skip to Main Content

 

GERB. NAUSĖDA, MUMS LABAI ĮDOMU, KĄ JŪS VEIKSITE PO PREZIDENTO RINKIMŲ?

Toks klausimas iškyla po to, kai sužinojome, kad Jūs jau nebedirbate banke, kuriame išdirbote 18 metų. Dalyvaudamas prezidento rinkimuose Jūs neturite šansų laimėti dėl 3 priežasčių. Svarbiausia priežastis, kad Jus remia Grybauskaitė, kuri jau ganėtinai atsibodo visai lietuvių tautai su savo reitingais, visiškai neatitinkančiais daromus darbus. Ir Jums bus organizuojami įvairiausi numeriai: šokiai, dainavimai, vaikų ir močiučių mylėjimas, važinėjimas su karine technika, šaudymai ir taip toliau. Jūs pasirenkite visus likusius mėnesius dalyvauti įvairiuose renginiuose, kuriuos organizuos firmos, kurios visus 10 metų dirbo su Grybauskaite. Grybauskaitė beveik įsitikinusi, kad per pusę metų rinkėjai bus paruošti balsuoti už Jus. Galime Jums pasakyti, kad taip nebus, nes tauta jau matė, kas buvo su prezidente, kuri rūpinosi tik savo reitingais, o valstybė tapo pati blogiausia Europoje. Na, aišku dar dasidėjo nepakenčiamas (išsigimęs) asmenybės charakteris. Tauta per 10 metų įsitikino, kad viskas, ką pasiūlydavo prezidentė būdavo niekam tikę, ypač valstybei daug blogo padarė nelaimingieji konservatoriai. Todėl jeigu rimtai norite tapti prezidentu, tuoj pat atsisakykite Grybauskaitės globos, nes priešingu atveju, būdamas Grybauskaitės įpėdiniu, neturite jokių šansų laimėti. Tautai net baisu pagalvoti, kad toks tarybinis korupcinis gyvenimas dar gali tęstis!!

Kita priežastis yra euro įvedimas. Nejaugi Jūs galite žiūrėti žmonėms į akis ir vėl ką nors meluoti. Apgauti Grybauskaitę yra labai lengva, reikia tik ją pagirti, kad ji labai drąsi ir „protinga“, ir dar gana graži. Jūs turbūt neatsisakysite, ką sakėte: kainos tikrai nekils, labai padidės inovacijos, suklestės turizmas. Jeigu būtų referendumas dėl euro įvedimo, tai tikrai 70 – 80% tautos būtų prieš. Kadangi Grybauskinėje Lietuvoje nėra demokratijos, visiškai negalioja konstitucija, tai buvo padarytas didžiausias nusikaltimas: sunaikintas visų mylimas litas ir buvo įstota į eurozoną, kur valstybei grėsė didžiausi nuostoliai: stabilizacijos milijardinis fondas, dabar Italijos bankų gelbėjimo fondas; Mes galvojame, kad vietoje Jūsų, protingas, sąžiningas žmogus pirmiausia atsiprašytų už euro įvedimą, kuris buvo reikalingas ir naudingas tik Jūsų bankui!! Gal galite pasakyti, kokį turėjo pelną bankas keisdamas litą į eurą? Tik nemeluokite, kaip Grybauskaitė. Ji Jums negali būti jokiu pavyzdžiu. Jeigu sužlugs euras, tai tikrai būsite su Grybauskaite teisiamas už lito sunaikinimą!

Trečia priežastis, tai galvojate, kad ir Jūs, kaip Grybauskaitė, neturėdamas darbo valstybėje patirties, galėsite vadovauti vargšei Lietuvai. Tauta jau turi patirties, kaip partinės mokyklos mokytoja, tiesiog būdama visiškai nekompetentinga, tyčiojosi iš tautos žmonių, net iš ministrų bei seimo. Juk savo debiliškais nutarimais ji jau padarė apie 3JD milijardų eurų nuostolių. O kur dar sužlugdymas teisėsaugos (net tarybiniais laikais buvo daugiau teisių), energetikos, švietimo ir mokslo. Jūs dirbote 18 metų banke, tai kaip Jūs vadovausite valstybei, nes esate pripratęs tik apgaudinėti klientus, kad gauti kuo didesnį pelną, kuris išvažiuodavo iš Lietuvos. Visi žmonės kalba drąsiai, kad Nausėdai už visus priešiškus darbus Lietuvai, atimti pilietybę ir deportuoti iš Lietuvos. Mes atsiprašome Jūsų, jeigu Jūs išėjote iš banko ne dėl prezidento rinkimų, bet todėl, kad daugiau nenorite būti Lietuvos priešu ir kenkti Lietuvos žmonėms.

Mes galvojame, kodėl taip anksti Grybauskaitė pradėjo ieškoti sau įpėdinių? Juk žinant esamą padėtį visoje valstybėje, ir prezidentu būtų išrinktas drąsus, protingas, kompetentingas žmogus, ir nuo ko jis turėtų daryti tvarką?? Juk žinoma, jeigu valstybėje nėra teisingumo (kaip dabar Lietuvoje), tai valstybė tampa plėšikų gauja (kaip dabar Lietuvoje). Tai štai, plėšikų gaujai ir vadovauja prezidentė, padedama dėdulės Landsbergio, kuris tikrai per ilgai gyvena Lietuvoje laisvas, visaip remiamas prezidentės. Kada pažiūri į seimą, tai lyg užuodi smarvę iš konservatorių pusės. Naujoje laisvoje Lietuvoje, tokios komunistinės konservatorių partijos neturi būti – kiek ten prisipažinusių KGB narių, kurie save net užslaptino 75 metams, kad galėtų toliau kenkti Lietuvos valstybei. Visiškai nusenęs dėdulė, nors ir anksčiau nežinojo ką kalba, dabar visiškai nusikalba: jis sako, kad komunistų partijos Lietuvoje nebuvo ir tuo galvoja, kad gelbėja Grybauskaitę, kuri nuo 20 metų priklausė komunistų partijai. Kadangi Rusija nesutinka, .kad ji žudė sausio 13 d. lietuvius prie bokšto, ir jų teisėsauga pradėjo baudžiamąjį persekiojimą Lietuvos prokurorų ir teisėjų, kurie klastojo sausio 13 bylą. Tai dėdulė juos pavadino idiotais. Mums atrodo, kad taip pavadinti reikėtų visus prokurorus ir teisėjus ne tik toje byloje, bet ir pedofilijos žudymų byloje, o Medininkų žudynių byloje, idiotai prokurorai ir teisėjai vykdydami užsakymą, pasodino visai nekaltą žmogų – Michailovą. O čia tai tikri neprotingi idiotai!! 

Jeigu jau kalbėti, kas iš tikrųjų galėtų būti prezidentais, tai mes žinome tik 2 žmones (atsiprašom, jeigu yra jų daugiau): Kauno meras V. Matijošaitis ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Jų miestų atsigavimas ir atnaujinimas parodo, kad jie dirba labai produktyviai ir teisingai. Įdomiausia, kada Lietuvos žiniasklaida pataikaudama juos giria, liaupsina, tai jie visiškai ramiai sako, kad čia jų nuopelnas mažiausias, o dirba visa komanda, kuri jais pasitiki. Palyginimui pažiūrėkime, kas darosi Daukanto gatvės prezidentūroje. Tiek daug nereikalingų patarėjų ten dar niekada nebuvo. Bet patarėjais jų vadinti negalima, nes jie yra tikriausi pritarėjai – niekas jų nuomonės neklauso, jeigu nesutampa su prezidentės nuomone! Išvada tokia, kad viskas, kas vyksta blogo valstybėje (o gero nieko nėra) yra Grybauskaitės nuopelnai. Paskutinis pavyzdys: visi energetikai pradėjo kalbėti, kad šildymas šiais metais brangs 15 – 20% ir nurodo, kad brango biokuras ir ne daug kas sakė, kad brango „truputį“ dujos. Tas „truputį“ tai Grybauskaitė JAV sudarė sutartį dėl pirkimo skalūninių dujų, kurios yra žymiai brangesnės už Statoil dujas. Tai štai šildymas pabrangs tik dėl Grybauskaitės kvailumo. Juk ne veltui Trampas ją pavadino kvaila čigone. Darbai rodo, kad tai tikra tiesa!!

Dabar pakalbėkime apie kitus kandidatus į prezidentus. Kas pirmas apsireiškė ir pasigyrė, kad bus geriausias prezidentas! Jis turbūt galvojo, kad tauta užmirš, kada jis būdamas pirmininku komisijos, dėl „Snoro“ banko subankrotinimo, nepasirašė ant akto (visi pasirašė!). Jis buvo prezidentės ir konservatorių nupirktas ir ko gero buvo pasiūlytas prezidento postas. Žmonės žinokite, koks Mazuronis yra niekšelis ir jo nerinkime, nebent jis dabar pasirašytų aktą ir nuvežtų į Londono teismą, kad teistų ne savininkus Antonovą ir Baranauską pagal suklastotus kaltinimus, bet Grybauskaitę, Kubilių, Simonytę ir kiaulės snukį Vasiliauską. Dar yra du labai protingi, kompetentingi žmonės gerb. Ušackas ir Pavilionis. Visa bėda, kad jie priklauso konservatorių partijai. Mes nesuprantame, kaip protingi, normalūs vyrai priklauso partijai kurią kūrė tikras KGB dėdulė, žmogžudys Vyt. Landsbergis?? Gal dėdulė nieko ir nenužudė, bet užsakymų buvo nemažai. Daugiausia tai sausio 13 prie bokšto, nes jis lakstė po seimą su pistoletu ir šaukė: jeigu nebus aukų prie bokšto, tai aš čia pat jas padarysiu. Advokatas Motieka pistoletą atėmė, ir būtų labai pilietiškas tai prisipažinti! Tai štai ponai Ušackai ir Pavilioni, jūs turite išstoti iš nusikaltėlių konservatorių partijos ir pasmerkti visas Vyt. Landsbergio aferas, kurioms jūs niekada nepritarėte!! 

 

Tai štai prezidento rinkimai bus po 8 mėnesių – o kiek daug reikia atlikti darbų seimui ir vyriausybei!

Juk yra žinoma, kad Pietį} Korėjos specialiosios tarnybos išaiškino valstybės prezidentės nusikaltimus ir ji

buvo nuteista net 26 metams!! Lietuvos prezidentė Grybauskaitė turbūt pagal nusikaltimus nenusileidžia

Pietų Korėjos prezidentei, bet ji ir toliau vaikšto laisva ir dar daugiau tyčiojasi iš valstybės ir žmonių. Kad ir

dabar, prisidengdama partijų susitarimu (kuriomis visiškai nepasitiki tauta), nutarė padidinti karines išlaidas

nuo 2% iki 2,5%. Tai yra labai aiškus pataikavimas JAV ir NATO, visiškai negalvojant apie valstybę, kuri

greitai bus Afrikos lygio, nes Siaurės Korėją jau aplenkėme. Bet mums visiškai neaišku, ką veikia spec.

tarnybos – STT?? Pabandžius aiškintis, išaiškėjo, kad STT administravimo valdybos viršininke dirba Rūta

Kaziliūnaitė. Kažkur girdėta pavardė – juk tai Kaziliūnienės duktė, o kas ji yra turbūt žino visa Lietuva.

Belieka Grybauskaitės brolį paskirti vidaus reikalų ministru ir pirmyn į šviesią komunizmo ateitį!! Labai

norime, kad Ramūnas Karbauskis kuo greičiau atliktų visus darbus, reikalingus gelbstint brangiąją

Lietuvą!!!! 

 

 

P.s. Žinant visą konservatorių partijos darbą nepriklausomoje Lietuvoje, ir kaip jie „surado“ Grybauskaitę Briuselyje tik todėl, kad jiems grėsė bankrotas. Kaip jie dabar gali siūlyti kandidatais į prezidentus, jeigu iš komunistės ir kGB-istės Dalios Grybauskaitės padarė tokią patriotę, labai mylinčią Lietuvą, už kurią balsavo 70 proc. apgautų Lietuvos žmonių. Per visą nepriklausomybės laikotarpį buvo tik vienas žmogus, kuris matė tikrąjį Magnolijos veidą – tai buvo Stasys Lozoraitis, kuriam tai kainavo gyvybę. Bet juk Grybauskaitė prieš tai keturis metus tarnavo Briuselyje komisare, todėl galima suprasti, kad žmonės nežinojo ir nesuprato jos tikrojo veido, tuo labiau, kad dėdulė Landsbergis sutvarkė jos biografiją. Su gerb. Nausėda visai kitoks reikalas – čia nepadės nė jokios įvaizdį formuojančios firmos – 18 metų tarnystės banke – toks laikas bet kokį garbingą žmogų gali padaryti melagiu ir apsimetėliu.  

 

Pensininkas Arvydas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));