Energetikos viceministro nuomonė atitinka sveiko proto logiką, bet Kainų komisija mano kitaip ….

Energetikos viceministro nuomonė atitinka sveiko proto logiką, bet Kainų komisija mano kitaip ….

    Kadangi daugiabutis namas yra vientisas statinys (patalpų bendros sienos, lubos-grindys), energetikos ministerijai buvo pasiūlyta inicijuoti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad  jeigu pastate yra daugiau kaip vienas centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nepriklausomai nuo to, kokia energijos rūšimi (centralizuotai tiekiama šiluma, gamtinėmis dujomis, skystu ar kietu kuru, elektra ir t.t.) šildomos patalpos, būtų  paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas mokėtų  už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų daugiabučio namo  savininkų  bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui

     Neilgai trukus gavome Energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus pasirašytą atsakymą:

Įvertinant galiojančias Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, manome, kad esamas teisinis reglamentavimas yra pakankamas, nes, esant poreikui, daugiabučių namų gyventojai gali patys pasirengti šilumos kiekio matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą, atitinkantį jų namo šildymo ypatumus.

Šį metodą, suderinę su Kainų komisija, galėtų naudoti paskirstant visą daugiabučiame name sunaudotą šilumos energiją.

 

  Mūsų nuomone atsakymas atitinka sveiko proto logiką.

 

    Nes, vadovaujantis elementariomis fizikos žiniomis, taip ir turėtų būti suprantamas VISAS pastate suvartotas šilumos kiekis.

 

  Tačiau dėl kažkokių tai priežasčių  Kainų komisija pataikauja „šilumos vagims”   – nuo pastato centralizuoto šildymo atsijungusiems butų savininkams.

 

 

  Labai tikėtina kad ji bijo konflikto su Seimo Ekonomikos komitetu, kuris yra jos kuratorius ir kuriam vadovauja „šilumos vagims” prijaučiantis Seimo narys.

 

Na o daugiabučių namų butų savininkams parodyta galimybė apginti savo interesus.

 

 

 

.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS-ALGIMANTAS MIŠKINIS, NEPRIKLAUSOMA ASOCIACIJA BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA

Facebook komentarai
});}(jQuery));