Česlovo Kasperavičiaus 2016 m. seimo rinkimų boikotas dėl savo politinių įsitikinimų

Česlovo Kasperavičiaus 2016 m. seimo rinkimų boikotas dėl savo politinių įsitikinimų

Aš, Česlovas Kasperavičius boikotuoju šių, 2016-10-09 metų seimo rinkimus Lietuvoje , kadangi juos laikau neteisėtais, antidemokratiniais ir antikonstituciniais. Mano pagrindiniai argumentai yra politiniai. Visų pirmiausia:

1. Lietuva po nepriklausomybės paskelbimo 1990-03-11 jokios nepriklausomybės ir demokratijos savo šalyje neatkūrė , nes nepriklausomybės atkūrimas mano giliu įsitikinimu yra ilgalaikis procesas, kuris susideda iš desovietizacijos ir liustracijos bei teisinio įvertinimo atstatant istorinį teisingumą savo Tautos ir Piliečių atveju. Taigi šio proceso nebuvo, tai ir nepriklausomybės, demokratijos atkūrimo fakto taip pat nebuvo. Vertinant šiuos faktus grubiai pažeistas LR Konstitucijos 1;2 straipsnis.

2. Vadovaujantis 1 punktu, kadangi nepriklausomybė ir demokratija Lietuvoje neatkurta , bet tik paskelbta , tai kokie dar gali būti demokratiniai ir nepriklausomi rinkimai Lietuvoje. Tokiais rinkimais aš netikiu. Nėra galimybės žinoti tiesa ir skleisti savo įsitikinimus. Grubiai pažeidžiamas LR Konstitucijos 25str. 1,2,3 dalis. Man yra ribojama teisė gauti informacija apie kandidatus j seimą. Taip pat aš negaliu pasinaudoti žiniasklaidos priemonėmis , radiju ar televizija. įvesta visuotinė neteisėta cenzūra. Šias mintys, kurias šiame protesto laiške išsakysiu atsisako spausdinti visi didžiausi šalies laikraščiai.

3. Nors aš esu Lietuvos kariuomenės atsargos kariškis išėjęs į pensiją, bet mano pensija buvo stipriai sumažinta prisidengiant 2008-2012 metų pasauline ekonomine krize. Šiuo atveju grubiai pažeistas LR Konstitucijos 23, 52 straipsnis.

4. Dėl neteisėtai sumažintos LK atsargos kario pensijos aš padaviau į teismą LR KAM ( Krašto apsaugos ministerija). Administracinės bylos Nr. 1-3445-789/2015. Šią bylą laimėjau dalinai ir man buvo priteista grąžinti 1 457,54 euro iš Lietuvos Valstybės atstovaujamos ministerijos. Nebuvo priteista neturtinė žala dėl mano išgyvenimo, moralinio pažeminimo, grubių LR Konstitucinių teisių pažeidimų. Grubiai pažeista LR Konstitucijos 21 str. 3 dalis. Noriu pažymėti, kad man yra ribojama teisė kreiptis į LR Konstitucinį teismą tiesiogiai, tarsi aš nebūčiau LR Pilietis. Taigi grubiai pažeidžiamas dar vieno LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis.

5. Lietuvos Valstybės valdžios įstaiga „ Turto bankas” grubiai nori susidoroti su mano buvusia šeima ir išmesti tiesiog į gatvę iš vienintelio gyvenamo būsto nepilnamečius vaikus, tame tarpe ir mano vienintelį sūnų Mantą Kasperavičių. Teisminiai procesai vyksta jau keli metai. Civilinė byla Nr. 2-473-603/2015. Vėl grubiai žeminamas tiek buvusios šeimos, tiek ir mano žmogaus orumas, vykdomas LR Valstybinių įstaigų teroras ir pažeidžiamas vėl gi LR Konstitucijos 21 str. 1;2;3 dalis.

6. Gyvenu daugiabučiame name adresu Kovo 11-osios 110-70, Kaune. Grubiai pažeidžiamos mano, kaip šilumos vartotojo teisės , kadangi neturiu galimybės pasirinkti kitą šilumos tiekėją, nes yra tik vienintelis „ Kauno Energija”. Monopolizuota rinka ir gamyba. Grubiai pažeistas LR

Konstitucijos 46 str. 3;4 dalis. Negaliu kovoti su tokiu reiškiniu nes visos valstybinės įstaigos , tame tarpe ir LR teismai nepaiso energetikų konstitucinių teisių pažeidimų. Lietuvoje neteisėtai įvestas euras, kadangi nebuvo visuotinio Lietuvos Tautos ir Piliečių referendumo dėl euro įvedimo. Grubiai pažeistas LR Konstitucijos 9str.

 

Kaip LR Pilietis ir lietuvis negaliu būti abejingas dėl šalyje pastovios emigracijos ir nykstančios Lietuvos Tautos. Jaunimas tiesiog bėga iš šalies ne vien dėl blogos ekonominės padėties , bet ir dėl grubių LR Konstitucinių teisės pažeidimų visų šalies Piliečių atžvilgiu. Šalyje įsiteisėjo anarchija, nebaudžiamumas , demokratijos nebuvimas, klanų kovą dėl valdžios . Dėl neįvykusio Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo fakto įvyko Lietuvos valstybės užgrobimo ir užvaldymo faktas buvusių sovietinių kolaborantų ir KGB-istų pastangomis. Taigi pasisavintos Tautos galios ir apribotas Tautos suverenitetas. Grubiai pažeistas LR Konstitucijos 3str. Visi dabartiniai Lietuvos valdžios elito atstovai, tai galimai buvę nedesovietizuoti ir neliustruoti KGB-istai, komunistai.

Aš kaip dabartinis LR pilietis negaliu niekaip įtakoti rinkimų rezultatų balsuodamas per seimo rinkimus , kadangi Lietuvoje yra daugiamandatė partinė reitingavimo sistema pagal kurią partijų vadai yra nerenkami ir pagal partijų sąrašą visada patenka į seimą ir pastoviai užima aukščiausius postus šalies valdyme. Taigi nėra jokios galimybės pasipriešinti tokiai neteisybei ir balsuoti prieš visus. Pažeistas LR Konstitucijos 4str. Taip pat noriu paminėti tą faktą kad Lietuvoje jau daugiau kaip du dešimtmečius VRK ( Vyriausioji rinkimų komisija) pirmininko postą užima neiliustruotas ir nedesovietizuotas visoms Lietuvos valdžios partijoms priimtinas, galimai KGB agentas Zenonas Vaigauskas, kurio praeitis yra ir dabar užslaptinta.

Taigi aš , kaip LR pilietis kurio LR konstitucinės teisės yra tiesiog sunaikintos atsisakau dalyvauti šiuose 2016-10-09 metų rinkimuose į seimą ir prašau atkreipti visų pasaulio demokratinių valstybių dėmesį į padėtį Lietuvoje , kur emigracijos būdu vykdomas Lietuvos Valstybės sunaikinimas. Dėl per anksti pripažinto Lietuvos Valstybės atkūrimo fakto įvyko Lietuvos Valstybės užgrobimo faktas ir dabar vykdomas Lietuvos Tautos ir Piliečių genocidas išsklaidant visą Lietuvos Tautą ir Piliečius po visą žemės rutulį. Tai nauja genocido forma taikoma Lietuvoje!I!

Prašau viso pasaulio demokratinių valstybių imtis priemonių , kad nebūtu sunaikinta Lietuvos Tauta, Piliečiai ir Valstybė. Kadangi niekada man šio laiško nepaviešins ir neišspausdins joks šalies laikraštis ir nepaviešins per Lietuvos radijo ar televizijos laidas , tai tiesiogiai kreipiuosi į užsienio ambasadas esančias Lietuvoje.

Prašau viešinti apie tikrą politinę padėtį susidariusią Lietuvoje ir imtis priemonių gelbėjant Lietuvos Valstybę, kadangi maža Tauta pati nuo vietinių ir užsienio nusikalstamų grupuočių apsiginti jau negali. Reikalui esant prašau politinio prieglobsčio , bet kokioje pasaulio demokratinėje šalyje , kurioje žmogaus konstitucinės teisės yra gerbiamos. Pastoviai pergyvenu ir bijau dėl savo ir artimųjų gyvybės. Galimai gali būti imituotas nelaimingas atsitikimas ir aš galiu buti nužudytas imituojant autoįvykio katastrofa ar ką nors panašaus.

 

Pagarbiai:

Lietuvos Respublikos Pilietis Česlovas Kasperavičius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));