D.Grybauskaitės bendradarbiavimas su KGB (Lietuvos valstybės paslaptis) slepiamas ne nuo Rusijos, o nuo Lietuvos piliečių, t.y. rinkėjų

Grybetata

Grybetata

2019-09-11 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio spaudos konferencijos Seime „Dėl politikų sąsajų su užsienio slaptosiomis tarnybomis“ pranešimas spaudai

 

Seimui susidomėjus Seimo narės Irinos Rozovos galimomis sąsajomis su Rusijos politikais, Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT) ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Seimo valdybą dėl iniciatyvos palaikymo:

 

Grybetata

  1. Kadangi LR Seimo nariai, Respublikos Prezidentas, pradėdami vykdyti savo pareigas prisiekia ne užsienio valstybėms, bet Lietuvos Respublikos Konstitucija, tikrinti politikų sąsajas su Rusija siūlome, visų pirma, nuo aktualiausio klausimo – buvusios Lietuvos Prezidentės ir Rusijos Federacijos valstybės paslapties Dalios Grybauskaitės sąsajų su Rusijos Federacijos valstybe tyrimo ir šių sąsajų pasekmių. Signataras Zigmas Vaišvila dar 2016-03-31 raštu LR VSD ir AOTD prie LR KAM pateikė tai patvirtinančius įrodymus. 2018-07-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi Generalinei prokuratūrai buvo nurodyta iš Lietuvos specialiųjų tarnybų išreikalauti informaciją, ar jos tiria šią Z. Vaišvilos nurodytą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, ir išaiškinta, kad tuo atveju, tai nevyksta, pradėti ikiteisminį tyrimą dėl specialiųjų tarnybų vadovų neveikimo.

Signataras Z. Vaišvila pateikė Seimo valdybai ir informaciją apie Rusijos Federacijos atsisakymą pateikti jam informaciją apie D. Grybauskaitės darbą 1991 m. TSRS ambasadoje JAV, JAV Valstybės departamento 1999 m. nurodymą G. Vagnoriaus Vyriausybei per 24 val. iš JAV atšaukti tuo metu jau Lietuvos ambasadoje dirbusią D. Grybauskaitę, taip pat apie kandidatės į Respublikos Prezidentus D. Grybauskaitės duomenų anketose, pateiktose LR VRK 2009 m. ir 2014 m., nurodytus prieštaraujančius vieni kitiems duomenis dėl jos priklausymo ar nepriklausymo TSKP ir savarankiškai LKP, taip pat buvimo JAV laikotarpio – vienoje anketoje nurodyti 1991 m., kitoje – 1992 m. Pateikta ir informacija apie D. Grybauskaitės biografijos perrašinėjimą bei klastojimą.

  1. Lietuvos Visuomenės Taryba paragino Seimą svarstyti 2018 m. spalyje Seimo nario Zbignevo Jedinskio Seime įregistruotas šio Seimo nario ir signataro Zigmo Vaišvilos paruoštas LR Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (toliau – Bendradarbiavimo įstatymas), LR Seimo, LR Prezidento, savivaldybių ir LR Europos parlamento rinkimų įstatymų pataisas. LVT nuomone, būtina kuo skubiau priimti šiuos įstatymus, nes kandidatai į LR Seimo narius, LR Prezidentą ir Lietuvos Respublikoje rinkamus Europos parlamento narius, dalyvaudami atitinkamuose rinkimuose, turi prisipažinti dėl jų slapto bendradarbiavimo ne tik su buvusios Tarybų Sąjungos, bet ir su bet kokiomis šiuo metu egzistuojančiomis užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis. Visuomenei būtina žinoti visas grėsmes nacionaliniam saugumui ir ką renka rinkimuose, o ne gyventi tik praeitimi.
  2. LVT palaiko ir raginaSeimą svarstyti ir Seimo nario Z. Jedinskio įregistruotas Bendradarbiavimo įstatymo pataisas dėl bendradarbiavimu su buvusios TSRS KGB prisipažinusiųjų išslaptinimo. LVT nuomone, viešas 2018-06-21 LR VSD pranešimas, kad Seimo nario Z. Jedinskio siūlymas keisti Bendradarbiavimo įstatymo 8 straipsnį yra grėsmė Lietuvos saugumui (www.vsd.lt/2018/06/21/vsd-istatymas-del-kgb-agentu-labai-pakenktu-lietuvos-saugumui/), nes išslaptinus prisipažinusiųjų dėl jų slapto bendradarbiavimo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis pavardes, Rusija tariamai sužinos ir gali šantažuoti neprisipažinusius slaptus šių tarnybų bendradarbius, yra neprofesionali ir visuomenę klaidinanti nuomonė. Šiuo pareiškimu LR VSD patvirtino, kad Rusijai žinomi visi buvusios TSRS specialiųjų tarnybų bendradarbiai. Todėl neatsakinga manyti priešingai. Be to, LGGRTC nuo 2012 m. viešai paskelbė neprisipažinusiųjų sąrašus, tuo supažindinant su jais ir Rusiją. Tad Rusijai jau yra žinomi ir prisipažinusieji, nes iš visų slapta bendradarbiavusiųjų atėmus Lietuvos viešai paskelbtus neprisipažinusiuosius, Rusija žino ir Lietuvos valstybei prisipažinusius, t.y tuos, kuriuos Lietuva 75 metams paskelbė valstybės paslaptimi.

Tad ši Lietuvos valstybės paslaptis jau atskleista Rusijai. Tai įvyko dėl neatsakingos ir nekompetetingos LGGRTC veiklos, neatsakingo ankstesnių LR Seimų priimtų neprofesionalių liustracijos įstatymų ir nesirūpinimo tikrosiomis grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui. Todėl ši Lietuvos valstybės paslaptis slepiama ne nuo Rusijos, o nuo Lietuvos piliečių, t.y. rinkėjų. Todėl neatsakinga ir nekompetetinga ankstesnių LR Seimų ir LGGRTC darbas sužlugdė Lietuvos valstybės 1990-03-27 Aukščiausiosios Tarybos pareiškimu Lietuvos valstybės prisiimtą įsipareigojimą, kad prisipažinusių „slaptų informatorių sąrašuose esančios jų pavardės niekada nebus oficialiai skelbiamos ar patvirtinamos, jei viešumon iškiltų kokiu kitokiu būdu.“

LVT kviečia Seimą profesionaliai ir teisiškai įvertinti neatsakingą ir nekompetetingą LGGRTC veiklą. Bendradarbiavimo ne tik su nebeegzistuojančios TSRS, bet ir su egzistuojančių valstybių veikiančiomis specialiosiomis tarnybomis faktus turi tikrinti turi ne neaiškios paskirties ir to nedarantis LGGRTC, bet profesionaliai veikianti Tarpžinybinė liustracijos komisija, priimanti sprendimus pagal Lietuvos specialiųjų tarnybų pateiktą ir kitą gautą informaciją. Atsakingas šio atsakingo darbo organizavimas sumažintų proceso šališkumą, didintų priimamų sprendimų objektyvumą. Tarpžinybinė liustracijos komisija turi veikti nuolat, komisijos narių darbas turi būti etatinis ir apmokamas iš valstybės biudžeto, komisija turi turėti ir tarnybines patalpas, pagalbinį personalą.

Iki šiol vykęs liustracijos procesas buvo tik šio proceso imitacija, rinkimuose praktiškai tai nebuvo daroma, ši veikla buvo naudojama tik pasirinktinais atvejais. Realių mechanizmų patikrinti kandidatų galimą slaptą bendradarbiavimą su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis patikrinti iki šiol nėra.

Pranešėjai atkreipė Seimo dėmesį į tai, kad įslaptinti prisipažinusieji dėl jų bendradarbiavimo su buvusios TSRS KGB, dalyvaudami rinkimuose įgauna teisę kandidatų anketose nenurodyti šių faktų, t.y.  meluoti rinkėjams ir nebūti dėl to nubausti.

LVT ragina Seimą skubiai pakeisti nurodytus LR įstatymus ir jais vadovautis 2020 m. LR Seimo rinkimuose. Kandidatų, nuslėpusių jų slapto bendradarbiavimo su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis faktus, mandatai būtų panaikinami atitinkamo rinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Facebook komentarai
});}(jQuery));