Europos odontologų taryba Lietuvos valdžiai: negriaukite odontologijos Lietuvoje

 

Europos odontologų taryba Lietuvos valdžiai: negriaukite odontologijos Lietuvoje

 

 

 

Visos Europos odontologams atstovaujanti Europos odontologų taryba (Council of European Dentists, CED) išreiškė didelį susirūpinimą Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės planais naikinti odontologų savivaldą Lietuvoje. Taryba laišku kreipėsi į aukščiausius Lietuvos vadovus, prašydama priešintis tokiems planams. CED pažymi, kad dabartinė odontologų licencijavimo sistema Lietuvoje veikia efektyviai ir jos griovimas gali pabloginti šios srities paslaugų kokybę.

 

 

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės inicijuojamose Odontologų rūmų įstatymo pataisose siūloma Rūmų šiuo metu vykdomą odontologinės priežiūros ir pagalbos įstaigų bei asmenų licencijavimo funkciją perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiai institucijai, kitais būdais riboti Rūmų savivaldą.

 

 

 

Būtent šioms pataisoms CED ir siūlo priešintis laiške, išsiųstame Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei ir sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei. Laišką pasirašė CED prezidentas dr. Marco Landi.

 

 

 

Nuo pat įkūrimo Lietuvos odontologų rūmai sėkmingai vykdė jiems priskirtą licencijavimo funkciją. Būdami atsakingi už odontologijos paslaugų kokybę ir pacientų saugumą Lietuvoje, Rūmai taip pat užtikrino odontologų etikos kodekso laikymosi priežiūrą ir rūpinosi, kad šios srities specialistai nuolat gerintų savo profesines žinias. Mes labai apgailestautume, jei ši sėkmingai veikianti ir integruota sistema būtų kaip nors keičiama, nes tai sukeltų pavojų aukštiems odontologijos standartams Lietuvoje“, – pažymima laiške.

 

 

 

Laiške taip pat primenama 2013 m. Laisvųjų profesijų atstovų chartija, kuria Europos odontologams, gydytojams, vaistininkams, veterinarams ir inžinieriams atstovaujančios asociacijos kreipėsi į Europos valdžios pareigūnus. Šioje chartijoje prašoma „gerbti laisvųjų profesijų atstovų savivaldos struktūras, kurios egzistuoja daugelyje ES šalių narių“. CED nuomone, siūlomos Odontologų rūmų įstatymo pataisos tiesiogiai prieštarauja Chartijoje išsakytoms rekomendacijoms.

 

 

 

Dokumente taip pat atkreipiamas dėmesys į 2014 m. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) išsakytą nuomonę, kurioje teigiama, kad laisvųjų profesijų savivalda atitinka ES taikomą subsidiarumo principą, pagal kurį visi sprendimai turi būti priimami kuo artimesniu piliečiams lygmeniu. EESRK teigimu, geriausiai laisvąsias profesijas administruoja ir reguliuoja tų sričių profesionalai, turintys gilias žinias. EESRK taip pat pažymi, kad savivalda bus veiksminga tik tuo atveju, jei visur, kur įmanoma, narystė laisvųjų profesijų atstovus vienijančiose organizacijose bus privaloma.

 

 

 

Apibendrindamas tikiuosi, kad siūlomos Odontologų rūmų įstatymo pataisos bus atsiimtos, narystė Rūmuose išliks privaloma, o teisė licencijuoti specialistus bus palikta patiems rūmams. Tai atitiks visuomenės sveikatos interesus“, – sako dr. M. Landi.

 

 

 

Siūlomoms pataisoms nepritarimą anksčiau išreiškė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinės ekspertės.

 

 

 

Siūlomos pataisos yra ne tik žalingos, bet ir prasilenkia su sveika logika. Jas priėmus būtų suardyta iki šiol sėkmingai veikusi odontologų savivalda, odontologijos įstaigų ir asmenų licencijavimo procesas būtų bereikalingai komplikuotas, Rūmams taptų sunku efektyviai nagrinėti pacientų skundus ir visapusiškai prižiūrėti odontologų teikiamų paslaugų kokybę. Visa tai ilgainiui turėtų didelę neigiamą įtaką odontologijos paslaugų kokybei Lietuvoje“, – yra sakęs LR Odontologų rūmų pirmininkas Alvydas Šeikus.

 

 

 

CED – pelno nesiekianti asociacija, įkurta 1961 m., kad patartų Europos Komisijai su odontologija susijusiais klausimais. CED siekia skatinti efektyvius, į pacientų gerovę orientuotos aukštus odontologijos ir burnos priežiūros standartus bei praktikas visoje Europoje. CED vienija 32 nacionalines odontologų asociacijas ir rūmus 30-yje Europos šalių bei atstovauja 340 tūkst. praktikuojančių Europos odontologų.

 

 

 

11 metų veikiantys Odontologų rūmai vienija 7468 narius. Ši organizacija licencijuoja gydytojus odontologus bei burnos priežiūros specialistus, licencijuoja odontologijos įstaigas, nagrinėja pacientų skundus, vykdo odontologijos įstaigų patikrinimus.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));