Dėl atvirai korupcinio Žemės ūkio ministerijos organizuojamo viešinimo konkurso

Markauskas

Markauskas

Dėl atvirai korupcinio Žemės ūkio ministerijos organizuojamo viešinimo konkurso

 

Markauskas

Žemės ūkio ministerija yra paskelbusi konkursą dėl „VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS NACIONALINIUOSE ŽINIASKLAIDOS KANALUOSE ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TARPTAUTINIO PIRKIMO“.

 

Šio konkurso sąlygos yra atvirai korupcinės, pritaikytos vienam arba dviem tiekėjams, dėl ko paslaugų kainos bus itin didelės.

1. Be to, konkurso sąlyga, kad „Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą paslaugų apimtį“ yra atvirai korupcinė, labai apribojanti dalyvių galimybes dalyvauti šiame konkurse.

 

Nes numatoma pirkti tokių paslaugų:

 

9.1. Tekstų rengimas (įžanginės kalbos ir informacinė medžiaga renginiams, straipsniai ir pan.). Orientacinė apimtis – 45 vnt. Maksimali apimtis – 52 vnt.

9.2. Informacinės medžiagos publikavimas nacionaliniuose ir specializuotuose laikraščiuose, specializuotame žurnale, specializuotame verslo laikraštyje. Orientacinė apimtis – 72 500 cm2. Maksimali apimtis – 83 375 cm2. 

9.3. Kvietimų teikti paraiškas publikavimas nacionaliniame laikraštyje ir specializuotuose laikraščiuose. Orientacinė apimtis – 78 000 cm2. Maksimali apimtis – 89 700 cm2.

9.4. Informacinių rubrikų transliavimui nacionaliniuose televizijos kanaluose parengimas. Orientacinė apimtis – 7 800 sek. Maksimali apimtis – 8 970 sek. 

9.5. Informacinių rubrikų transliavimas nacionaliniuose televizijos kanaluose. Orientacinė apimtis – 11 700 sek. Maksimali apimtis – 13 455 sek.

9.6. Straipsnių publikavimas naujienų ir specializuotuose interneto portaluose. Orientacinė apimtis – 121 vnt. Maksimali apimtis – 139 vnt.

9.7. Reklaminių skydelių gamyba ir skelbimas naujienų ir specializuotuose portaluose. Orientacinė apimtis – 72 000 000 parodymų. Maksimali apimtis – 82 800 000 parodymų.

9.8. Vaizdo klipų sukūrimas ir transliavimas viešajame transporte. Orientacinė apimtis – 234 dienos. Maksimali apimtis – 234 dienos.

9.9. Veiksmų planavimo ir koordinavimo paslaugos. Orientacinė apimtis – 12 vnt. Maksimali apimtis – 12 vnt.

9.10. Konsultacijos Agentūros atstovams įvairiais su parama ir jos administravimo viešinimu susijusiais klausimais. Orientacinė apimtis – 300 val. Maksimali apimtis – 300 val.

 

 

Be to, nurodomi ir reikalavimai tiekėjui:

 

Tiekėjo patirtis – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent 1 (vieną) viešinimo ir informavimo žiniasklaidos (spaudoje, internete, televizijoje)  kanaluose paslaugų sutartį (-is), kurios bendra vertė ne mažesnė kaip 450 000 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 450 000 Eur su PVM.

Tiekėjas privalo užtikrinti pakankamą skaičių specialistų paslaugoms teikti. Pagrindinių specialistų kvalifikacijos reikalavimai išvardyti žemiau. Specialistai turi mokėti lietuvių kalbą (tuo atveju, jei specialistas nemoka lietuvių kalbos, reikalavimas gali būti tenkinamas numatant vertimo paslaugas, kurios apmokamos tiekėjo sąskaita).

 

Tiekėjas privalo turėti projekto vadovą, atitinkantį šiuos reikalavimus: 

1. turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų viešinimo ir informavimo veiksmų planavimo/koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidos kanaluose patirtį; 

per paskutinius 3 (trejus) metus turi būti vadovavęs (organizavęs) bent 1 viešinimo veiksmų planavimo ir koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidos kanaluose projektui, kurio vertė būtų ne mažesnė kaip 450 000 EUR su PVM.

Tiekėjas privalo turėti specialistus, atitinkančius šiuos reikalavimus: 

1) Bent 1 (vienas) viešinimo ir informavimo specialistas, turintis ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų viešinimo ir informavimo veiksmų planavimo/koordinavimo ir/arba informacijos rengimo ir skelbimo žiniasklaidos kanaluose patirtį, įgytą per pastaruosius 5 (penkerius) metus.

2) Bent 1 (vienas) reklamos priemonių specialistas, turintis ne mažesnę kaip 

2 (dvejų) metų patirtį vizualinių – informacinių reklamos priemonių projektavimo, kūrimo ir gamybos srityse, įgytą per pastaruosius 5 (penkerius) metus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visos paminėtos sąlygos reiškia, kad šis reikalavimų sąrašas yra perteklinis, ribojantis konkurenciją, o šias sąlygas atitinka tik vienas arba keli konkurso dalyviai.

 

Be to, vidutinės žiniasklaidos priemonės, tokios, kaip „Laisvas laikraštis“, neturi galimybės dalyvauti šiame konkurse, nes niekada nelaimės valstybės konkurso, kurio vertė – didesnė nei 450 tūkst. eurų.

 

Jeigu šis konkursas nebūtų apribotas ir suskaidytas į dalis, jame galėtų dalyvauti daugybė smulkių ir vidutinių žiniasklaidos priemonių, kurios smarkiai sumažintų paslaugų kainą.

 

Todėl akivaizdu, kad tokios konkurso sąlygos yra akivaizdžiai korupcinės ir surašytos vienam konkurso dalyviui.

 

Remdamasis išdėstytu, prašau: 

1. Sustabdyti konkurso VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS NACIONALINIUOSE ŽINIASKLAIDOS KANALUOSE ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TARPTAUTINIO PIRKIMO vykdymą.

2. Pakeisti jo sąlygas, atsisakant perteklinių reikalavimų ir leidžianti žiniasklaidos priemonėms dalyvauti atskirose jo dalyse, neteikiant pasiūlymų visiems punktams

 

 

Aurimas Drižius

UAB „Patikimas verslas“ direktorius

Laisvo laikraščio redaktorius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));