DĖL NEPAŽYMĖTOS POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO

 

 

Vyriausiajai rinkimų komisijai

Kopija:

Naujienų agentūra BNS

Rytų Europos studijų centras

Konrado Adenauerio fondas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

PRAŠYMAS

DĖL NEPAŽYMĖTOS POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO

2019 m. balandžio 8 d.

Kaunas

2019 m. kovo 29 d. ryte portaluose lrytas.lt, 15min.lt, kauno.diena.lt ir BNS bei Lietuvos nacionalinė

Martyno Mažvydo bibliotekos FB paskyrose buvo išplatinti informaciniai pranešimai Balandžio 8-ąją

– pirmieji G. Nausėdos, S. Skvernelio ir I. Šimonytės debatai:

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/03/29/news/balandzio-8-aja-pirmieji-g-nausedos-s-skvernelio-ir-i-

simonytes-debatai-9765519/

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/balandzio-8-aja-pirmieji-g-nausedos-s-skvernelio-ir-i-simonytes-debatai-

56-1122982

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/balandzio-8-aja-pirmieji-g-nausedos-s-skvernelio-ir-i-simonytes-debatai-

907376

https://www.facebook.com/bnsLT/?__tn__=kCH-

R&eid=ARAcjCm6kPrewvbOko2Pqwj8E2bvYfnnliZALkNlvechS2VL9eIg92a_QlfS83LMPS0fOiL6SK3vuj1L&hc_ref

=ARSfd2h93pzq3eGlsSim-yoZG-OeFv5fTy3V2cQ64C8-cyTkXQFa6eJeN7-wZLW0-lw&fref=nf

https://www.facebook.com/bnsLT/

Šiuose pranešimuose nurodyta, kad renginį organizuoja naujienų agentūra BNS, Rytų Europos studijų

centras, Konrado Adenauerio fondas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau –

organizatoriai). Organizatoriai nurodė, kad kandidatai atrinkti įvertinus visų šių metų sociologinių

apklausų rezultatus, į debatus pakviesti kandidatai, peržengę 15 proc. paramos ribą.

Galiojantys teisės teisės aktai nenumato jokios 15 procentų ribos pagal spėjamą apklausų rezultatą, ar

kokį kitą pagrindą pagal kurį galima būtų privilegijuoti vienus pretendentus kitų atžvilgiu. Priešingai

šiam organizatorių teiginiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos Prezidento

rinkimų įstatyme yra įtvirtintas vienintelis kriterijus – tai pretendentų parėmimas ne mažiau kaip 20

tūkstančių rinkėjų parašais. Taigi, visi kandidatai, kurie surinko daugiau kaip 20 tūkstančių parašų,

turėjo būti traktuojami vienodai.

2

 

2019 m. kovo 28 d. devyni pretendentai į prezidentus Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė daugiau

kaip 20 tūkstančių parašų. Tai turėjo būti žinoma ir organizatoriams. Šeši pretendentai Vyriausioje

rinkimų komisijoje jau įregistruoti kandidatais. Tačiau debatuose buvo išskirti trys iš jų, kuriuos siekia

reklamuoti organizatoriai.

Vienas iš organizatorių – Konrado Adenauerio fondas yra nuolatinis TS-LKD renginių rėmėjas. Jis

taip pat remia įvairias globalistinės politikos iniciatyvas, kurias galimai atstovauja minėti trys

kandidatai. Pažymėtina ir tai, kad Rytų Europos studijų centras nuo seno yra susijęs su TS-LKD, kurios

politinį kursą atstovauja Ingrida Šimonytė ir dalinai Gitanas Nausėda. Trečiasis kandidatas – premjeras

Saulius Skvernelis taip pat turi ryšius su Rytų Europos studijų centru, nes dabartinė Vyriausybė

planuoja finansiškai remti šį centrą, o jo dalininko teises įgyvendinaLR Užsienio reikalų ministerija:

(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vyriausybe-rengiasi-finansuoti-rytu-europos-studiju-centra.d?id=80776555).

Kadangi informacinė medžiaga apie trims kandidatams skirtą renginį bus išplatinta viešojoje erdvėje

(mažų mažiausiai tą padarys BNS – informacinė agentūra, kuri taip pat yra vienas iš organizatorių), tai

balandžio 8 d. 19 val. vyksiančio renginio tikslas yra reklamuoti būtent šiuos tris kandidatus. Tiek

minėti informaciniai pranešimai, tiek ir pats renginys turėtų būti pažymėtas kaip politinė reklama ir

apmokėtas iš minėtų kandidatų politinės kampanijos sąskaitose esančių lėšų, kaip nustato LR Politinių

kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (2 str. 8 d., 14 str. 1 d., 15 str.).

Kilus viešai diskusijai dėl šitokių „debatų“ legitimumo, organizatoriai pasiūlė kitiems kandidatams

atvykti į atskirai jiems skirtą pasikalbėjimą valandą anksčiau, bet neatsisakė pagrindinio sumanymo –

reklaminių debatų tarp trijų išskirtinai parinktų kandidatų (BNS ir toliau reklamuoja tik šių trijų

kandidatų debatus, publikuoja tik jų trijų nuotraukas; kiti kandidatai į šiuos debatus nebuvo pakviesti).

Pagal įprastą praktiką VRK vertina ir nustato rinkimų kampanijos pažeidimus tik po to, kai jie įvyko.

Tačiau balandžio 8 d. rengiamų debatų turinys nėra esminis dalykas. Renginys jau suorganizuotas ir

anonsuotas.

Prašome išnagrinėti, ar tokia šališka debatų organizavimo tvarka yra teisėta ir ar dėl debatų reklaminio

pobūdžio bei paslėptos trijų kandidatų reklamos tokie debatai atitinka politinės kampanijos teisinius

reikalavimus. Taip pat prašome patikrinti, ar šių debatų metu platinama informacija bus pažymėta kaip

politinė reklama, kurią privalu apmokėti iš kandidatų rinkimų sąskaitos.

 

 

 

 

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus dr. Arvydas Juozaitis

Facebook komentarai
});}(jQuery));