Dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų

Dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų

Š.m. birželio 30 d. LR Seimas priėmė  Mokslo ir studijų įstatymo pataisas XII-3376. Lietuvos akademinė bendruomenė ir jai atstovaujanti aukštojo mokslo profsąjunga (LAMPSS) įstatymo pataisas vertina kraštutinai neigiamai. Naujausioje Lietuvos politinėje ir teisėkūros istorijoje šio įstatymo priėmimo peripetijos jau paliko gėdingą dėmę.  Demokratinės teisėkūros principus paniekino, valstybės konstitucinę santvarką sistemingai griovė ir tebegriauna pats parlamentas. Juk tai – institucija, kuri privalo būti  pagrindinis atstovaujamosios demokratijos šaltinis.

 

Mokslo ir studijų įstatymą NrXI-242 dar 2009 m. priėmė anuometinė Konservatorių ir Liberalų valdančioji koalicija. Dar 2011 m. gruodžio mėn LR Konstitucinis Teismas paskelbė  nutarimą, kuriame konstatavo 36 šio įstatymo neatitikimus pagrindiniam šalies įstatymui, taip pat iškėlė institucijų ir pareigūnų, rengusių tokį nevykusį įstatymą atsakomybės, klausimą.  Gyvenimas parodė, jog antikonstitucinis įstatymas jokių aukštojo mokslo problemų neišsprendė, o jas tik pagilino.

 

Ypač sunkias pasekmes sukėlė antikonstitucinis aukštojo mokslo valdymo modelis, kuris visiškai nugalino akademinę bendruomenę, sudarkė autonomiją. Didžiulės nekontroliuojamos valdžios galios atiduotos į valstybinės aukštosios mokyklos vadovo ir tarybos rankas. Valstybiniuose universitetuose ir kolegijose ėmė sistemingai reikštis piktnaudžiavimai suteikta įstatymu valdžia, ignoruojami valstybinių universitetų steigėjo – LR Seimo ir savininko – LR ŠMM nurodymai. Visa tai konstatavo autoritetingos institucijos – LR Seimas, ŠMM ministrė A. Pitrėnienė, LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, Lietuvos žmogaus teisių asociacija. Konkretūs faktai apie piktnaudžiavimus, valstybinių universitetų vadovybės sąsajas su galimai nusikalstamomis oligarchinėmis struktūromis buvo paviešinti įvairiose šalies medijose…

 

Š.m. birželio 30d. LR Seimas praleido galimybę ištaisyti teisėkūros klaidas (t.y. – savo paties darbo broką) ir atstatyti šalies aukštajame moksle LR Konstitucijos normų veikimą. Ilgai rengta kompromisinė įstatymo versija, suderinta su įvairiomis interesų grupėmis,  buvo atmesta. Seimas prabalsavo už  socialdemokratų frakcijos atstovo J. Bernatonio paskubomis pasiūlytą įstatymo redakcijos versiją kurioje paliktas antikonstitucinis aukštojo mokslo valdymo modelis. Ypač apgailėtina, kad akivaizdžiai antikonstitucinį įstatymą Seimui ir Valstybei įpiršo būtent socialdemokratų paskirtas LR teisingumo ministras…

 

Įvyko atstovaujamosios demokratijos principų išniekinimas, sutryptos socialinės demokratijos vertybės, ciniškai pasityčiota iš rinkėjų.  Juk dabartinė valdančioji koalicija savo vyriausybės programoje Nr XII-51 buvo įsipareigojusi įgyvendinti aukštajame moksle daug pozityvių dalykų – atstatyti konstitucingumą, peržiūrėti finansavimo principus, didinti mokslo ir pedagoginių darbuotojų atlyginimus… Nei vienas rinkiminis pažadas ir politinis įsipareigojimas aukštajam mokslui ir jo bendruomenei bei rinkėjams neįvykdytas. Tai neprecedentinis įvykis, akivaizdžiai parodantis gilėjančią demokratijos kokybės problemą mūsų valstybėje nors  pasikeitė net dvi Vyriausybės, trys švietimo ir mokslo ministrai, įsibėgėjo antra Prezidentės darbo kadencija… Deja, antikonstitucinis aukštojo mokslo valdymas yra permestas į trečią (!) iš eilės Seimo kadenciją. Akivaizdu, kad Lietuvos valdžia neištaiso savo klaidų, nevykdo savo politinių įsipareigojimų rinkėjams, nevykdo savo prievolės saugoti mūsų valstybės konstitucinę santvarką ir demokratijos vertybes.

 

Stodama į ES mūsų šalis  įsipareigojo būti demokratine valstybe. Atitinkami ratifikuoti įsipareigojimai yra aukščiau nacionalinės teisės. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas išnaudos galimybę pradėti tarptautinį Lietuvos aukštojo mokslo valdymo būklės ir brutalių bei sistemingų Konstitucijos  pažeidimų viešinimą. Taip pat bus viešinami parlamentarų, savo balsais palaikiusių Konstitucijos išniekinimą,  sąrašai, nurodant jų partinę priklausomybę. Tikėkimės, kad rinkėjai tinkamai įvertins tokių „herojų“ vaidmenį. Aukštųjų mokyklų profsąjunga dėkoja tiems parlamentarams, kurie aktyviai dalyvavo debatuose dėl Mokslo ir studijų įstatymo ir bandė  savo balsais apginti mūsų Konstituciją.   

 

LAMPSS pirmininkė

 

A. M. Lapinskienė

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ASTA MARYTĖ LAPINSKIENĖ, LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));