eglė Joniškienė

 Eugenija Jokubaitienė

Arūnė Gendvilienė

 

 

   

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));