Daiva Žeimytė: kad iš tiesų kaltas dėl Strazdauskaitės nužudymo (2017 03 17, II)

Daiva Žeimytė: kad iš tiesų kaltas dėl Strazdauskaitės nužudymo (2017 03 17, II)

Kristina Sulikienė

https://www.youtube.com/watch?v=7T_0L3lUn0o

 

{youtube}7T_0L3lUn0o{/youtube} 

Daiva Žeimytė: Sekundėlę, mes turime žiūrovo klausimą. Labas vakaras.

Žiūrovas: Norėjau tiesiog paklausti. Probacija, lygios teisės, pora metų atsėdėjo, nuteisė penkis-šešeis- septynis, atsėdėjo bausmės, paleido, daro ir vėl.

Daiva Žeimytė: Aš labai atsiprašau, jūsų labai nesigirdi. Ar kas nors normaliai išgirdo tą klausimą?

Kristupas Krivickas: Kaip aš supratau, žmogus piktinosi tuo, kad yra pakankamai atlaidi ir gailestinga mūsų teisės sistema: skiria bausmę 5 metus, o atsėdi iš tikrųjų 2 metus, išeina į laisvę…

D. Žeimytė: Pone Merkevičiau gal jūs galit atsakyt?

R. Merkevičius: Ne tai aš galiu atsakyt. Nei jinai tokia yra, nei jinai kažkuo skiriasi nuo kitų sistemų. Galbūt tiktai mūsų pateikimas arba situacijos pristatymas yra toks ir klaidinantis bendruomenę. Tai jeigu mes, vyksta sulaikymas, kažkokie žmonės sulaikyti, ir iš kart paskelbiama, kad jiems gresia maksimaliai gresianti maksimaliai pagal įstatymą gresianti bausmė, tai visuomenės lūkestis ir toks. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos – tai visi žmonės ir įsivaizduoja, kad tie turi sėdėt iki gyvos galvos. (Čia baudžiamosios teisės specialistas žiauriai sukritikuoja „srokus“ skirstančius Lietuvos rytą, delfi, 15 minučių, kurie nuteisia žmones kelis kartus iki gyvos galvos, dar net neprasidėjus bylos procesui: nes suėmimo metu kaltės klausimas iš viso nesprendžiamas, yra tik tikrinami pagrindai, ar bėgs, slėpsis, ir ar trukdys tyrimui, būdamas laisvėje. Tačiau būtent minėti laikraščiai ir rašo visada maksimalias bausmes, net nepradėjus bylos nagrinėjimo iš esmės. Demokratinėje valstybėje tokie laikraščių tiražai būna konfiskuojami, kaip trukdantys teismo procesą, bei pažeidžiantys nekaltumo prezumpciją. – K.Sulikienės pastaba) Už kažkokį kitokį nusikaltimą -4 metai. Bet baudžiamasis įstatymas taip nesukonstruotas. Ir visiems visiškai aišku, jog bausmė bus pradėta skaičiuoti nuo vidurkio, vertinamos švelninančios – sunkinančios aplinkybės, bausmė varijuos ir taip toliau. Realiai niekas nienada negaus maksimalios, nu laisvės atėmimo bausmės.

D. Žeimytė: Net jeigu ir gauna maksimalią bausmę, labai dažnu atveju būdamas kalėjime jis demonstruoja labai gerą elgesį, prašo amnestijos, ir dažniausiai patenkina, vėl išeina į laisvę, ir vėl daro tą patį. Tai aš galbūt jūsų noriu paklausti – ar įmanoma įvertinti kažkaip ir galbūt tai turėtų daryti probacijos pareigūnai, tą asmens riziką pakartotinai nusikalsti.

R.Merkevičius: Teisingai jūs keliat klausimą, bet keliam klausimą dar gilesnį. Visiškai aišku, kad tie, kurie nuteisti laisvės atėmimo bausme, kažkada išeis. Ir klausimas – ar išeis su lengvatinėm sąlygom, ar be lengvatinių sąlygų, anksčiau ar vėliau, jie vis tiek išeis. Vat ir klausimas pagrindinis yra: kokie jie iš ten išeis? Čia ne probacijos problema: vieni bus probuojami, kiti atlikę bausmę tą patį padarys,ar nedarys, ir panašiai. Vat reiškiasi mūsų visas dėmesys nukreiptas visų pirma į įkalinimo įstaigas. Jų socializaciją, jų nu siekį kad…

D. Žeimytė: Kokie jie išeis, kokie jie dažniausiai išeina, dažnu atveju dar labiau sužvėrėję, nes kaip sako, praeina kalėjimų universitetą.

R. Merkevičius: Taip, bet „kalėjimų universitetą“ sukuria ne tik jie, bet ir kalėjimų sistema prisideda tokio universiteto, kurį mes turime, sukūrimo. Tai tikrai turime pasakyti taip. Ne tik jie čia kalti dėl to.

D.Žeimytė: Komisare, kiek svarbūs yra jūsų darbe, jeigu mes kalbėtume apie probacijos pareigūnų funkciją, kiek yra svarbu, kad tas probacijos pareigūnas labai tiksliai nustatytų asmens riziką nusikalsti, kad jis …ta informacija būtų labai tiksli, adekvati, ir taip toliau.

Kiškis: Tai aš turbūt patikslinsiu iš savo buvusios darbovietės, nes teko dirbti teritoriniame komisariate vadovu, ir ne vienus metus. Patikslinsiu: tas darbas su probacijos tarnybom vykdomas nuolat. Ne vienam komisariate probacijos tarnybos darbuotojai, ta prasme, panaudos tvarka užima patalpas tam tikras, yra sudaroma bendri planai, ir net identifikuoti pavojingi asmenys, galimai, kurie gali brutaliai pasielgti, tikrinami kartu su policijos pareigūnu. Policija nėra, nėra šone. Gal…bet sistemiškai taip yra daroma. Ir aš kalbėčiau galbūt taip: viena problema – mes sakom, kad laikomų asmenų įkalinimo įstaigoj sistema yra teisinga, kaip mes vadinam „lagerinė sistema“. Ji likusi iš posovietinių laikų, ją turbūt reikėtų keisti, valstybei apsispręsti. Bet vėlgi aš grįžčiau prie tų dalykų, ką ir kalbėjo generalinis mūsų komisaras, ką mes dažnai kalbam, vis tik tas pirmas nusikaltimas, kita pusė tos problemos, mano galva, reikia ieškot, kodėl žmogus ryžtasi tam nusikaltimui, kodėl jis tam tikram laikotarpiui pasiklysta savyje?

D. Žeimytė : neturime mes studijoje psichologo.

Norėtų atsakyti į R. Kiškio klausimą: todėl, kad jūsų biuras būna “užsisėda” ant žmogaus ir pastoviai kelia jam bylas. Ir ne žmogus pasiklydęs savyje, o Kriminalinės policijos biuras pasiklydęs savyje. Problema jūsų vadovaujamoje įstaigoje, pasiklydę savyje žmonės bando prikurti „nusikaltimų“, nes „dirba ant žmogaus“. Apie tai,aišku, laidoje net nebus kalbama, kaip Kriminalinės policijos biuras suklastoja bylas ir iš normalių žmonių bando padaryti nusikaltėlius, nes toks „zakazas“ „iš aukščiau“. Primenu, jog 5 baudžiamosios bylos prašapo, fuflo totalus, tik iššvaistyti buvo Kriminalinės policijos resursai. Tačiau, paaiškėjo, jog KPB seniausiai mane įsirašęs į kažkokius pavojingų asmenų sąrašus, todėl jie privalo dirbti pagal tuos sąrašus, ir įrodyti, jog žmogus tikrai pavojingas. Tam labai tinka per metus sukurpiamos dvi „labai pavojingo nusikaltimo – straipsnių rašymo“ bylos. – K.Sulikienė)

D. Žeimytė: Galbūt kunigo Ričardo Doveikos ir paklausim. Iš karto po to, kai išklausysim dar vieno žiūrovo skambučio. (Bus daugiau)

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));